Lý thuyết Hóa 10 bài xích 13. Links cộng hóa trị

I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1. Links cộng hóa trị hiện ra giữa những nguyên tử tương tự nhau. Sự hình thành 1-1 chất

a) Sự có mặt phân tử hiđro (H2)

- Nguyên tử H (Z=1) : 1s1 , nhị nguyên tử H liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử H góp 1e tạo thành 1 cặp e chung trong phân tử H2.

Bạn đang xem: Giải hóa 10 bài 13: liên kết cộng hóa trị

⟹ Trong phân tử H2, từng nguyên tử H có 2e, giống thông số kỹ thuật electron bền vững của khí hi hữu heli He : 1s2.

- Sự sinh ra phân tử H2:

*

⟹ Quy ước:

- mỗi chấm (.) bên kí hiệu nguyên tố màn trình diễn 1 electron ở phần ngoài cùng.

- Kí hiệu H:H được gọi là cách làm electron, cố 2 chấm (:) bằng 1 gạch (−), ta có H−H gọi là phương pháp cấu tạo.

- giữa 2 nguyên tử hiđro có một cặp electron liên kết biểu thị bằng (−), đó là liên kết đơn.

b) Sự xuất hiện phân tử nitơ (N2)

- thông số kỹ thuật electron của nitơ N (Z=7) : 1s2 2s2 2p3, có 5e ở lớp ngoài cùng. Vào phân tử N2, để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm sớm nhất neon Ne (Z=10) : 1s2 2s2 2p6 , từng nguyên tử nitơ đề xuất góp chung 3e.

 :N⋮ + ⋮N

⟶ Công thức electron: :N⋮⋮N

⟶ Công thức cấu tạo: N≡N

⟹ Hai nguyên tử N liên kết với nhau bởi 3 cặp electron liên kết thể hiện bằng 3 gạch (≡), kia là link ba. Link ba bền hơn links đôi.

c) Khái niệm liên kết cộng hóa trị

- Định nghĩa: liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo cho giữa nhị nguyên tử bởi một hay các cặp electron dùng chung.

- từng cặp electron chung khiến cho 1 liên kết cộng hóa trị, đề xuất ta có liên kết đơn (trong phân tử H2), links ba (trong phân tử N2).

- Liên kết trong những phân tử H2, N2 tạo yêu cầu từ 2 nguyên tử của cùng 1 nguyên tố (có độ âm điện như nhau), vì thế liên kết trong các phân tử đó không phân cực. Đó là links cộng hóa trị không cực.

2. Sự xuất hiện phân tử hòa hợp chất

a) Sự sinh ra phân tử HCl

- mỗi nguyên tử H và Cl góp 1e tạo thành 1 cặp electron chung ⟶ tạo thành 1 links cộng hóa trị.

*

⟶ Công thức electron: 

*

⟶ Công thức cấu tạo: H−Cl

⟹ Kết luận:

- Trong công thức electron của phân tử bao gồm cực, bạn ta đặt cặp electron tầm thường lệch về phía kí hiệu của nguyên tử tất cả độ âm điện bự hơn (H:Cl)

- liên kết cộng hóa trị trong số đó cặp eletron bình thường bị lệch về phía 1 nguyên tử (có độ âm điện lớn hơn) call là links cộng hóa trị có cực hay links cộng hóa trị phân cực.

b) Sự ra đời phân tử khí cacbon đioxit (CO2) (có kết cấu thẳng)

*

Ta có:

*

⟶ Công thức electron: 

*

⟶ Công thức cấu tạo: O=C=O

⟹ Kết luận: Theo cách làm electron, từng nguyên tử C hay O đều có 8e ở phần bên ngoài cùng đạt cấu hình của khí hiếm phải phân tử CO2 bền vững.

3. Tính chất của các chất có links cộng hóa trị

- Trạng thái: những chất mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị rất có thể là:

+ các chất rắn: đường, lưu huỳnh, iot…

+ những chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu…

+ các chất khí: khí cacbonic, khí clo, khí hiđro…

- Tính tan:

+ những chất tất cả cực như rượu etylic, đường… tan nhiều trong dung môi có cực như nước.

+ phần lớn các hóa học không rất như lưu lại huỳnh, iot, những chất hữu cơ không rất tan trong dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua…

- Nói chung, các chất có link cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở đầy đủ trạng thái.

II. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

1. Tình dục giữa liên kết cộng hóa trị ko cực, link cộng hóa trị gồm cực và link ion

- trong phân tử, ví như cặp electron thông thường ở thân 2 nguyên tử, ta có liên kết cộng hóa trị ko cực.

Xem thêm: Cách Ghi Học Bạ Lớp 1 Theo Thông Tư 27, Mẫu Nhận Xét Học Bạ Lớp 1, 2 Theo Thông Tư 27

- nếu như cặp electron phổ biến lệch về 1 nguyên tử (có quý giá độ âm điện bự hơn) thì đó là liên kết cộng hóa trị bao gồm cực.