Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2022

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

Bộ đề thi Toán lớp 4 học tập kì hai năm học 2021 - 2022 được biên soạn là 5 đề Toán lớp 4 kì 2 tất cả đáp án kèm theo. Những đề thi được biên soạn chuẩn chỉnh theo Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22. Qua đó sẽ giúp các em học viên ôn tập với củng cố các dạng bài xích tập Toán lớp 4 kì 2 có trong đề thi lớp 4. Mong muốn tài liệu này giúp những em học viên lớp 4 từ ôn luyện với vận dụng các kiến thức đang học vào vấn đề giải bài bác tập toán. Chúc các em học tập tốt.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 4 có lời giải

Tham khảo thêm:


Nghiêm cấm xào luộc với mục tiêu thương mại

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm): Chữ số 4 trong số 28 482 919 có mức giá trị bằng:

A. 400

B. 4 000 000

C. 40 000

D. 400 000

Câu 2 (1 điểm): Phân số

*
bởi phân số nào dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3 (1 điểm): Số nào tiếp sau đây chia hết cho tất cả 2 cùng 5?

A. 19 845

B. 15 431

C. 16 490

D. 17 952

Câu 4 (1 điểm): diện tích s của hình thoi tất cả độ dài hai đường chéo lần lượt là 12cm và 25cm là:

A. 150cm2

B. 300cm2

C. 450cm2

D. 600cm2

Câu 5 (1 điểm): Số phù hợp để điền vào khu vực chấm 8m2 12dm2 = … dm2 là:

A. 81 200

B. 8012

C. 8120

D. 812

Câu 6 (1 điểm): Số đầu tiên bằng 20, số sản phẩm hai bằng 2/5 số lắp thêm nhất. Trung bình cùng của nhị số bằng:

A. 56

B. 32

C. 28

D. 14

II. Phần từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Tính:


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 8 (1 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi bởi 120m, chiều rộng bởi 5/7 chiều dài. Fan ta trồng bắp cải trên thửa ruộng đó, tính ra cứ 25m2 thu hoạch được 28kg bắp cải. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam bắp cải?

Câu 9 (1 điểm): Tìm một trong những có cha chữ số hiểu được nếu viết thêm chữ số 3 vào phía bên trái số đó, ta được tổng của số bắt đầu và số đề nghị tìm là 3370.

Câu 10 (1 điểm): Tính bằng cách thuận luôn thể nhất:

*

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Phân số nào mập nhất trong số phân số bên dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 (0,5 điểm): Rút gọn gàng phân số

*
được phân số tối giản là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3 (0,5 điểm): Số phù hợp để điền vào chỗ chấm 3kg 8hg = … g là:

A. 3800

B. 3080

C. 3008

D. 380

Câu 4 (0,5 điểm): Số thích hợp viết vào ô trống 2☐2 để được số chia hết mang đến 9 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 5 (1 điểm): Một hình chữ nhật tất cả chiều dài

*
m và chiều rộng bằng
*
m. Diện tích hình chữ nhật là:


A.

*
m2

B.

*
m2

C.

*
m2

D.

*
m2

Câu 6 (1 điểm): Giá trị của

*
thỏa mãn
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

15dm2 6cm2 = 1560cm2 ☐

1 phút 17 giây = 70 giây ☐

3m2 12dm2 = 3120cm2 ☐

3 giờ đôi mươi phút = 200 phút ☐

Câu 8 (2 điểm): Tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 9 (1 điểm): search trung bình cộng của các số 160, 224, 48 cùng 300.

Câu 10 (2 điểm): nhì kho chứa tổng cộng 1520 tấn thóc. Tìm số thóc của từng kho, biết rằng số thóc của kho thiết bị hai bởi 7/13 số thóc của kho máy nhất.

Xem thêm: Câu Ghép Là Gì? Cách Đặt Câu Ghép Ví Dụ Về Câu Ghép

(Để xem trọn cỗ đề thi kèm đáp án, mời download tài liệu về!)

------------------

Ngoài bộ đề thi Toán lớp 4 kì hai năm học 2021 - 2022 trên, các em học viên lớp 4 còn hoàn toàn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 tuyệt đề thi lớp 4 kì 2 của các môn Toán lớp 4, giờ Việt lớp 4 với Tiếng Anh lớp 4 được tham khảo và chọn lọc. Mong muốn với phần đa tài liệu này, những em học sinh sẽ học giỏi môn Toán lớp 4 hơn.