TOP 5 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22, tất cả đáp án, gợi ý chấm và bảng ma trận kèm theo, giúp thầy cô xem thêm để thiết kế đề thi học tập kì hai năm 2021 - 2022 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 toán lớp 4

Với 5 đề đánh giá học kì 2 môn Toán 4, còn hỗ trợ các em học sinh lớp 4 cố gắng chắc các dang toán thường chạm chán trong đề thi, cũng như luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Ngoại trừ ra, tất cả thể đọc thêm đề thi môn giờ Việt, lịch sử hào hùng - Địa lý. Vậy mời thầy cô và những em tải miễn chi phí 5 đề thi học kì 2 môn Toán 4:


Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022

Ma trận bài xích kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số thoải mái và tự nhiên và các phép tính cùng với số từ nhiên, phân số và các phép tính cùng với chúng. Dấu hiệu chia hết đến 2,3,5,9.

Số câu

5

5

1

1

Câu số

1a, 1c

3a,b,c,d; 4a

1d

4b

Số điểm

1

2,5

0,5

0,5

Đại lượng với đo đại lượng

Số câu

1

2

2

Câu số

2a, 2c

2b, 2d

Số điểm

0,5

0,5

0,5

-Yếu tố hình học;

-Giải toán về tìm nhì số lúc biết hiệu với tỉ số; Tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu của nhì số đó

- Giải bài toán về TBC

Số câu

1

1

1

1

Câu số

1e

5

1g

6

Số điểm

0,5

2

1

1

Tổng

Số câu

6

2

7

2

2

1

2

6

12

Số điểm

1,5

0,5

3

1

2

0,5

1,5

3

7


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 - 2022

Trường:.......................

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022MÔN: TOÁN- Lớp 4(Thời gian có tác dụng bài: 40 phút)

Bài 1: Khoanh tròn vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Rút gọn phân số

*
ta được phân số tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

b. Số phù hợp viết vào vị trí chấm 6 mét vuông 5dm2 = …… dm2 là:

A. 650B. 65 C. 605D. 6 005

c. Phân số có mức giá trị to hơn 1 là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

d. Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 8 chữ số phân tách hết đến 2; 3; 5 và 9 là:

A. 99 999 999 B. 99 999 998C. 99 999 990D. 90 000 000

e. Một hình thoi bao gồm tổng độ lâu năm hai đường chéo là 28cm và hiệu nhì đường chéo cánh là 4cm. Diện tích của hình thoi đó là:

A. 96 cm2B. 192 cm2C. 54cm2D. 108cm2

g. Trung bình cùng của số thứ nhất và số đồ vật hai là 32, trung bình cùng của số sản phẩm công nghệ hai cùng số thứ ba là 36, trung bình cộng của số đầu tiên và số thứ cha là 30. Bố số kia là:

A. 32; 36 và 30B. 26; 38 cùng 34 C. 38; 26 cùng 36 D. 32; 26 với 34

Bài 2. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:


a. 150 000 cm2 =................ M2

b. 2 tiếng đồng hồ 20 phút = ........... Phút

c. 7 000 kilogam = ................tấn

d. 12m 3cm =................cm

Bài 3. Tính


a.

*
= ...................................

c.

*
= ....................................


b.

*
= ...................................

d.

*
= ..............................


Bài 4. Tìm x


a. 3 321 : X = 27

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................


b. X : 134 – 1564 = 2718

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................


Bài 5. Một thửa ruộng hình bình hành có cạnh đáy gấp gấp đôi chiều cao và tổng độ dài cạnh lòng và chiều cao là 150 m.

a. Tính diện tích của thửa ruộng hình bình hành đó?

b. Bên trên thửa ruộng đó bạn ta trồng lúa, vừa phải cứ 1m2 thu được

*
kg thóc. Hỏi sẽ thu được sống thửa ruộng đó từng nào tấn thóc?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 6. Một người bán gạo, buổi sáng bán tốt

*
tổng số gạo, buổi chiều bán được
*
tổng số gạo. Tính ra buổi sáng bán hơn giờ chiều là 77 kilogam gạo. Hỏi ban sơ người đó có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Xem thêm: Phương Pháp Thuyết Minh Lớp 10 Trang 48 Sgk, Soạn Bài Phương Pháp Thuyết Minh

................................................................................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 - 2022

Bài 1. (3 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm

a

b

c

d

e

g

D

C

D

C

A

B

Bài 2. Viết số phù hợp vào nơi chấm: (1 điểm, đúng mỗi câu cho 0,25 điểm)

a) 150000 cm2 = 15 m2 b) 2 giờ 20 phút = 140 phútc) 7000 kilogam = 7 tấnd) 12m 3cm = 1203 cm