Với giải bài bác 23.6 trang 55 Sách bài xích tập chất hóa học 10 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết phương pháp làm bài tập môn Hóa 10. Mời các bạn đón xem:


Giải SBT Hóa 10 bài bác 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric cùng muối clorua

Bài 23.6 trang 55 Sách bài bác tập chất hóa học 10: làm phản ứng như thế nào sau đây chứng minh HCl tất cả tính oxi hóa?

A. 4HCl + MnO2→ MnCl2+ Cl2+ 2H2O

B. 2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2+ 2H2O

C. 2HCl + CuO → CuCl2+ H2O

D. 2HCl + Zn → ZnCl2+ H2

Lời giải

Đáp án D

A. 4HCl−1 + Mn+4O2 → Mn+2Cl2 + Cl02 + 2H2O

Số thoái hóa của Cl trong HCl tăng trường đoản cú -1 lên 0 chứng minh HCl có tính khử.

Bạn đang xem: Hcl có tính oxi hóa

B.2H+1Cl−1 + MgOH2 → MgCl−12 + 2H+12O

Số oxi hóa của các nguyên tử thành phần trong hợp hóa học không cố kỉnh đổi.

C.2H+1Cl−1 + CuO → CuCl−12 + H+12O

Số oxi hóa của các nguyên tử nguyên tố trong hợp chất không cầm đổi.

D.2H+1Cl + Zn0 → Zn+2Cl2 + H02

Số lão hóa của H vào HCl sút từ +1 về 0 minh chứng HCl tất cả tính oxi hóa.


Bài 23.1 trang 54 SBT Hóa 10: phản nghịch ứng của khí Cl2với khí H2 xẩy ra ở điều kiện nào sau đây...
Bài 23.2 trang 54 SBT Hóa 10: bội phản ứng nào dưới đây được dùng làm điều chế khí hiđro clorua trong chống thí...
Bài 23.3 trang 55 SBT Hóa 10: hóa học nào tiếp sau đây không thể dùng để làm khô khí hiđro clorua...
Bài 23.4 trang 55 SBT Hóa 10: phản bội ứng như thế nào sau đây chứng minh HCl tất cả tính khử...
Bài 23.5 trang 55 SBT Hóa 10: Khí HCl tan nhiều trong nước là do...
Bài 23.7 trang 55 SBT Hóa 10: Cho 15,8g KMnO4 chức năng hết với hỗn hợp HCl đậm đặc...
Bài 23.8 trang 56 SBT Hóa 10: Một mol hóa học nào sau đây chức năng hết với hỗn hợp HCl đặc mang lại lượng khí...
Bài 23.9 trang 56 SBT Hóa 10: Đổ dung dịch đựng 40 g KOH vào dung dịch chứa 40 g HCl...
Bài 23.10 trang 56 SBT Hóa 10: Cho 20 g hỗn hợp bột Mg cùng Fe công dụng với hỗn hợp HCl dư thấy có 1 g...
Bài 23.11 trang 56 SBT Hóa 10: hỗn hợp A gồm chứa đồng thời 2 axit là HCl với H2SO4...

Xem thêm: Tai Game Vua Bai 86


Bài 23.12 trang 56 SBT Hóa 10: có 3 ống thử đựng cá biệt dung dịch từng hóa học sau đây...

Tham khảo các loạt bài bác Hóa học tập 10 khác:


1 494 lượt coi
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

reviews
links
cơ chế
liên kết