Khi tò mò về một vừa lòng chất, chúng ta luôn phải biết 4 có mang quan trọng: cách làm phân tử, công thức cấu trúc của hợp chất đó là gì? đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? đó là 4 có mang rất là đặc biệt quan trọng ở trong chất hóa học hữa cơ. Về 2 tư tưởng đầu bọn họ đã được học với biết trong số những bài trước, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 khái niệm còn lại.

Bạn đang xem: Đồng đẳng đồng phân


Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Nói nôm mãng cầu một cách dễ dàng và đơn giản thì đồng đẳng là và một dãy hòa hợp chất gồm cùng công thức tổng quát nhưng hơn yếu nhau một nhóm CH2, còn đồng phân là những hợp chất gồm cùng công thức phân tử nhưng khác biệt về cách làm cấu tạo, dẫn tới đặc điểm hóa học khác nhau. Ví dụ như sau:

Đồng đẳng là gì?

Theo wikipedia, “dãy đồng đẳng là một dãy các hợp chất (bao có cả hữu cơ và vô cơ) với cùng một công thức tổng quát, cùng với các đặc thù hóa học giống như do sự hiện hữu của thuộc một nhóm chức, và biểu lộ các đặc thù vật lý biến đổi dần dần dần do tác dụng của việc tăng kích cỡ và trọng lượng phân tử (xem phân tử lượng tương đối). Các hợp hóa học trong và một dãy đồng đẳng khác biệt bằng một hay nhiều nhóm CH2“

Ví dụ: dãy đồng đẳng của Ankan: mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)

Đồng phân là gì?

Theo Wikipedia định nghĩa “các đồng phân là các phân tử với cùng công thức hóa học tổng quát. Điều đó tương tự như như việc coi chúng có công thức cấu trúc (công thức hóa học khai triển) khác nhau. Các chất đồng phân không tốt nhất thiết tất cả cùng đặc điểm hóa học trừ khi chúng có cùng nhóm chức”.

Đồng phân gồm 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

Đồng phân cấu tạo

– Đồng phân mạch những bon ( Mạch không nhánh, mạch tất cả nhánh, mạch vòng)

– Đồng phân team chức

– Đồng phân địa chỉ ( vị trí liên kết bội, vị trí nhóm chức)

Đồng phân hình học

– Đồng phân cis – trans

Công thức tính nhanh một số trong những đồng phân thường gặp

*

Các team chức thường chạm mặt và số liên kết của nhóm chức

*

Bài tập vận dụng

Câu 1: trong những các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Chất nào liệt kê có tương đối nhiều đồng phân nhất?

A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9N

Câu 2: Hợp hóa học hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C2H4O2. Tổng cộng đồng phân mạch hở hoàn toàn có thể có của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 3: cho các chất sau đây: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2 ; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 ; CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2– CH=CH2 . Số chất gồm đồng phân hình học là bao nhiêu?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 4: Phân tích thành phần một ancol 1-1 chức X đã thu được tác dụng là Tổng khối lượng của cacbon với hiđro vội 3,625 lần cân nặng của oxi. Số đồng phân của X đang là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 5: con số ancol bậc hai, no, đối kháng chức, mạch hở là đồng phân cấu trúc của nhau nhưng phân tử của bọn chúng có xác suất theo khối lượng của cacbon bằng 68,18%?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: hóa học hữu cơ X bí quyết phân tử C6H6 mạch hở, ko phân nhánh. Biết 1 mol X khi tác dụng AgNO3/NH3 dư sẽ tạo nên 292g kết tủa. Số đồng phân của X là bao nhiêu:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: toàn bô hợp chất hữu cơ no, solo chức, mạch hở bao gồm chung cách làm phân tử C5H10O2, bội nghịch ứng được với hỗn hợp NaOH nhưng không tồn tại phản ứng tráng bội nghĩa là bao nhiêu

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Câu 8: hóa học hữu cơ X (chứa C, H, O) bao gồm phân tử khối bởi 74 đvC. Con số các hóa học có kết cấu mạch hở ứng với bí quyết phân tử của X bội nghịch ứng được cùng với NaOH là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 9: Hiđrocacbon X gồm chứa 16,28% khối lượng H vào phân tử. Vậy số đồng phân kết cấu X đã là bao nhiêu:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Hiđrocacbon X có tỉ khối tương đối so cùng với hiđro là 28. X có chức năng làm mất thuốc nước brom. Số đồng phân cấu trúc của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 11: số lượng đồng phân cấu trúc có phương pháp phân tử C6H10 công dụng với AgNO3/NH3 chế tạo ra kết tủa quà là:

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 12: chất X gồm công thức phân tử C7H8. Mang đến X tính năng với dung dịch AgNO3/NH3 nhận được kết tủa Y. Phân tử khối của Y to hơn phân tử khối của X là 214 đvC. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 13: Khi mang lại brom tính năng với hiđrocacbon X ta thu được thành phầm có tỉ khối tương đối so cùng với oxi bằng 6,75. Số đồng phân của X là đã là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Hãy cho biết có bao nhiêu đồng phân kết cấu có cùng bí quyết phân tử C5H10?

A. 5 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 15: Chất nào dưới đây có đồng phân hình học?

A. But – 2 – in B. But – 2 – en C.

Xem thêm: Đồ Thị Hàm Mũ, Hàm Số Lôgarit, Đồ Thị Hàm Số Mũ Và Logarit

1,2 – đicloetan D. 2 – clopropen

Đáp án: 

*

Sau khi đã tìm hiểu xong 2 quan niệm cơ phiên bản là đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? tùy ở trong vào từng bài toán rõ ràng mà địa thế căn cứ vào đk giả thiết để giới hạn các trường hợp rất có thể có để giúp cho việc khẳng định số đồng phân đúng chuẩn và cấp tốc chóng.