Hàm if nhiều điều kiện vào excel tốt còn được gọi là hàm if nâng cao một vào những hàm thông dụng vào excel. Với hàm điều kiện này hỗ trợ kiểm tra nhiều điều kiện và nhận được nhiều những giá trị khác nhau đưa ra kết quả cuối phụ thuộc vào quy trình kiểm tra lúc áp dụng công thức. Bên cạnh đó, hàm if còn tồn tại khả năng kết hợp với nhiều hàm không giống nhau tăng hiệu quả công việc tiết kiệm thời gian.

Bạn đang xem: Hàm if 3 điều kiện


NỘI DUNG BÀI VIẾT

Cách sử dụng hàm if bao gồm điều kiệnHàm IF lồng ghép với và hoặc OR trong ExcelCách sử dụng hàm if với các con số, văn bản và ngày tháng

Cách sử dụng hàm if gồm điều kiện

Cách sử dụng hàm if nhiều điều kiện vào excel tương đối đơn giản. Tùy vào từng trường hợp sẽ có một sự lựa chọn áp dụng công thức hàm if phù hợp. Ngược lại, trong trường hợp bao gồm hơn 2 sự lựa chọn thì gồm thể áp dụng hàm if lồng ghép.

Để gồm bạn tưởng tượng rõ hơn về phương pháp sử dụng hàm if nhiều kiện, bài viết sẽ hướng dẫn vào từng những ví dụ cụ thể sau đây:

Hàm if cơ bản

Hàm if trong excel thuộc hàm tích hợp trong đội hàm lô ghích dùng kiểm tra và giám sát với một điều kiện đến trước. Công thức hàm if cơ bản rất dễ nhớ, phương pháp dùng cũng đơn giản:

Cú pháp lệnh hàm if cơ bản: =IF(điều kiện, giá bán trị 1, giá trị 2)

Trong đó:

Nếu điều kiện đúng
, kết quả trả về giá trị 1 Nếu điều kiện sai, kết quả trả về giá trị 2

Ví dụ:

*
Hàm if nhiều điều kiện

– Số công ngày >24 sẽ được thưởng là 400.000 đồng

– Số công giá trị kiểm tra làCondition. giá trị trả về lúc điều kiện đúng làValue_if_true. giá chỉ trị trả về lúc điều kiện sai làValue_if_false.

Lưu ý:

Với những phiên bản excel như năm 2007, 2010, 2016, 2013 thì gồm thể sử dụng được hàm if lồng ghép tối đa 64 hàm trong một công thức. Nhưng với phiên bản 2001 tối đa được 7 hàm if.

Ví dụ:

*
Ví dụ sử dụng hàm if nhiều điều kiện

– Hàm if lồng ghép (hàm if nâng cao) đây là hàm rất hữu ích. Từ cách dùng cơ bản bọn họ có thể áp dụng vạc triển hàm if vào nhiều trường hợp không giống nhau.

– mặt cạnh đó, hàm if còn dùng để kết hợp với nhiều hàm khác để tạo nên hiệu quả công việc cao hơn. Để nắm sâu hơn những bạn gồm thể search hiểu trong từng hàm cơ bản của excel bạn sẽ thấy giải pháp áp dụng hàm đem lại hiệu quả công việc rất nhiều.

Hàm IF lồng ghép với và hoặc OR trong Excel

Sử dụng hàm IF cùng AND

Giả sử tất cả bảng kết quả của nhì điểm thi. Điểm thi lần 1 được lưu vào cột B có điều kiện >= 20. Điểm thi lần 2 được lưu vào cột C tất cả điều kiện >= 30. Khi đáp ứng 2 điều kiện này mới vượt qua được kỳ thi.

Cách dùng công thức kết hợp với đối số kiểm tra hàm if là:

Bước 1: Đặt điều kiện: AND(B2>=20; C2>=30) Bước 2: Đưa điều kiện vào cú pháp lệnh IF/AND: =IF((AND(B2>=20;C2>=30));”Đậu”;”Trượt”)

Công thức yêu thương cầu trả giá chỉ trị về “Đậu” nếu giá chỉ trị trong cột C >= đôi mươi và giá chỉ trị ở cột D >= 30.

Nếu kết quả trả về khác thì giá trị là “Trượt“.

Ví dụ minh họa:

*
bí quyết sử dụng hàm IF/AND

Sử dụng hàm IF với OR

Kết hợp hàm if với OR cũng tương tự như hàm AND. Khác biệt so với công thức hàm IF/AND ở kết quả trả về chỉ cần đáp ứng 1 điều kiện.

Xem thêm: Chủ Trương Làm Tư Sản Dân Quyền Cách Mạng Và Thổ Địa Cách Mạng Để Đi Tới Xã Hội Cộng Sản

Cú pháp lệnh hàm IF/OR: =IF((OR(B2>=20; C2>=30));”Đậu”;”Trượt”)

Trong đó, cột D trả về giá trị “Đậu” khi điểm thứ nhất >=20 hoặc điểm thứ 2 >= 30

*
Sử dụng hàm IF và OR

Cách sử dụng hàm if với các con số, văn bản với ngày tháng

Hàm IF với giá chỉ trị các số

Cú pháp lệnh: IF(logical_test, , )

Trong đó:

Logical_test (bắt buộc) – giá chỉ trị hoặc biểu thức “TRUE” hoặc “FALSE”. Value_if_true (tùy chọn) – giá trị kiểm tra ngắn gọn xúc tích là “TRUE”. Value_if_false (tùy chọn) – giá trị kiểm tra xúc tích là “FALSE”.

Hàm IF với giá bán trị là văn bản

Hàm if không phân biệt chữ hoa, chữ thường cho các giá trị trong văn bản.

Ví dụ: Công thức if trả về giá chỉ trị “Có” hoặc “Không” dựa trên “Đã giao hàng” (Cột C)

Cú pháp lệnh: =IF (C3=”Đã giao hàng”;”Có”;”Không”)

*
cách sử dụng hàm IF giá trị văn bản

Hàm IF với giá bán trị là ngày, tháng

Theo mặc định, hàm IF trong Excel sẽ không nhận ra tháng ngày để diễn giải dưới dạng chuỗi văn bản, vào trường hợp muốn sử dụng thì bạn sẽ phải kết hợp với hàmDATEVALUEvới công thức ví dụ như sau:

Cú pháp lệnh:=IF (B2

*
Hàm IF với giá trị là văn bản

Hi vọng với những chia sẻ hữu ích trên đây vềhàm if nhiều điều kiện bạn sẽ áp dụng thành thạo hơn trong quy trình làm việc đạt hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian. Đây chính là những kỹ năng rất cơ bản đối với một dân văn phòng. Đặc biệt, chuyên ngành kế toán thường xuyên phải làm việc với số liệu, dữ liệu lớn ko thể bỏ qua. Chúc những bạn thành công!