Nhằm giúp bạn đọc tất cả thêm các tài liệu unique để tham khảo, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập giáo án hóa học 11 bài 4 phản nghịch ứng đàm phán ion trong dung dịch các chất điện li. Thông qua bài học, học viên biết được đk xảy ra phản bội ứng hiệp thương giữa các chất điện li vào dung dịch. Gọi rõ bản chất của phản ứng trao đổi xảy ra trong dung dịch của những chất điện li. Rèn luyện kĩ năng viết phương trình phản ứng trao đổi giữa những chất điện li.

Bạn đang xem: Hóa học 11 bài 4


*

GIÁO ÁN HÓA HỌC 11

CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI

BÀI 4: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION vào DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: HS đọc được:

- bản chất của làm phản ứng xảy ra trong dung dịch những chất năng lượng điện li là phản nghịch ứng giữa những ion.

- Để xẩy ra phản ứng hiệp thương ion trong dd những chất điện li đề xuất có ít nhất một trong số điều kiện:

+ tạo thành thành chất kết tủa.

+ chế tạo ra thành hóa học điện li yếu.

+ sản xuất thành chất khí

2.Kĩ năng:

- quan lại sát hiện tượng lạ thí nghiệm nhằm biết có phản ứng hóa học xảy ra.

- Dự đoán tác dụng phản ứng bàn bạc ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li.

- Viết được phương trình ion không thiếu và rút gọn.

- Tính cân nặng hoặc thể tích khí sau bội phản ứng; tính % cân nặng các hóa học trong lếu láo hợp; tính nồng độ mol ion chiếm được sau phản bội ứng.

3.Thái độ: Kích thích sự hào hứng với cỗ môn, vạc huy tài năng tư duy của học sinh

II TRỌNG TÂM:

- đọc được thực chất , đk xảy ra làm phản ứng bàn bạc ion trong dung dịch những chất điện ly và viết được phương trình ion rút gọn của những phản ứng.

- vận dụng vào vấn đề giải những bài toán tính trọng lượng hoặc thể tích của các sản phẩm thu được, tính độ đậm đặc mol ion chiếm được sau phản ứng.

III. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Thí nghiệm: dd Na2SO4 + dd BaCl2; dd HCl+ dd NaOH; ddHCl + dd CH3COONa; dd HCl + dd Na2CO3.

2. Học tập sinh: Học bài cũ, làm bài bác tập, soạn bài bác mới

IV. PHƯƠNG PHÁP:

- Gv để vấn đề

- Hs tự giải quyết và xử lý vấn đề sau sự hướng dẫn của gv

- kết hợp sách giáo khoa cùng quan sát để HS tự sở hữu kiến thức.

V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục...

2. Kiểm tra bài cũ:

- Tính , trong hỗn hợp HCl tất cả pH= 11?

3. Nội dung:

HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS

NỘI DUNG

Hoạt đụng 1:

- GV có tác dụng thí nghiệm:

+ bé dại dd Na2SO4 vào ly đựng dd BaCl2.

+ Hs quan sát, nhấn xét hiện tượng

GV đến hs viết phương trình bội phản ứng

GV chú ý hs về tính tan của các chấtàYêu mong hs viết phương trình ion

- GV lý giải HS viết phương trình ion rút gọn của bội phản ứng.

Bản chất của bội phản ứng ?

- Gv kết luận:

- Gv: tương tự như cho dd CuSO4 pứ với dd NaOH .

-Yêu ước hs viết pt phân tử, ion đầy đủ, ion rút gọn.

-Rút ra thực chất của phản bội ứng đó.

Hs: 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4.

2Na+ + 2OH- + Cu2+ + SO42- → Cu(OH)2 + 2Na+ + SO42-

Cu2+ + 2OH-→Cu(OH)2 ↓

Hoạt rượu cồn 2:

- Gv: có tác dụng TN: hỗn hợp NaOH(có phenolphtalein) phản nghịch ứng với dd HCl.

- Gv: Yêu mong hs quan tiền sát hiện tượng lạ ?

+ Viết pt phân tử, pt ion đầy đủ, pt ion rút gọn thân 2 dd NaOH cùng dd HCl.

- Gv gợi ý: Chuyển các chất dễ dàng tan, hóa học điện li mạnh khỏe thành ion, không thay đổi chất năng lượng điện li yếu đuối là H2O.

Hs: NaOH + HCl → NaCl + H2O

Na+ + OH- + H+ + Cl- → Na+ + Cl- + H2O

H+ + OH- → H2O

- Gv kết luận: thực chất vủa bội phản ứng do ion H+ và ion OH- kết hợp với nhau chế tác H2O .

- Gv: giống như cho dd Mg (OH)2(r) pứ với dd HCl.

+ Yêu ước hs viết pt phân tử, ion đầy đủ, ion rút gọn.

+ Rút ra thực chất của pứ đó.

Hs: Mg(OH)2(r) + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

Mg(OH)2(r) + 2H+ + 2Cl- → Mg2+ +2Cl- + 2 H2O

Mg(OH)2(r) + 2H+ → Mg 2+ + 2H2O

- Gv kết luận:

Hoạt đụng 3:

- Gv trình bày thí nghiệm SGK đến dd HCl vào phản nghịch ứng dd CH3COONa, cho thấy sản phẩm

Yêu mong hs viết phương trình phân tử phụ thuộc vào tính chất những chất gia nhập phản ứng

Hs:HCl+ CH3COONa → CH3COOH + NaCl.

- Gv: cần sử dụng phụ lục “ tính tan của một số ít chất vào nước. Hãy viết pt ion đầy đủ.

- Gv kết luận: vào dd các ion H+ đã kết hợp với các ion CH3COO- chế tạo thành chất điện li yếu đuối là CH3COOH .

Hoạt động 4:

- Gv: có tác dụng TN mang lại dd HCl vào pứ với dd Na2CO3.

Gv: Yêu cầu hs quan tiền sát, ghi hiện tượng:

+ Viết pt phân tử, pt ion đầy đủ, pt ion rút gọn gàng của dd HCl với Na2CO3.

+ Rút ra bản chất của pứ.

- Gv kết luận: phản nghịch ứng giữa muối cacbonat và dd axít rất đơn giản xảy ra bởi vì vừa tạo chất điện li yếu đuối là H2O vừa tạo chất khí CO2.

- Gv: cho vd giống như cho hs tự làm, cho CaCO3 (r) làm phản ứng với dd HCl.

- Gv: xem xét cho hs: những muối cacbonat không nhiều tan vào nước nhưng tan tiện lợi trong các dd axít.

Hs: CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + H2O + CO2

Hoạt động 5:

- GV: yêu thương cầu học viên nêu những kết luân về:

+ bản chất phản ứng xẩy ra trong dd các chất điện li?

+ Để bội nghịch ứng hội đàm ion trong dung dịch các chất điện li xẩy ra thì cần có những điều kiện nào?

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION trong DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI:

1. Phản ứng chế tác thành hóa học kết tủa:

* Thí nghiệm:

- bé dại dd Na2SO4 vào ly đựng dd BaCl2 → có kết tủa trắng.

* Phương trình dạng phân tử:

Na2SO4+BaCl2→BaSO4+ 2NaCl

Trắng

* Phương trình ion đầy đủ:

2Na+ + SO42-+ Ba2++ 2Cl- →BaSO4+ 2Na+ + 2Cl-

* Phương trình ion rút gọn:

Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

→Phương trình ion rút gọn thực ra là phản bội ứng thân ion bố 2+ và SO4 2- tạo nên kết tủa BaSO4.

2. Phản ứng chế tạo ra thành chất điện li yếu:

a. Phản bội ứng chế tạo thành nước:

* TN: hỗn hợp NaOH bội phản ứng với dung dịch HCl → H2O.

Pt phân tử:

NaOH + HCl → H2O + NaCl

Pt ion đầy đủ:

Na+ + OH- + H+ + Cl- → H2O + Na+ + Cl-

Phương trình ion rút gọn:

H+ +OH- → H2O

→Phản ứng giữa dd axít cùng hiđroxít gồm tính bazơ rất đơn giản xảy ra vị tạo thành chất điện li hết sức yếu là H2O

b. Bội nghịch ứng chế tác thành axít yếu:

* TN: mang lại dd HCl vào làm phản ứng dung dịch CH3COONa.

- Phương trình phân tử:

HCl + CH3COONa → CH3COOH+ NaCl

- Phương trình ion đầy đủ:

H++Cl-+CH3COO-+Na+→ CH3COOH+Na++Cl-

- Phương trình ion thu gọn:

H+ + CH3COO- → CH3COOH.

3. Làm phản ứng sinh sản thành hóa học khí:

* TN: mang đến dd HCl vào dd Na2CO3 → khí bay ra.

- Phương trình phân tử:

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl+CO2+ H2O

- Phương trình ion đầy đủ:

2H+ +2Cl- +2Na+ +CO32-→2Na+ +2Cl- +CO2+ H2O

- Phương trình ion thu gọn:

2H++CO32-→CO2+ H2O.

Xem thêm: Từ Ý Kiến Dưới Đây Anh Chị Suy Nghĩ Gì Về Việc Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỉ Mới

II. KẾT LUẬN:

- bội phản ứng xẩy ra trong dd các chất điện li là phản bội ứng giữa những ion

- Để phản ứng dàn xếp ion vào dung dịch những chất điện li xảy ra khi các ion phối hợp được cùng với nhau sinh sản thành tối thiểu một trong những chất sau:

+ hóa học kết tủa

+ hóa học điện li yếu

+ chất khí

Trên đây chỉ trích một phần nội dung trongGiáo án Hóa 11Bài 4: phản ứng dàn xếp ion vào dung dịch chất điện liĐể xem tổng thể nội dung giáo án, các quý Thầy Cô vui miệng đăng nhập vào trangsakymart.comđể cài về sản phẩm tính.

Để xây cất bài giảng đầy đủ, cụ thể hơn Thầy cô có thể tham khảo những tài liệu sau:

Mong rằng đây đã là nguồn tài liệu hữu ích hỗ trợ cho Thầy cô bao gồm thêm ý tưởng để hoàn thiện bài giảng của chính mình tốt nhất!