- Chọn bài bác -Bài 25: tính chất của phi kimBài 26: CloBài 27: CacbonBài 28: các oxit của cacbonBài 29: Axit cacbonic cùng muối cacbonatBài 30: Silic. Công nghiệp silicatBài 31: qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcBài 32: rèn luyện chương 3: Phi kim - qua loa về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcBài 33: Thực hành: tính chất hóa học tập của phi kim và hợp hóa học của chúng

Xem tổng thể tài liệu Lớp 9: trên đây

Giải bài bác Tập hóa học 9 – bài bác 32: rèn luyện chương 3: Phi kim – qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học góp HS giải bài xích tập, hỗ trợ cho các em một khối hệ thống kiến thức và xuất hiện thói quen học tập tập thao tác khoa học, làm căn nguyên cho câu hỏi phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1: căn cứ vào sơ thứ sau:

*

Hãy viết phương trình chất hóa học với phi kim cụ thể là giữ huỳnh.

Bạn đang xem: Hóa học 9 bài 32

Lời giải:

*

Bài 2: Hãy viết những phương trình chất hóa học biểu diễn đặc thù hóa học của clo theo sơ thứ sau:

*

Lời giải:


*
*

Bài 3:
Hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn đặc thù hóa học của cacbon và một số trong những hợp chất của nó theo sơ trang bị 3. Cho thấy vai trò của cacbon trong phản ứng đó.

*

Lời giải:

(1) C(r ) + CO2(k)
2CO(k)

(2) C(r ) + O2(k) CO2(k)

(3) 2CO(k) + O2(k) 2CO2(k)

(4) CO2(k) + C(r )
2CO(k)

(5) CO2(k) + CaO(r ) CaCO3(r )

(6) CO2(k) + 2NaOH(dd) → Na2CO3(r ) + 2H2O(l)

(7) CaCO3(r ) CaO(r ) + CO2(k)

(8) Na2CO3(r ) + 2HCl(dd)
2NaCl(dd) + CO2(k)↑ + H2O(l)

Bài 4: yếu tắc A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, đội I vào bảng hệ thống tuần hoàn. Hãy mang đến biết:

– cấu trúc nguyên tử của A.

– tính chất hóa học đặc thù của A.

– So sánh đặc thù hóa học của A với những nguyên tố lân cận.

Lời giải:

a) cấu tạo nguyên tử của A:

Số hiệu nguyên tử của A là 11 mang lại biết: natri sinh sống ô số 11, năng lượng điện hạt nhân nguyên tử natri là 11+ có 11 electron trong nguyên tử natri, sống chu kì 3, đội I.

b) đặc thù hóa học đặc trưng của natri:


Nguyên tố natri sống đầu chu kì là hai kim loại mạnh, tròn phản nghịch ứng hóa học, natri là chất khử mạnh.

Tác dụng với phi kim:

4Na + O2 → 2Na2O

2Na + Cl2 → 2NaCl

Tác dụng với hỗn hợp axit:

2Na + 2HCl → 2NaCl + H2 ↑

Tác dụng cùng với nước: Nguyên tố na ngoài tính chất hóa học thông thường của kim loại còn có tính chất hóa học đặc thù là chức năng với H2O ở ánh sáng thường.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑

Tác dụng với dung dịch muối: mãng cầu + hỗn hợp CuSO4

2Na + 2H2O → 2NaOH +H2 ↑

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ +Na2SO4

c) So sánh tính chất hóa học của na với các nguyên tố lân cận:

Na có tính chất hóa hoc mạnh bạo hơn Mg (nguyên tố sau Na), dạn dĩ hơn Li (nguyên tố bên trên Na) tuy nhiên yếu hơn K (nguyên tố bên dưới Na).

Bài 5: a) Hãy khẳng định công thức của một các loại oxit sắt, biết rằng khi mang đến 32g oxit fe này công dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì nhận được 22,4g chất rắn.

b) chất khí xuất hiện được hấp thụ hoàn toàn trong hỗn hợp nước vôi trong có dư. Tính cân nặng kết tủa thu được.

Xem thêm: Soạn Văn 11 Bài Từ Ngôn Ngữ Chung Đến Lời Nói Cá Nhân (Chi Tiết)

Lời giải:

a) Gọi công thức của oxit fe là: FexOy

PTHH:

*

*

⇒ CT của oxit fe (Fe2O3)n

↔ (56.2 + 16.3)n = 160 ⇒ n = 1.

Vậy CTHH của oxit sắt: Fe2O3.

b) Khí sinh ra CO2

PTHH:


*

Theo pt (1) :

*

Theo pt (2) ⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0,6 (mol)

mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g).

Bài 6: cho 69,6g MnO2 chức năng với hỗn hợp HCl sệt dư nhận được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml hỗn hợp NaOH 4M thu được dung dịch A. Tính mật độ mol của các chất trong dung dịch A. đưa thiết rằng thể tích hỗn hợp sau bội phản ứng chuyển đổi không xứng đáng kể.

Lời giải: