Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 sử 10 trắc nghiệm

**Xem thêm: Giải Sgk Tiếng Anh Lớp 10 Thí Điểm, Tiếng Anh Lớp 10 Mới, Bài Tập 2 Trang 8 Sgk Tiếng Anh Lớp 10

Chương 1: buôn bản hội nguyên thủy bài 1: Sự lộ diện loài bạn và bè bạn người nguyên thủy bài 2: làng hội nguyên thủy Chương 2: xóm hội cổ kính bài bác 3: Các đất nước cổ đại phương đông bài xích 4: Các nước nhà cổ đại phương tây - Hi Lạp cùng Rô - Ma Chương 3: trung quốc thời phong loài kiến bài 5: trung hoa thời phong loài kiến Chương 4: Ấn Độ thời phong loài kiến bài xích 6: Các quốc gia Ấn Độ với văn hóa truyền thống Ấn Độ bài 7: Sự phân phát triển lịch sử vẻ vang và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ Chương 5: Đông nam giới Á thời phong kiến bài xích 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính nghỉ ngơi Đông phái nam Á bài 9: vương quốc Cam-pu-chia và quốc gia Lào Chương 6: Tây Âu thời trung đại bài xích 10: Thời kì hiện ra và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ chũm kỉ V đến cố gắng kỉ XIV) bài 11: Tây Âu thời kì trung đại bài xích 12: Ôn tập: lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ xưa và trung đại Chương 1: việt nam từ thời nguyên thủy đến cầm cố kỉ X bài xích 13: việt nam thời kì nguyên thủy bài bác 14: Các giang sơn cổ đại trên tổ quốc Việt phái nam bài bác 15: Thời Bắc ở trong và các cuộc đương đầu giành hòa bình dân tộc (từ cụ kỉ II TCN mang đến đầu nỗ lực kỉ X) bài bác 16: Thời Bắc nằm trong và những cuộc đấu tranh giành chủ quyền dân tộc (từ chũm kỉ II TCN mang đến đầu cố kỉ X) Chương 2: vn từ cụ kỉ X đến cầm cố kỉ XV bài 17: quá trình hình thành và phát triển trong phòng nước phong con kiến (từ vậy kỉ X đến thay kỉ XV) bài bác 18: Công cuộc kiến thiết và phát triển kinh tế tài chính trong những thế kỉ X-XV bài bác 19: mọi cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV bài xích 20: kiến tạo và cải tiến và phát triển văn hóa dân tộc trong những thế kỉ X-XV Chương 3: vn từ cố kỉ XVI đến cầm kỉ XVIII bài bác 21: Những biến hóa của bên nước phong kiến trong những thế kỉ XVI-XVIII bài xích 22: Tình hình tài chính ở các thế kỉ XVI-XVIII bài 23: phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất khu đất nước, đảm bảo an toàn tổ quốc cuối cụ kỉ XVIII bài bác 24: tình trạng văn hóa ở những thế kỉ XVI-XVIII Chương 4: vn ở nửa đầu thế kỉ XIX bài xích 25: thực trạng chính trị, tởm tế, văn hóa truyền thống dưới triều Nguyễn (nửa đầu nắm kỉ XIX) bài bác 26: tình trạng xã hội sinh hoạt nửa đầu cố kỉnh kỉ XIX và trào lưu đấu tranh của dân chúng Chương 5: Sơ kết lịch sử hào hùng Việt phái mạnh từ bắt đầu đến giữa cầm cố kỉ XIX bài xích 27: quy trình dựng nước với giữ nước bài 28: truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc việt nam thời phong con kiến Chương 1: các cuộc bí quyết mạng tư sản (Từ giữa nuốm kỉ XVI cho cuối vậy kỉ XVIII) bài xích 29: phương pháp mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh bài bác 30: cuộc chiến tranh giành tự do của những thuộc địa Anh nghỉ ngơi Bắc Mĩ bài bác 31: bí quyết mạng bốn sản Pháp cuối rứa kỉ XVIII Chương 2: những nước Âu - Mĩ (Từ giữa nỗ lực kỉ XVI cho cuối vậy kỉ XVIII) bài bác 32: bí quyết mạng công nghiệp ngơi nghỉ châu Âu bài 33: chấm dứt cách mạng tứ sản sinh sống châu Âu cùng Mĩ giữa rứa kỉ XIX bài 34: các nước tư bản chuyển sang quy trình đế quốc chủ nghĩa Chương 3: trào lưu công nhân (Từ đầu cụ kỉ XIX cho đầu nuốm kỉ XX) bài 36: Sự hình thành và cách tân và phát triển của phong trào công nhân bài bác 37: Mác với Ăng-ghen. Sự thành lập của chủ nghĩa làng mạc hội kỹ thuật bài bác 38: Quốc tế thứ nhất và công làng mạc Pa-ri 1871 bài bác 39: thế giới thứ nhì bài xích 40: Lê-nin và trào lưu công nhân Nga đầu nỗ lực kỉ XX Trắc nghiệm tổng hợp lịch sử 10 Đề thi lịch sử hào hùng 10 Đề thi lịch sử 10 học kì 1 tất cả đáp án Đề thi lịch sử 10 học tập kì 2 bao gồm đáp án