Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 có đáp án

Với đứng top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 tất cả đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện tự đó được điểm cao trong các bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bằng phân số nào dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn đáp án đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kilogam

B. 5 km2 17 m2 = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 mm = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bản đồ vẽ theo tỉ trọng 1: 1 000 nhiều năm 12 cm. Độ nhiều năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong các số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không phân chia hết mang đến 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: có 5 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu sắc đỏ. Vậy phân số chỉ số bi blue color so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi tất cả độ nhiều năm đường chéo thứ nhất là 9 dm. Độ dài đường chéo thứ hai bằng độ nhiều năm đường chéo thứ nhất. Tính diện tích s hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : tra cứu x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp 3 lần chiều rộng cùng hơn chiều rộng lớn 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cùng của nhị số là 50. Số khủng gấp 3 lần số bé. Tìm kiếm số bé

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta có sơ đồ vật

*

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = 20 (m)

Chiều nhiều năm thửa ruộng là:

40 + 20 = 60 (m)

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x trăng tròn = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kilogam = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhị số là: 50 x 2 = 100

Ta có sơ đồ:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số bé bỏng là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu nhị trăm tía mươi ngàn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số phù hợp điền vào nơi chấm nhằm 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc cố kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 4. hiện thời tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của từng người, biết bây giờ tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi có đô lâu năm đường chéo ngắn là 18cm. Độ dài đường chéo cánh dài bởi 5/3 độ nhiều năm đường chéo cánh ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và lí giải giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta gồm sơ trang bị tuổi nhỏ là:

*

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của người mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của bé là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: nhỏ 8 tuổi; bà bầu 32 tuổi

Bài 5.

Độ lâu năm đường chéo cánh dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: bao gồm 3 viên bi màu xanh da trời và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi greed color so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi gồm độ dài những đường chéo cánh là 60dm với 4m. Diện tích s hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 m2 C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: các phân số

*
được xếp theo máy tự từ bé nhỏ đến to là:

*
*

Câu 4: bản đồ sảnh vận động thành phố Đông Hà vẽ theo tỉ trọng 1: 100 000. Hỏi độ lâu năm 1cm trên bạn dạng đồ này ứng với độ dài thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: quý hiếm của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm kiếm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): tất cả hai rổ cam, nếu tiếp tế rổ trước tiên 4 trái thì tiếp nối số cam ở hai rổ bởi nhau, ví như thêm 24 quả cam vào rổ trước tiên thì tiếp đến số cam sống rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam sinh sống rổ sản phẩm hai. Hỏi ban sơ mỗi rổ tất cả bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm toàn bộ các số bao gồm 3 chữ số sao cho nếu mang mỗi số cùng với 543 thì được số bao gồm 3 chữ số như thể nhau?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bởi nhau.

Suy ra rổ máy hai nhiều hơn nữa rổ trước tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 quả vào rổ thứ nhất thì số cam rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam rổ đồ vật hai.

Ta tất cả sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ ta thấy:

Số cam sinh sống rổ thứ nhất là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ sản phẩm công nghệ hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 quả ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số bao gồm 3 chữ số như là nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại bỏ

Vì số: 555 - 543 thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: vào các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ rộng các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa chia hết mang lại 2, vừa phân chia hết đến 5 có tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong các số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân chia hết cho 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích

*
, chiều lâu năm
*
m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: quý hiếm của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A tất cả 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt các loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt các loại Khá, còn lại là nhiều loại trung bình. Hỏi lớp bao gồm bao nhiêu em xếp các loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại tốt và khá là

*

Phân số chỉ số em xếp loại trung bình là

*

Số em xếp các loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu vấn đáp đúng :

*

Bài 4. mang đến hình bình hành có chu vi đều bằng nhau (cùng bởi 12 cm) một hình gồm số đo một cạnh là 3 cm, một hình tất cả số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ cùng ghi tên hình thoi vào một trong những trong hai hình đó.

Bài 5. một tờ kính hình chữ nhật có chu vi là 3 m, chiều rộng lớn 3 dm. Tính diện tích s tấm kính đó ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng bên ông Hùng rộng lớn 1500m2. Buổi sáng sớm ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Chiều tối ông Hùng cày tiếp và còn sót lại 1/10 diện tích thửa ruộng. Hỏi chiều tối ông Hùng cày được bao nhiêu m2 thửa ruộng kia ?

Đáp án và chỉ dẫn giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính đó là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều lâu năm tấm kính chính là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính đó là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính đó là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Tiểu Sử Jack Sinh Ngày Bao Nhiêu, Jack (Ca Sĩ Việt Nam)

Số m2 buổi sáng sủa ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số m2 còn lại không cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số m2 buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành có độ lâu năm đáy là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số tương thích để điền vào vị trí chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong số phân số sau đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu số các phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào nơi chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: tìm kiếm m với n làm sao để cho

*
, m với n theo lần lượt là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm kiếm x và u:

*

Câu 2 (2 điểm): không quy đồng, hãy đối chiếu hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần trước tiên bà An bán tốt

*
bao đường. Lần sản phẩm công nghệ hai bán được bằng
*
lần thiết bị nhất. Sau nhị lần cung cấp bao đường còn sót lại 12kg. Hỏi ban sơ bao đường gồm bao nhiêu kg ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):