2. Biểu đạt nghiệp vụ
Khi doanh nghiệp chuyển trả nợ mang lại nhà hỗ trợ thông qua tài khoản ngân hàng, thường gây ra các hoạt động sau:

1. địa thế căn cứ vào yêu mong của nhân viên cấp dưới đi cài đặt hàng, cấp cho trên hoặc vị nhà cung cấp đến đòi nợ, kế toán thanh toán giao dịch sẽ lập Ủy nhiệm chi.

Bạn đang xem: Định khoản giấy báo nợ

2. đưa Ủy nhiệm chi cho kế toán trưởng cùng Giám đốc cam kết duyệt.

3. Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của nhà cung cấp, mặt khác lập giấy báo Nợ.

4. Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán giao dịch sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền nhờ cất hộ ngân hàng.

=> Nếu doanh nghiệp trả chi phí trong thời hạn được hưởng ưu tiên thanh toán, thì đang chỉ bắt buộc trả cho nhà cung cấp số tiền sau thời điểm đã trừ khuyến mãi thanh toán. Lúc đó kế toán giao dịch hạch toán bổ sung cập nhật thêm cây viết toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 331/Có TK 515.

3. Quá trình thực hiện
Nghiệp vụ “Trả chi phí nợ nhà cung ứng thông qua chuyển khoản ngân hàng” chỉ tiến hành được lúc trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa trả tiền mang đến nhà cung ứng được chọn. Nhiệm vụ này được triển khai trên ứng dụng như sau:Vào phân hệ Ngân hàngtab Thu, bỏ ra tiền, chọn công dụng ThêmTrả tiền nhà cung cấp.Lựa chọn cách tiến hành và các loại tiền thanh toán.Chọn nhà cung cấp đã trả nợ cùng nhập Ngày trả tiền.Nhấn Lấy dữ liệu.Tích chọn triệu chứng từ công nợ ở trong nhà cung cấp cho đã trả chi phí => Trường hòa hợp không trả không còn nợ, thì nhập số tiền đã trả được vào cột Số trả.

*

Lưu ý: hoàn toàn có thể nhập toàn bô tiền nợ công phải trả tại mục Số tiền, khi đó khối hệ thống sẽ tự động tích chọn những chứng từ nợ công (chứng từ nào tạo nên trước sẽ tiến hành tích trước), đồng thời update thông tin số tiền yêu cầu trả vào cột Số trả.

Nhấn Trả tiền => Phần mềm tự động sinh ra hội chứng từ Ủy nhiệm bỏ ra trả tiền nhà cung cấp. Kiểm tra chứng từ đưa ra trả tiền đến nhà cung ứng và lựa chọn tài khoản ngân hàng chi tiền.

*

Nhấn Cất.Chọn tác dụng In trên thanh công cụ, kế tiếp chọn bệnh từ chi tiền gửi bắt buộc in.

Lưu ý:

1. Nghiệp vụ “Trả tiền công ty cung cấp” có thể được triển khai trên phân hệ Mua hàng

2. Giả dụ trả tiền nhà cung cấp bởi ngoại tệ, thì sau thời điểm Ghi sổ chứng từ phần mềm sẽ tự động hóa hạch toán nhiệm vụ chênh lệch tỷ giá.

3. Lúc trả tiền nhà cung cấp xong, phần mềm tự động giảm trừ số phải trả mang đến nhà cung cấp theo từng hóa đơn.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Nhận Dạng Vân Tay Cho Laptop Dell Win 7 Và, 7 Bước Cài Đặt Bảo Mật Vân Tay Cho Laptop Win 10

4. Sau khoản thời gian hạch toán kết thúc nghiệp vụ trả tiền nhà cung cấp, phần mềm auto chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền nhờ cất hộ ngân hàng. Làm việc xem report Sổ tiền gửi ngân hàng tiến hành tương từ bỏ như giải đáp Tại đây.