Tiếp nối bài học kinh nghiệm đại lượng tỉ lệ nghịch hôm trước, bài học hôm nay chúng ta sẽ học về Hàm số. Vậy Hàm số là gì? Hàm số được tính như vậy nào? các em sẽ cùng rất sakymart.com mày mò tất cả trong bài học ngày hôm nay. Nào ban đầu với sakymart.com nhé!

Mục tiêu bài xích học 

Biết được có mang hàm số, tư tưởng hàm hằng và biến chuyển số.Nhận hiểu rằng đại lượng này còn có phải là hàm số của đại lượng kia giỏi không.Tìm giá tốt trị khớp ứng của hàm số lúc biết giá trị của biến đổi số.

Bạn đang xem: Hàm số 7

Lý thuyết 

Hàm số là gì?

Nếu đại lượng x phụ thuộc vào vào đại lượng y làm thế nào cho với mỗi giá trị của x ta luôn khẳng định được có một giá trị tương xứng của y thì y được điện thoại tư vấn là hàm số x với x gọi là vươn lên là số.

Nhận xét: ví như đại lượng y là hàm số của đại lượng x thì mỗi quý giá của đại lượng x đều phải có một giá bán trị tương xứng duy duy nhất của đại lượng y (hay mỗi quý giá của x không thể tất cả hơn một giá trị tương xứng của đại lượng y)

Chú ý 

*
*
*

Bài 28: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = 12/x

a) Tính f(5); f(-3)

b) Hãy điền các giá trị tương ứng vào bảng sau:

x-6-4-325612
f(x) = 12/x

Hướng dẫn giải:

a)

Ta có: y = f(x) = 12/x

f(5) = 12/5 = 2,4

f(−3) = 12/−3 = −4

b)

Thay theo thứ tự x do −6, −4; −3; 2; 5; 6; 12 vào phương pháp f(x) = 12/x ta được bảng sau:

x-6-4-325612
f(x) = 12/x-2-3-462,421

Bài 29 – Trang 63 SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = x2 − 2y.

Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(−1); f(−2)

Hướng dẫn giải:

Ta có: y = f(x) = x2 − 2y

Thay x = 2; 1; 0; −1; −2 vào hàm số ta được:

f(2)=22−2=4−2=2">f(2) = 22 − 2 = 4 − 2 = 2f(1)=12−2=1−2=−1">f(1) = 12 − 2 = 1 − 2 = −1 f(0)=02−2=−2">f(0) = 02 − 2 = −2f(−1)=(−1)2−2=1−2=−1">f(−1) = (−1)2 − 2 = 1 − 2 = −1f(−2)=(−2)2−2=4−2=2">f(−2) = (−2)2 − 2 = 4 − 2 = 2 

Bài 29: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Xác minh nào sau đây là đúng:

a) f(-1) = 9?

b) f(12) = -3?

c) f(3) = 25?

Hướng dẫn giải:

Hàm số y = f(x) = 1 – 8xy = f(x) = 1 – 8x

a) f(−1) = 1− 8.(−1) = 1+ 8 = 9 nên khẳng định f(−1) = 9 đúng.

b) f(1/2) = 1 − 8.12 = 1 − 4 = −3. Mang lại nên xác định f(1/2) = -3 đúng.

Xem thêm: Bài Ca Dao: Đêm Qua Ra Đứng Bờ Ao Trông Cá, Đêm Qua Ra Đứng Bờ Aotrông Cá Cá Lặ

c) f(3) = 1 − 8.3 = 1 − 24 = −23 ≠ 25 nên khẳng định f(3) = 25 sai.

Bài 30: Trang 63 – SGK Toán 7 (tập 1)

Cho hàm số y= 2/3x. Điền số tương thích vào ô trống vào bảng sau: