- Chọn bài -Bài 29 : AnkenBài 30 : AnkađienBài 31 : rèn luyện : Anken và ankađienBài 32 : AnkinBài 33 : luyện tập : AnkinBài 34 : Bài thực hành 4 : Điều chế và đặc thù của etilen cùng axetilen

Xem toàn thể tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 11 – bài bác 29 : Anken góp HS giải bài bác tập, cung ứng cho những em một hệ thống kiến thức và ra đời thói quen học tập tập thao tác làm việc khoa học, làm gốc rễ cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 132 SGK Hóa 11): đối chiếu anken với ankan về đặc điểm kết cấu và đặc điểm hóa học. Cho thí dụ minh họa.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài anken

Lời giải:

– Về điểm lưu ý cấu tạo: không giống với ankan là phân tử chỉ chứa links σ, phân tử anken còn có chứa 1 liên kết π hèn bền, dễ gẫy.

– cho nên về đặc điểm hóa học cũng không giống với ankan là cho phản ứng ráng là phản nghịch ứng sệt trưng, anken đến phản ứng cùng là bội phản ứng đặc trưng

Ví dụ:

C2H4 + H2→C2H6 (xúc tác : Ni)

C2H4 + Br2→C2H4Br2

C2H4 + HBr→C2H5Br

Ngoài ra anken còn mang đến phản ứng trùng phù hợp phản ứng làm mất đi màu dung dịch thuốc tím.

Ví dụ :

*

Bài 2 (trang 132 SGK Hóa 11): Ứng với bí quyết C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

A. 4 ; B. 5 ; C. 3 ; D. 7

Lời giải:

– Đáp án B

– các công thức cấu tạo:

*

Bài 3 (trang 132 SGK Hóa 11): Viết phương trình hóa học của phản bội ứng xẩy ra khi:

a. Propilen công dụng với hidro, làm cho nóng (xúc tác Ni).

b. But-2-en tính năng với hirdo clorua.

c. Metylpropen tính năng với nước có xúc tác axit.

d. Trùng phù hợp but-1-en.

Lời giải:

*

*

Bài 4 (trang 132 SGK Hóa 11):
Trình bày cách thức hóa học nhằm :

a. Rành mạch metan cùng etilen.

b. Bóc tách lấy khí metan từ tất cả hổn hợp etilen.

c. Riêng biệt hai bình ko dán nhãn đựng hexan với hex-1-en.


Viết phương trình hoá học của bội nghịch ứng vẫn dùng.

Lời giải:

a. Lần lượt mang lại metan cùng etilen đi qua dung dịch nước brom, hóa học nào làm dung dịch nước brom phai và nhạt màu thì đó là etilen, chất nào không có tác dụng dung dịch nước brom phai màu thì đó là metan.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CH2Br (không màu)

CH4 không công dụng với dung dịch nước brom

b. Cho các thành phần hỗn hợp khí (CH4 cùng C2H4) đi qua dung dịch nước brom dư, C2H4 sẽ tác dụng với hỗn hợp nước brom, khí còn lại ra ngoài bình dung dịch nước brom là CH4.(PTHH như câu a)

c. Giống như câu a

Lần lượt đến hexan với hex-1-en trải qua dung dịch nước brom, hóa học nào làm dung dịch nước brom phai màu thì chính là hex-1-en, chất nào không làm cho dung dịch nước brom nhạt màu thì chính là hexan

PTHH:

CH2=CH-3-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-3-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-3-CH3 (không màu)

Hexan không tính năng với hỗn hợp nước brom

Bài 5 (trang 132 SGK Hóa 11): chất nào dưới đây làm mất màu dung dịch brom?

A. Butan

B. But-1-en

C. Cacbon đioxi

D. Metylpropan

Lời giải:

Đáp án B

PTHH:

CH2=CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-CH2-CH3(không màu)

Bài 6 (trang 132 SGK Hóa 11): Dẫn rảnh rỗi 3,36 lít hỗn hợp tất cả etilen với propilen (đktc) vào dung dịch brom thấy dung dịch bị bay màu và không có khí thoát ra. Trọng lượng dung dịch sau phản nghịch ứng tăng 4,90gam.

a. Viết các phương trình chất hóa học và giải thích các hiện tượng kỳ lạ ở thí điểm trên.

b. Tính thành phần tỷ lệ về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

a. Phương trình hóa học:

*

b. điện thoại tư vấn số mol của etilen và propilen theo lần lượt là x và y mol.

Xem thêm: Is It Correct To Say 'To Whosoever It May Concern' Or 'To Whom

Khối lượng hỗn hợp sau phản bội ứng tạo thêm chính là trọng lượng của tất cả hổn hợp etilen cùng propilen.