Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Khi để hiệu điện cụ không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch tất cả điện trở thuần mắc nối liền với cuộn cảm thuần bao gồm độ từ bỏ cảm 1 4 π (H) thì loại điện trong mạch thuộc dòng điện một chiều có cường độ 1A. Nếu đặt vào nhì đầu đoạn mạch này năng lượng điện áp u = 150 2 cos(120πt) (V) thì biểu thức của cường độ loại điện vào mạch là:

A.i = 5 2 cos(120πt - π 4 ) (A)

B.i = 5cos(120πt + π 4 ) (A)

C.i = 5 2 cos(120πt + π 4 ) (A)

D.i = 5cos(120πt - π 4 ) (A)

Khi đặt hiệu điện cầm cố không đổi 30V vào nhì đầu đoạn mạch có điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần tất cả độ từ bỏ cảm 1 4 π loại điện trong khúc mạch là dòng điện một chiều bao gồm cường độ 1A. Nếu để vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u = 150 2 cos 120 π t V biểu thức cường độ loại điện trong đoạn mạch là:

A. I = 5 2 cos 120 π + π 4 A

B. I = 5 2 cos 120 π − π 4 A

C.Bạn đang xem: khi để hiệu điện cầm không đổi 30v i = 5 cos 120 π − π 4 A

D.

Bạn đang xem: Khi đặt điện áp không đổi 30v

i = 5 cos 120 π + π 4 A


*

Khi để điện áp không thay đổi 30V vào nhị đầu đoạn mạch tất cả điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần tất cả độ từ cảm 0 , 25 π H thì mẫu điện trong khúc mạch thuộc dòng điện một chiều tất cả cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này năng lượng điện áp u = 150 2 cos 120 π t ( V ) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A. i = 5 2 cos ( 120 π t − π 4 ) ( A )

B. i = 5 cos ( 120 π t + π 4 ) ( A )

C. i = 5 2 cos ( 120 π t + π 4 ) ( A )

D. i = 5 cos ( 120 π t − π 4 ) ( A )

Khi để hiệu điện nắm không đổi 30 V vào nhị đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc thông liền với cuộn cảm thuần gồm độ từ bỏ cảm 1/4π H thì loại điện trong đoạn mạch được coi là dòng điện một chiều gồm cường độ 1 A. Nếu để vào nhì đầu đoạn mạch này năng lượng điện áp u = 150 2 cos 120 π t V thì biểu thức của cường độ loại điện trong đoạn mạch là

A. i = 5 2 cos 120 π t − π 4 A

B. i = 5 cos 120 π t + π 4 A

D. i = 5 cos 120 π t − π 4 A

Điện trở của cuộn cảm Ω.

Cảm kháng của cuộn dây khi bao gồm dòng năng lượng điện xoay chiều chạy qua Z L = L ω = 1 4 π .120 π = 30 Ω .

→ Cường độ loại điện qua mạch i ¯ = u ¯ Z ¯ = 150 2 ∠ 0 30 + 25 i = 5 ∠ − 45

i = 5 cos 120 π t − π 4 → A.

Đáp án D

 

Khi đặt hiệu điện gắng không đổi 30 V vào nhì đầu đoạn mạch bao gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần bao gồm độ tự cảm 1 / 4 π (H) thì dòng điện trong khúc mạch thuộc dòng điện một chiều bao gồm cường độ 1 A. Nếu đặt vào nhì đầu đoạn mạch này năng lượng điện áp u = 150 2 c o s ( 120 π t ) (V) thì biểu thức của cường độ mẫu điện trong khúc mạch là

 

A.  i = 5 2 c o s ( 120 π t + π / 4 )

B.  i = 5 2 c o s ( 120 π t - π / 4 )

C.  i = 5 c o s ( 120 π t + π / 4 )

D.  i = 5 c o s ( 120 π t - π / 4 )

Chọn D

Z L =wL=30W

Khi đặt vào nhì đầu đoạn mạch điện gắng không đổi thì

U = U R =I.R=>R=U/I=30W

ð Tổng trở Z= Z L 2 + R 2 =30 2 W

ð I 0 = U 0 / R =150 2 /30 2 =5A

Độ lệch pha: tanj = Z L / R =1=>j=π/4

ð Vậy i=5cos(120πt- π/4)

Khi để hiệu điện nuốm không thay đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần mắc tiếp liền với cuộn cảm thuần gồm độ tự cảm 1 4 π H thì chiếc điện trong khúc mạch thuộc dòng điện một chiều bao gồm cường độ 1 A. Nếu để vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u = 150 2 cos 120 π t V thì biểu thức của cường độ cái điện trong khúc mạch là

A. I = 5 cos 120 π t + π 4 A .

B. I = 5 cos 120 π t - π 4 A .

C. I = 5 2 cos 120 π t + π 4 A .

D. I = 5 2 cos 120 π t - π 4 A .

Đáp án D


*

+ Từ vật thị, ta có T = 1 s → ω = 2 π r a d / s

Phương trình xê dịch của trang bị A và ảnh A’

x A = 10 c o s 2 π t - π 2 x A " = đôi mươi c o s 2 π t - π 2 ⇒ Δ x = 10 c o s 2 π t - π 2 c m

+Khoảng biện pháp giữa A cùng A’ d = O O " 2 + Δ x 2 → d = 5 5 thì Δ x = ± 5 c m

+ Biểu diễn các vị trí tương xứng lên con đường tròn và bóc tách 2018=2016+2

t = 504 T + 150 ° 360 ° T = 504 . 1 + 150 ° 360 ° 1 = 504 , 4 s

Khi đặt hiệu điện nắm không thay đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc thông suốt với cuộn cảm thuần tất cả độ trường đoản cú cảm 1 4 π (H) thì dòng điện trong khúc mạch được coi là dòng điện một chiều bao gồm cường độ 1 A. Nếu đặt vào nhị đầu đoạn mạch này điện áp u = 150 2 cos 120 πt (V) thì biểu thức của cường độ cái điện trong khúc mạch là

A. i = 5 2 cos ( 120 πt + π 4 ) (A)

B.

Xem thêm: Giải Bất Phương Trình Bậc 2, Giải Bất Phương Trình Bậc Hai

i = 5 2 cos ( 120 πt - π 4 ) (A)

D. i = 5 cos ( 120 πt - π 4 ) (A)

Đáp án D

ZL=wL=30W

Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện nạm không đổi thì U=UR=I.R=>R=U/I=30W

ð Tổng trở Z=(R2+Z2L)1/2=30.21/2W

Độ lệch pha: tanj=ZL/R=1=>j=π/4

Vậy i=5cos(120πt- π/4)

Khi để hiệu điện cụ không đổi 30 V vào nhị đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc tiếp liền với cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm 1 4 π H thì chiếc điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều bao gồm cường độ 1 A. Nếu để vào nhì đầu đoạn mạch này điện áp u = 150 2 c o s ( 120 π t ) V thì biểu thức của cường độ chiếc điện trong khúc mạch là


*

*

*

Đặt điện áp luân phiên chiều u = U 0 cos100 π t (V) vào nhì đầu đoạn mạch AB mắc tiếp nối gồm năng lượng điện trở thuần 100 Q, tụ điện tất cả điện dung 10 - 4 / π (F) cuộn cảm thuần bao gồm độ tự cảm đổi khác được. Để điện áp nhì đầu năng lượng điện trở trễ trộn π /4 so với năng lượng điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ từ bỏ cảm của cuộn cảm bằng

A. 1 5 π (H) B. 1 2 π (H) C. 10 - 2 2 π (H) D. 2 π (H)

: Khi để hiệu điện thế không đổi 40 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc tiếp liền với cuộn cảm thuần thì dòng điện bình ổn trong mạch tất cả cường độ 1 A. Biết hệ số tự cảm của cuộn dây là 1/(2,5π) H. Nếu đặt vào nhị đầu đoạn mạch năng lượng điện áp chuyển phiên chiều bao gồm đồ thị màn biểu diễn có dạng như hình vẽ thì biểu thức của cường độ loại điện vào mạch là