- Ta xét đưa ra tiết những gì xảy ra ở điện cực của bình điện phân dung dịch CuSO4 có điện cực bằng đồng bình điện phân này thuộc loại đơn giản nhất, bởi vì chất tung là muối của kim loại cần sử dụng làm điện cực (trường hợp này là đồng)

-Khi mẫu điện chạy qua, cation Cu2+chạy về catôt, về nhận electron từ nguồn điện đi tới. Ta bao gồm ở các điện cực:

+ Ở catốt: Cu2++ 2e-→ Cu

+ Ở anốt: Cu → Cu2++ 2e-

-Khi anion (SO4)2-chạy về anôt, nó kéo ion Cu2+vào dung dịch. Như vậy, đồng ở anôt sẽ chảy dần vào vào dung dịch. Đó là hiện tượng dương cực tan.

Bạn đang xem: Dương cực tan

Vậy:

-Các ion chuyển động về các điện cực gồm thể tác dụng với chất làm cho điện cực hoặc với dung môi tạo nên những phản ứng hóa học gọi là phản ứng phụ trong hiện tượng điện phân.

-Hiện tượng dương cực rã xảy ra khi những anion đi tới anot kéo các ion kim loại của điện cực vào vào dung dịch.

Cùng đứng đầu lời giải search hiểu thêm kiến thức về bài xích học Lý thuyết loại điện vào chất điện phân nhé

-Trong dung dịch, những hợp chất hoá học nư axit, bazo với muối bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) thành các nguyên tử (hoặc đội nguyên tử) tích điện gọi là ion, ion có thể chuyển động tự do trong các dung dịch và trở thành hạt tải điện

I.Bản chất loại điện trong chất điện phân

-Dòng điện vào chất điện phân thuộc dòng ion dương với ion âm chuyển động có hướng theo nhì chiều ngược nhau.

-Ion dương chạy về phía catôt phải gọi là cation, ion âm chạy về phía anôt yêu cầu gọi là anion.

-Dòng điện trong chất điện phân ko chỉ tải điện lượng hơn nữa tải cả vật chất (theo nghĩa hẹp) đi theo. Tới điện cực chỉ gồm êlectron bao gồm thể đi tiếp, còn lượng vật chất đọng lại ở điện cực, gây ra hiện tượng điện phân

II.Các định luật Fa-Ra-Đây


Vì mẫu điện vào chất điện phân tải điện lượng cùng với vật chất (theo nghĩa hẹp) cần khối lượng chất đi đền điện cực:

-Tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình điện phân

-Tỉ lệ thuận với khố lượng của ion (hay khối lượng mol nguyên tử A của nguyên tố tạo đề xuất ion ấy);

-Tỉ lệ nghịch với điện tích của ion (hay hoá trị n của nguyên tố tạo ra ion ấy)

Định luật Fa-ra-đây thứ nhất

-Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó

m = kq

-Trong đó: k gọi là đương lượng điện hoá của chất được giải phóng ở điện cực.Định luật Fa-ra-đây thứ hai

-Đương lượng điện hoá k của một nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam A/ncủa nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ là 1/F, trong đó F gọi là số Fa-ra-đây

*
Hiện tượng dương cực rã là gì" width="339">

-Thí nghiệm đến thấy, nếu I tính bằng ampe, t tính bằng giây thì:

F = 96 494 C/mol

-Kết hợp hai định luật Fa-ra-đây, ta được công thức Fa-ra-đây

*
Hiện tượng dương cực rã là gì(ảnh 2)" width="415">

-m là lượng chất được giải phóng ở điện cực, tính bằng gam.

III.Ứng dụng của hiện tượng điện phân

Một số ứng dụng của hiện tượng điện phân:

-Điều chế hoá chất: điều chế clo, hiđrô với xút trong công nghiệp hoá chất.

1. Luyện kim

-Người ta dựa vào hiện tượng dương cực rã để tinh chế kim loại. Những kim loại như đồng, nhôm, magiê cùng nhiều hoá chất được điều trực tiếp bằng phương pháp điện phân

-Công nghệ luyện nhôm chủ yếu dựa vào hiện tượng điện phân quặng nhôm nóng chảy.

-Bể điện phân bao gồm cực dương là quặng nhôm rét chảy, cực âm bằng than, chất điện phân là muối nhôm nóng chảy, loại điện chạy qua khoảng 104A.

*
Hiện tượng dương cực tan là gì(ảnh 4)" width="794">

2. Mạ điện

-Người ta sử dụng phương pháp điện phân để phủ một lớp kom loại ko gỉ như crôm, niken, vàng, bạc... Lên những đồ vật bằng kim loại khác

-Bể điện phân bao gồm anot là một tấm kim loại để mạ, catot là vật cần mạ.

Xem thêm: Tutorials - Download 3Utools

-Chất điện phân thường là dung dịch muối kim loại để mạ. Cái điện qua bể mạ được chọn một cách thích hợp để đảm bảo chất lượng của lớp mạ.

*
Hiện tượng dương cực chảy là gì(ảnh 4)" width="793">