Giải bài bác tập trang 8, 9 bài 1 giao động điều hòa SGK thiết bị lí 12. Câu 1: phân phát biểu quan niệm của xấp xỉ điều hòa...

Bạn đang xem: Giải lý 12


Bài 1 trang 8 SGK thiết bị lí 12

Phát biểu có mang của xấp xỉ điều hòa.

Giải

Dao động cân bằng là dao động trong những số đó li độ của vật là một trong những hàm côsin (hay sin) của thời gian

Bài 2 trang 8 SGK đồ dùng lí 12

Viết phương trình của xê dịch điều hòa và lý giải các đại lượng trong phương trình.

GiảiPhương tridnh dao động điều hòa là x = Acos(ωt+ Ø), vào đó:

- x là li độ của dao động

- A là biên độ dao động

- ω là tần số góc của đối chọi vị, có đơn vị là rad/s

- (ωt+ Ø) là pha của dao động tại thời gian t, có đơn vị là rad,

- Ø là pha ban đầu của dao động

Bài 3 trang 8 SGK trang bị lí 12

Mối liên hệ giữa xê dịch điều hòa và chuyển động tròn thể hiện tại đoạn nào?

Giải

Một điểm xấp xỉ điều hòa trên một quãng thẳng luôn luôn luôn có thể được xem là hình chiếu của một điểm tương ứng vận động tròn gần như lên 2 lần bán kính là đoạn thằng đó.

Bài 4 trang 8 SGK đồ lí 12

Nêu quan niệm chu kì và tần số của dao động điều hòa.

Giải

Chu kì T của xấp xỉ điều hòa là khoảng thời gian để triển khai được một dao động toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s)

Tần số f của giao động điều hòa là số xê dịch toàn phần thực hiện được vào một giây. Đơn vị của tần số là héc (Hz)

 

Bài 5 trang 8 SGK trang bị lí 12

Giữa chu kì, tần số cùng tần số góc gồm mối tương tác như vắt nào?

GiảiTần số góc ω của dao động điều hòa là một đại lượng liên hệ với chu kì T xuất xắc với tần số f bằng các hệ thức sau đây:

(omega = 2pi over T = 2pi f)

Bài 6 trang 8 SGK đồ vật lí 12

Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x=Acos(ωt + Ø)

a. Lập bí quyết tính gia tốc và vận tốc của vật.

b. Ở địa điểm nào thì vận tốc bằng 0. Tại địa điểm nào thì tốc độ bằng 0?

c. Ở địa chỉ nào thì gia tốc có độ phệ cực đại. Ở địa chỉ nào thì gia tốc có độ phệ cực đại?

Giải

a. Lập phương pháp tính vận tốc và vận tốc của vật

v = x’ = -ωAsin(ωt + Ø)

a = v’ = -ω2Acos(ωt + Ø) = -ω2x

b. 

Ở địa điểm biên thì tốc độ bằng 0. Tại vị trí cân đối thì gia tốc bằng 0.

c.

Ở vị trí thăng bằng thì vận tốc có độ to cực đại. Còn ở chỗ biên thì vận tốc có độ khủng cực đại.

Bài 7 trang 9 sgk trang bị lí 12

Một con lắc dao động điều hòa gồm quỹ đạo là một trong đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động của trang bị lí là bao nhiêu?

A. 12 cm. B. - 12 cm.

C. 6 cm. D. - 6 cm.

Giải

C. 

Quỹ đạo xê dịch có độ dài bằng hai lần biên độ.

Bài 8 trang 9 sgk vật lí 12

Một vật chuyển động tròn phần lớn với vận tốc góc là π rad/s. Hình chiếu của đồ gia dụng trên một 2 lần bán kính dao động ổn định với tần số góc, chu kì và tần số bởi bao nhiêu?

A. π rad/s; 2 s; 0,5 Hz.

B. 2π rad/s; 0,5 s; 2 Hz.

C. 2π rad/s; 1 s; 1 Hz.

D. (fracpi 2) rad/s; 4 s; 0,25 Hz.

Giải

A. 

Tần số góc bằng vận tốc góc: ω = π (rad/s).

Chu kì: T = (frac2pi omega ) = 2 s; Tần số: f = (frac1 T ) = 0,5 Hz.

Bài 9 trang 9 sgk đồ dùng lí 12

Cho phương trình của dao động điều hòa x = - 5cos(4πt) (cm). Biên độ và pha thuở đầu của dao động là bao nhiêu?

A. 5 cm; 0 rad. B. 5 cm; 4π rad.

C. 5 cm; (4πt) rad. D. 5 cm; π rad.

Giải

D.

Phương trình dao động: x = - 5cos(4πt) = 5cos(4πt + π) (cm).

Biên độ A = 5 cm, trộn ban đầu (varphi) = π rad.

Bài 10 trang 9 sgk đồ gia dụng lí 12

Phương trình của giao động điều hòa là x = 2cos(5t - (fracpi 6)) (cm). Hãy cho biết thêm biên độ, pha ban đầu, và pha sinh sống thời điểm t của dao động.

Giải

Biên độ: A = 2 cm; pha ban đầu: (varphi =fracpi 6); pha tạo thời điểm t: (5t - (fracpi 6)).

Bài 11 trang 9 sgk đồ dùng lí 12

Một vật vận động điều hòa phải mất 0,25 s nhằm đi trường đoản cú điểm có tốc độ bằng 0 cho tới điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng 0. Khoảng cách giữa hai điểm là 36 cm. Tính:

a) Chu kì. B) Tần số. C) Biên độ.

Giải

a) T = 0,5 s; 

b) f = 2 Hz; A = 18 cm.

Hai địa chỉ biến cách nhau 36 cm, phải biên độ A = 18 cm.

Xem thêm: Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Mỏ Địa Chất 2013 : Trường Đh Mỏ, Điểm Chuẩn Trường Đại Học Mỏ

Thời gian đi từ địa chỉ nầy cho vị trí vị trí kia là (frac1 2T) nên chu kì T = 0,5 s với tần số f = (frac1 T) = 2 Hz.