H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH được thpt Sóc Trăng soạn hướng dẫn chúng ta viết và cân nặng bằng chính xác phản ứng gly công dụng HCl. Glyxin có đặc điểm lưỡng tính làm phản ứng được với axit vô cơ mạnh khỏe sinh ra muối và phản ứng với bazo táo bạo sinh ra muối với nước. Mời chúng ta tham khảo tài liệu.

Bạn đang xem: Thủy phân hoàn toàn 1 mol gly


2. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra Gly cùng HCl

Nhiệt độ thường

3. Bài xích tập áp dụng liên quan 

Câu 1. cách làm của glyxin là

Bạn đã xem: H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH


Câu 2. hỗn hợp nào tiếp sau đây làm quỳ tím thay đổi màu sắc xanh?

A. Glyxin.

B. Phenylamoni clorua.

C. Anilin.

D. Etylamin.


Câu 3. Amino axit X có chứa 1 đội -NH2 với 1 đội -COOH liên kết với nơi bắt đầu hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử X, cacbon chiếm 46,6% về khối lượng. Hãy cho biết thêm X bao gồm bao nhiêu bí quyết cấu tạo?

A. 4

B. 6

C. 3

D. 5


Câu 4. cho 11,25 gam glyxin công dụng với lượng dư dung dịch HCl nhận được m gam muối bột khan. Quý giá của m là

A. 18,745.

B. 14,9.

C. 16,725.

D. 16,575.


Đáp án C

nglyxin = 11,25/75 = 0,15 mol

→ nHCl = nglyxin = 0,15mol

Bảo toàn khối lượng: mmuối = mglyxin + mHCl = 11,25 + 0,15.36,5 = 16,725 gam


Câu 6. Dung dịch nào tiếp sau đây làm quỳ tím biến thành màu xanh?

A. Dung dịch alanin

B. Hỗn hợp glyxin

C. Dung dịch lysin

D. Hỗn hợp valin


Câu 7. Cho 0,2 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 250 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch X. Mang đến một lượng đủ dung dịch NaOH vào X để phản ứng xảy ra trọn vẹn số mol NaOH đang phản ứng là

A. 0,45.

B. 0,60.

C. 1,00.

D. 0,50.


Đáp án C

Coi hôn đúng theo X có H2NC3H5(COOH)2 với HCl không phản ứng với nhau và rất nhiều phản ứng cùng với NaOH

→ nNaOH phản ứng = ngốc COOH- + nHCl = 0,2.2 + 0,6 = 1 mol


Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Ở ánh sáng thường, các amino axit các là hóa học lỏng.

B. Axit glutamic là thành phần bao gồm của bột ngọt,

C. Amino axit thuộc một số loại họp chất hữu cơ tạp chức.

D. Các amino axit thiên nhiên hầu như là các p-amino axit.


Câu 9. Amino axit X chứa một tổ -NH2. Mang đến 15 gam X chức năng với axit HCl (dư), nhận được 22,3 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H2NCH2COOH.

B. CH3CH2CH(NH2)COOH.

C. H2NCH2CH2COOH.

D. CH3CH(NH2)COOH.


Câu 10. đến 10,3 gam amino axit X chức năng với HCl dư thu được 13,95 gam muối. Phương diện khác, cho 10,3 gam amino axit X công dụng với NaOH (vừa đủ) nhận được 12,5 gam muối. Vậy cách làm của amino axit là:

A. H2N − C3H6 − COOH

B. H2N − < CH2>4CH(NH2) − COOH .

C. H2N − C2H4 − COOH .

D. HOOC − 2 − CH(NH2 ) − COOH .


……………………………

Mời các bạn xem thêm tài liệu liên quan 

Trên đây thpt Sóc Trăng sẽ gửi tới bạn đọc H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH. Các bạn có thể các em cùng đọc thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập vật Lí 12 ,….

Xem thêm: 【1️⃣】 Cách Ghép Nhạc Vào Video Trên Máy Tính Win 10, Edit Video Trên Windows 10*
*

Khóa đào tạo và huấn luyện giáo viên dạy trẻ tự kỷ tại Hà Nội quality nhất hiện tại nay


Học chứng chỉ giáo dục đặc trưng ở đâu? Địa chỉ học chứng chỉ giáo dục đặc biệt uy tín hiện nay nay


Có phải học chứng từ giáo dục đặc trưng không?


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu tên của tôi, email, và website trong trình chăm bẵm này mang lại lần phản hồi kế tiếp của tôi.