- Chọn bài -Bài 1: Nửa khía cạnh phẳngBài 2: GócBài 3: Số đo gócBài 4: lúc nào thì xOy + yOz = xOzBài 5: Vẽ góc cho thấy số đoBài 6: Tia phân giác của gócBài 8: Đường trònBài 9: Tam giácTổng hợp định hướng Chương 2 (phần Hình học Toán 6)

A. Lý thuyết

1. Đo góc

+ từng góc có một số đo xác định, to hơn 0 với không vượt vượt 180o

+ Số đo của góc bẹt là 180o


*

*

*

3. Góc vuông. Góc nhọn. Góc tù hãm

+ Góc vuông là góc tất cả số đo bởi 90o. Số đo góc vuông còn được kí hiệu là ⊥


*

*

Chú ý: Đơn vị đo góc là độ, phút giây: 1o = 60′; 1′ = 60”

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: chọn câu sai:

A.Bạn sẽ xem: Góc vuông từng nào độ

Góc vuông là góc gồm số đo bằng 90°

B.

Bạn đang xem: Góc vuông là bao nhiêu độ

Góc tất cả số đo lớn hơn 0° và bé dại hơn 90° là góc nhọn

C. Góc tù là góc có số đo to hơn 90° và nhỏ hơn 180°

D. Góc bao gồm số đo nhỏ tuổi hơn 180° là góc tù túng

Lời giải

Ta có góc vuông là góc có số đo bởi 90°; góc bao gồm số đo to hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn và góc tầy là góc tất cả số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180° bắt buộc A, B, C đông đảo đúng.

Góc bao gồm số đo nhỏ tuổi hơn 180° là góc tù nhân là sai bởi vì góc nhọn, góc vuông đều sở hữu số đo nhỏ tuổi hơn 180°

Chọn đáp án D.

Câu 2: lựa chọn phát biểu đúng:

A. Góc bao gồm số đo 120° là góc vuông B. Góc có số đo 80° là góc phạm nhân

C. Góc gồm số đo 100° là góc nhọn D. Góc có số đo 150° là góc phạm nhân

Lời giải

+ Góc có số đo 120° là góc tù vì 90° Số góc tạo ra thành là 9.(9 – 1)/2 = 36 góc

Câu 4: Góc bên trên hình tất cả số đo bao nhiêu độ:


A. 50° B. 40° C. 60° D. 130°

Lời giải

Góc trên hình bao gồm số đo 50°

Chọn câu trả lời A.

Câu 5: đến ∠xOm = 45° với góc xOm bởi góc yAn. Lúc đó góc yAn bằng:

A. 50° B. 40° C. 45° D.

Xem thêm: Phân Tích Sử Thi Đam San Của Dân Tộc Nào ? Sử Thi Đăm Săn Là Sử Thi Của Dân Tộc Nào

30°

Lời giải

Vì ∠xOm = ∠yAn nhưng mà ∠xOm = 45° đề xuất ∠yAn = 45°

Chọn đáp án C.

II. Bài bác tập từ luận

Câu 1: Đổi thành độ, phút

a) 15,25° b) 30,5°

Lời giải

a) Ta có: 15,25° = 15.(1°/4) = 15°15′ = 915′

b) Ta có: 30,5° = 30.(1°/2) = 30°30′ = 1830′

Câu 2: Hãy cho biết thêm mỗi câu sau đấy là đúng xuất xắc sai?

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc gồm số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc gồm số đo 180° là góc tù.

d) Góc tù nhỏ dại hơn góc bẹt

Lời giải

Các câu không nên là:

a) Góc tất cả số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc có số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc có số đo 180° là góc tù.

Các câu đúng là:

d) Góc tù nhỏ dại hơn góc bẹt


gửi Đánh giá chỉ

Đánh giá bán trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

- Chọn bài -Bài 1: Nửa mặt phẳngBài 2: GócBài 3: Số đo gócBài 4: lúc nào thì xOy + yOz = xOzBài 5: Vẽ góc cho thấy số đoBài 6: Tia phân giác của gócBài 8: Đường trònBài 9: Tam giácTổng hợp định hướng Chương 2 (phần Hình học Toán 6) Bài tiếp Tổng hợp triết lý Chương 3 (phần Số học tập Toán 6)Bài 5: Vẽ góc cho thấy thêm số đo