I. Lực với sự đẩy, kéo

Khi vật A đẩy hoặc kéo đồ dùng B ta nói đồ dùng A công dụng lực lên vật B.

Bạn đang xem: Khái niệm lực lớp 6

=> tác dụng đẩy, kéo của thứ này lên đồ vật khác hotline là lực.

Ví dụ: Lực của tay lúc mở cửa, lực của bé bò lúc kéo xe, lực của chân cầu thủ lúc đá bóng,…

*

II. Tính năng của lực

1. Lực và hoạt động của vật

Lực có chức năng làm đổi khác tốc độ, hướng chuyển động của vật.

Ví dụ: mong thủ đá vào trái bóng đang đứng yên làm cho quả bóng đưa động.

2. Lực và kiểu dáng của vật

Lực tính năng lên thiết bị làm biến dạng vật.

Ví dụ: Lực của tay ấn quả bóng xuống làm quả trơn bị biến đổi dạng.

Kết luận:

Lực chức năng lên vật có thể làm biến đổi tốc độ, hướng gửi động, biến dạng vật.

Lưu ý:

Khi có lực

Khi không có lực

Nhận xét

Vật tất cả thể chuyển động nhanh dần

Vật không thể vận động nhanh dần

Chuyển động với tốc độ không đổi.

Vật gồm thể chuyển động chậm lại

Vật không thể hoạt động chậm lại

Chuyển đụng với vận tốc không đổi.

Vật hoàn toàn có thể đổi hướng chuyển động

Vật quan trọng đổi hướng gửi động

Chuyển hễ thẳng

Vật rất có thể dừng lại

Vật thiết yếu dừng lại

Tiếp tục gửi động

Suy ra: Khi không có lực tác dụng, vật đang chuyển động sẽ tiếp tục vận động thẳng đều.

III. Lực tiếp xúc cùng lực không tiếp xúc

- Lực được tạo thành lực tiếp xúclực ko tiếp xúc:

+ Lực lộ diện khi vật gây nên lực tiếp xúc với thứ chịu chức năng lực điện thoại tư vấn là lực tiếp xúc.

Xem thêm: Soạn Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Sự Việc Hiện Tượng Đời Sống

Ví dụ: Lực của tay khi mở cửa, lực của tay khi đẩy xe lên dốc, …

+ Lực xuất hiện thêm khi vật tạo ra lực không tiếp xúc với trang bị chịu tác dụng lực call là lực không tiếp xúc.