Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đại số lớp 10 - bài bác 3: những phép toán trên tập hòa hợp - Bùi Phú Tụ", để download tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Bạn đang xem: Giảng bài toán lớp 10

Tài liệu thêm kèm:

*
bai_giang_dai_so_lop_10_bai_3_cac_phep_toan_tren_tap_hop_bui.ppt

Nội dung text: bài giảng Đại số lớp 10 - bài bác 3: những phép toán trên tập phù hợp - Bùi Phú Tụ

1. Ví dụ: mang đến A = n N | n là ước của 12 ; B = n N | n là ước của 18 . A) Liệt kê các bộ phận của A và của B; Giải A = 1, 2, 3, 4, 6,12 ; B = 1, 2, 3, 6, 9,18 }. B) Liệt kê các bộ phận của tập vừa lòng C các ước tầm thường của 12 với 18. Giải C = 1, 2, 3, 6 . Các thành phần của C vừa ở trong A vừa ở trong B. 22) Định nghĩa: Tập vừa lòng C gồm các thành phần vừa thuộc A, vừa ở trong B được hotline là giao của A cùng B. Kí hiệuKhi C nào= A  x B. A  B ? A  B = x | x A và x B  Biểu thiết bị ven: A B C= A  B 3Câu 1: cho A = 1, 5, 8, 9, 11; B = 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14. A  B = ? a) A  B = 1, 4, 5, 8, 7, 9; 12 b) A  B = 5, 8 ; 9 3 c) A  B = 2, 3, 5, 8; 6 d) A  B = 5, 9, 11. Đáp Án 4Câu 2: mang đến A= 6, 8,12, 33, 67; B= 2, 3, 11, 44. A  B = ? 12 a) A B = 12, 44 ;   9 3 b) A  B = 6, 8, 67 }; 6 c) A  B = ; d) A  B = 3, 8, 33, 44 . Đáp Án 51) Ví dụ: đưa sử A, B theo thứ tự là tập hợp những học sinh giỏi Toán, tốt Văn của lớp 10E. Biết A= Hưng, Khoa, Lan, Hồng,Vũ ; B= Lâm, Lan, Dũng, Hồng, Nhật, Long  . (các học sinh trong lớp ko trùng tên nhau.) call C là tập hợp nhóm tuyển thi học tập sinh tốt của lớp gồm các bạn giỏi Toán hoặc tốt Văn. Hãy khẳng định tập hợp C. Giải C= Hưng, Khoa, Lan, Hồng, Vũ, Lâm, Dũng, Nhật, Long . Các thành phần của C thuộc A hoặc nằm trong B. 62) Định nghĩa: Tập thích hợp C gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B được gọi là phù hợp của A và B. Kí hiệu C = A  B. Vậy A  B = x | x hoặc x B  KhiBiểu nào đồ x ven: A  B ? A B A  B 7Câu 1: mang lại A = 2, 6, 14,19, 32 ; B = 2, 3, 5, 6, 8, 13,14 . 12 A  B = ? 9 3 a) A  B = 2, 3, 5, 8, 13, 19; 6 b) A  B = 5, 8, 14, 14, 32 ; c) A  B = 2, 3, 5, 8, 19, 32; d) A  B = 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 19, 32. Đáp Án 8Câu 2: mang đến A = 2, 4, 5,16, 18 ; B = 2, 3, 15, 16, 28, 37 . 12 A  B = ? 9 a) A  B = 2, 3, 5, 18, 28; 3 b) A  B = 5, 8, 14, 14, 32 ; 6 c) A  B = 2, 3, 4, 5, 15, 16, 18, 28, 37 ; d) A  B = 2, 3, 5, 18, 28, 37. Đáp Án 91) Ví dụ: mang sử tập thích hợp A những học sinh tốt của lớp 10A là A= An, Minh, Bảo, Cường, Vinh, Hoa, Lan, Tuệ, Quý . Tập đúng theo B các học viên của tổ 1 lớp 10A là B= An, Hùng, Tuấn, Vinh, Lê, Tâm, Tuệ, Quý . Xác định tập hợp C những học sinh tốt của lớp 10A không thuộc tổ 1. Giải C = Minh, Bảo, Cường, Hoa, Lan . Các bộ phận của C thuộc A nhưng mà không nằm trong B. 102) Định nghĩa: Biểu thiết bị ven: Tập hợp C có các phần tử thuộc A cơ mà không thuộc A B hotline là hiệu của A và B. Kí hiệu C = A B. B A B = x | x A với x B A B bao giờ x A B ? khi B  A, thì A B call là phần B bù của B vào A, kí hiệu CAB. A CAB 11Câu 1: cho A = 2, 6, 8, 11, 44, 59 ; B = 2, 5, 8, 12, 34 . 12 A B = ? 9 a) A B = 2, 8; 3 b) A B = 2, 8, 11 ; 6 c) A B = 6, 11, 44, 59 ; Đáp Án d) A B = 6, 11, 59 .  12Câu 2: ChoA = 1, 4, 7, 9, 22, 34 ; B = 2, 5, 7, 8, 9, 12, 34 .

Xem thêm: Cách Tính Số Mũ - Công Thức Lũy Thừa Lớp 6

12 A B = ? a) A B = 1, 4, 22 ; 9 3 b) A B = 1, 7, 22 ; 6 c) A B = 7, 9, 34 ; Đáp Án d) A B = 4, 9, 22, 34 .  13