Trong nguyên tử: phân tử electron mang điện tích âm, phân tử proton mang điện tích dương, hạt nơtron không sở hữu điện.

Bạn đang xem: Hạt mang điện là gì

=> trong nguyên tử, hạt với điện là proton cùng electron.


*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử có 2 lần bán kính lớn gấp khoảng 10000 lần 2 lần bán kính hạt nhân. Nếu như ta cường điệu hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 8 cm thì 2 lần bán kính nguyên tử vẫn là


Nguyên tử của nhân tố X tất cả tổng số phân tử là 40. Tổng thể hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không có điện là 12 hạt. Nguyên tử X gồm số khối là


Tổng số hạt mang điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích hạt nhân X là


Tổng số hạt của phân tử XY là 45. Tổng số hạt của phân tử XY2 là 69. Trong các nguyên tử X, Y đều phải sở hữu số phân tử proton bằng số hạt nơtron. Cực hiếm đúng độc nhất vô nhị với số khối của X, Y là


Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm cùng có trọng lượng nguyên tử là 65u. Cân nặng riêng của kẽm là


Phân tử MX3 có tổng số hạt proton, nơtron và electron bằng 196, trong số ấy hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số hạt không có điện là 60. Trọng lượng nguyên tử của X to hơn của M là 8. Tổng số hạt trong X- nhiều hơn nữa trong M3+ là 16. Số khối của X là


Bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử fe lần lượt là 1,28A với 56 gam/mol. Biết rằng trong tinh thể, những nguyên tử Fe chỉ chiếm 74% thể tích, phần sót lại là rỗng. Khối lượng riêng của fe là


Nguyên tử Au có nửa đường kính và cân nặng mol nguyên tử theo thứ tự là 1,44A cùng 197 g/mol. Biết cân nặng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi các nguyên tử Au chiếm bao nhiêu phần trăm trong tinh thể ?


Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy trọng lượng theo đơn vị chức năng kg của Neon là


Kí hiệu nguyên tử biểu hiện đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nhân tố hóa học do nó mang đến biết:


Cho những nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử gồm điện tích hạt nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong hạt nhân là a.

(2) trong một nguyên tử thì số proton luôn bằng số nơtron.

(3) Khi phun phá phân tử nhân người ta tìm thấy một các loại hạt có trọng lượng gần bằng trọng lượng của proton, hạt sẽ là electron.

(4) trong nguyên tử bất kỳ thì điện tích của lớp vỏ luôn luôn bằng năng lượng điện của phân tử nhân nhưng mà ngược dấu.

Số thừa nhận xét đúng là:


Một nguyên tử gồm tổng số phân tử là 46. Trong đó tỉ số hạt có điện tích so với hạt không mang điện là 1,875. Khối lượng tuyệt đối của nguyên tử đó là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mP = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).


Trong ion dương XY4+ tất cả tổng số hạt bởi 29 và tổng số hạt có điện dương bởi 11. Nguyên tử X bao gồm số hạt có điện dương nhiều hơn thế số hạt mang điện dương trong Y bằng 6. Với số hạt không mang điện X nhiều hơn thế nữa số hạt không với điện vào Y bởi 7. Tổng số phân tử không với điện của nhì nguyên tử X và Y là:


Nguyên tử khối của nguyên tử M là 56, ion dương M2+ bao gồm số hạt không có điện là 30. Số hạt sở hữu điện tron ion dương M2+ là


Trong ion âm X- gồm tổng số phân tử là 29 và số hạt mang điện chiếm 65,52% tổng cộng hạt. Số hạt với điện vào X là


Ion dương M2+ bao gồm tổng số hạt là 91và tỉ trọng (fracen = frac2735). Số electron trong M là:


Một nguyên tử X tất cả số khối là 80, X bao gồm tỉ lệ số hạt có điện và số phân tử không với điện là 14/9. Số phân tử không mang điện là 


Biết 1 mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 56g, một nguyên tử sắt tất cả 26 electron. Số phân tử electron bao gồm trong 5,6g fe là


Nguyên tử R gồm điện tích ở lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều xác định nào sau đây là không chính xác?


Khi năng lượng điện phân nước, người ta khẳng định được là ứng với cùng một gam hiđro vẫn thu được 8 gam oxi. Hỏi một nguyên tử oxi có khối lượng gấp bao nhiêu lần một nguyên tử hiđro ?


Cho những nhận xét sau: vào nguyên tử:

(1) Tổng số hạt proton bằng điện tích phân tử nhân nguyên tử.

(2) Số hạt proton trong phân tử nhân luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số hạt proton thông qua số hạt nơtron.

(4) Số hạt nơtron trong phân tử nhân luôn luôn bằng số electron nghỉ ngơi lớp vỏ của nguyên tử.

Số dấn xét không đúng là:


Tổng số hạt không mang điện vào phân tử natri sunfua là bao nhiêu? Biết (_11^23Na), (_16^32S).

Xem thêm: Các Đề Toán Nâng Cao Môn Toán Lớp 5, Các Dạng Toán Nâng Cao Lớp 6 Có Đáp Án


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.