Ví dụ 1: search m để phương trình x2 – (m2 + 1)x + m2 – 7m + 12 = 0 có hai nghiệm trái dấu

Giải

Phương trình gồm 2 nghiệm trái lốt khi a.c 3 hoặc m

Giải

Phương trình gồm 2 nghiệm biệt lập cùng lốt âm lúc

*


*

Không có mức giá trị nào của m thỏa mãn (1), (2) và (3)

Vậy không tồn tại m thỏa mãn nhu cầu đề bài

Câu 1: đến phương trình x2 - 2x - 1 = 0 (m là tham số). Tìm xác định đúng

A. Phương trình luôn luôn có nhì nghiệm trái dấu.

Bạn đang xem: Khi nào phương trình có 2 nghiệm trái dấu

B. Phương trình vô nghiệm

C. Phương trình có hai nghiệm thuộc dấu

D. Phương trình bao gồm nghiệm kép

Giải

Vì ac = 1.(-1) = -1 2

B. M 6

D. M

*

C. M > 1

D. M 1

Đáp án đúng là C

Câu 7: mang lại phương trình mx2 + 2(m - 2)x + m - 3 = 0. Xác minh m để phương trình gồm hai nghiệm trái dấu.

A. M > 0

B. 1 -3

Giải

Để phương trình tất cả hai nghiệm trái vệt thì: a.c |x2| trong các số đó x1 0 cần

*

*

*

*

*

*


*
Reply
*
8
*
0
*
chia sẻ*

Một đồ vật dddh với phương trình x = acos wt

Đáp án C+ thực hiện công thức hòa bình cho hai đại lượng vuông phavvmax2+aamax2=1 ↔vωA2+aω2A2=1 xuất xắc v2ω2+a2ω4=A2 CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ home ...

Xem thêm: Game Minecraft Xây Nhà Đầu Tiên, Bắt Đầu Xây Dựng Ngôi Nhà Đầu Tiên


Học TốtPhương trình

Kế hoạch dạy học theo công ty de môn Sinh học

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT1. Tên chuyên đề: Chương II. NGÀNH RUỘT KHOANG2. Số tiết: 33. Đối tượngChuyên đề này gồm + bài xích 8. Thuỷ tức+ bài xích ...