CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình bày cho các bạn các câu chữ gồm:

*

1. Khối đa diện đều nhiều loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• mỗi mặt là 1 trong những tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh bình thường của đúng 3 mặt

• có số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo thứ tự là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích toàn bộ các phương diện của khối tứ diện số đông cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện đều cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• gồm 6 khía cạnh phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của hai cạnh đối diện)

• bán kính mặt mong ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối đa diện đều các loại $3;4$ (khối chén diện rất nhiều hay khối tám khía cạnh đều)

• mỗi mặt là một trong tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh tầm thường của đúng 4 mặt

• gồm số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) thứu tự là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích tất cả các phương diện của khối chén diện hồ hết cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• bao gồm 9 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén diện đa số cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3. Khối nhiều diện đều các loại $4;3$ (khối lập phương)

• từng mặt là một trong những hình vuông

• từng đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) lần lượt là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích của tất cả các mặt khối lập phương là $S=6a^2.$

• gồm 9 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4.


Bạn đang xem: Khối 12 mặt đều có bao nhiêu cạnh


Xem thêm: So Sánh Hệ Tuần Hoàn Hở Và Hệ Tuần Hoàn Kín Và Hệ Tuần Hoàn Hở

Khối nhiều diện đều nhiều loại $5;3$ (khối thập nhị diện những hay khối mười hai mặt đều)

• mỗi mặt là 1 trong những ngũ giác các • từng đỉnh là đỉnh phổ biến của ba mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số canh (C) lần lượt là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích tất cả các khía cạnh của khối 12 mặt số đông là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• có 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt phần đa cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối nhiều diện một số loại $3;5$ (khối nhị thập diện đông đảo hay khối nhị mươi mặt đều)

• từng mặt là một tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh tầm thường của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) lần lượt là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích s của toàn bộ các khía cạnh khối trăng tròn mặt phần đông là $S=5sqrt3a^2.$

• có 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối đôi mươi mặt phần lớn cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi độc nhất và không thiếu thốn nhất tương xứng với nhu yếu và năng lượng của từng đối tượng người sử dụng thí sinh:

Bốn khoá học tập X trong góiCOMBO X 2020có nội dung trọn vẹn khác nhau và tất cả mục đich hỗ trợ cho nhau giúp thí sinh tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý cha mẹ và những em học tập sinh hoàn toàn có thể muaCombogồm cả 4 khoá học cùng lúc hoặc bấm vào từng khoá học để mua lẻ từng khoá phù hợp với năng lực và nhu cầu bạn dạng thân.