Một mối cung cấp điện có suất điện hễ 6V, năng lượng điện trở trong 2 Ω mắc với mạch ngoài là 1 trong những biến trở R để sinh sản thành một mạch kín. Tính R để hiệu suất tiêu thụ của mạch ngoại trừ là 4,5W
Bạn đang xem: Đối với mạch điện kín

Đối với mạch điện kín gồm điện áp nguồn với mạch ngoài là năng lượng điện trở thì hiệu điện nắm giữa hai cực của nguồn điện


Nguồn điện bao gồm suất điện rượu cồn là 3V và gồm điện trở trong là 1 trong Ω. Mắc song song hai bóng đèn hệt nhau có thuộc điện trở 6 Ω vào hai rất của nguồn tích điện này. Hiệu suất tiêu thụ năng lượng điện của mỗi đèn điện là:


Một nguồn điện bao gồm suất điện hễ 8V, điện trở trong 2Ω mắc cùng với mạch ngoài là 1 trong biến trở R để sản xuất thành một mạch kín. Với mức giá trị làm sao của R thì công suất tiêu thụ của mạch ngoài đạt quý giá cực đại. Tính giá trị cực đại đó?


Điện trở R1 tiêu thu một công suất phường khi được mắc vào một hiệu điện nắm U ko đổi. Giả dụ mắc tiếp nối vớiR1một năng lượng điện trở R2 rồi mắc vào hiệu điện núm U nói trên thì hiệu suất tiêu thụ bởiR1sẽ


Một mối cung cấp điện bao gồm suất điện rượu cồn 3 V cùng điện trở vào 0,5Ω được mắc với một hộp động cơ thành mạch điện kín. Động cơ này nâng một vật gồm trọng lượng 2 N với vận tốc không thay đổi 2 m/s. đến rằng không có sự mất mát do tỏa sức nóng ở những dây nối cùng ở động cơ; cường độ loại điện chạy vào mạch ko vượt vượt 3 A.Hiệu điện núm hai đầu của bộ động cơ bằng?


Mắc một năng lượng điện trở 7Ω vào hai rất cua một mối cung cấp điện bao gồm điện trở trong là 1Ω thì hiệu điện thế giữa hai rất của nguồn là 8,4V. Cường độ cái điện chạy vào mạch và suất điện động của nguồn điện lần lượt là


Điện trở trong của một acquy là 0,3Ω cùng trên vỏ của nó tất cả ghi 12V. Mắc vào hai rất của acquy này một bóng đèn gồm ghi 12V – 5W. Coi điện trở của đèn điện không nuốm đổi. Hiệu suất của điện áp nguồn là


Một năng lượng điện trở R = 1Ω được mắc vào nguồn điện bao gồm suất điện động 1,5V để tạo nên thành mạch kín thì hiệu suất tỏa nhiệt ở điện trở này là 0,36W. Hiệu điện cố giữa nhì đầu năng lượng điện trở R với điện trở vào của nguồn điện lần lượt là:


Khi mắc năng lượng điện trở R1 = 3 Ω vào hai cực của một nguồn tích điện thì loại điện trong mạch gồm cường độ I1 = 1A. Khi mắc năng lượng điện trở R2 = 1 Ω thì dòng điện trong mạch I2 = 1,5A.Suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở trong của nguồn điện lần lượt là:


Điện trở trong của một acquy là 1,2 Ω với trên vỏ của nó tất cả ghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một đèn điện cỏ ghi 12 V - 5 W. Coi năng lượng điện trở của bóng đèn không cố đổi. Công suất tiêu thụ điện thực tiễn của đèn điện là?


Một nguồn tích điện được mắc cùng với một biển trở. Khi năng lượng điện trở của phát triển thành trở là 0,5 Ω thì hiệu điện nuốm giữa hai cực của mối cung cấp là 4.5 V, còn khi năng lượng điện trở của trở thành trở là 0,2 Ω. Thì hiệu điện vậy giữa hai rất của nguồn là 2,88 V. Tính suất điện động và điện trở vào của nguồn


Đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện nắm U thì nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn trong thời hạn t là
Xem thêm: Cách Đổi Đơn Vị Trên Máy Tính Casio 580 Vnx, Hằng Số Và Chuyển Đổi

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam