Câu 1.

Bạn đang xem: Đề thi hk2 sử 10

Cư dân của nền văn hóa nào đã mở màn cho nền nông nghiệp trồng trọt sơ khai nghỉ ngơi Việt Nam?

A. Bắc Sơn.

B. Sa Huỳnh.

C. Hòa Bình.

D. Óc Eo.

Câu 2. Nền chủ yếu trị của Cham-pa ko mang đặc điểm nào sau đây?

A. Vua nắm mọi quyền hành về chủ yếu trị, ghê tế, tôn giáo.

B. Cả nước chia thành 4 khu vực hành thiết yếu lớn.

C. Giúp việc cho vua tất cả Tể tướng tá và các đại thần.

D. Cả nước tạo thành 15 bộ do tướng quốc đứng đầu.

Câu 3. Đặc trưng nào khiến cho các xóm xóm người việt nam trở thành khu vực xuất phát của các cuộc đấu tranh giành chủ quyền dưới thời gian Bắc thuộc?

A. Tính khép kín đáo và tất cả tính bền vững.

B. Tính mở rộng và gồm sự thư thả nhất định.

C. Tính thế hữu và tác động từ bên ngoài.

D. Tình cách tân và phát triển và là trung tâm bán buôn quan trọng.

Câu 4. Bộ nguyên lý nào được ban hành dưới thời Lê sơ?

A. Hình luật.

B. Quốc triều Hình luật.

C. Luật Lê Thánh Tông

D. Hoàng triều hình thức lệ.

Câu 5. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê có điểm gì không giống so cùng với thời Đinh – chi phí Lê?

A. Bộ vật dụng nhà nước quân chủ siêng chế trung ương tập quyền cao độ.

B. Bộ lắp thêm nhà quân chủ chuyên chế tuy nhiên còn sơ khai.

C. Cả nước tạo thành 10 đạo quá tuyên, từng đạo gồm 3 ti.

D. Dưới vua có tía ban: ban văn, ban võ và tăng ban.

Câu 6. Nội dung nào biểu thị sự cách tân và phát triển vượt bậc của thủ công bằng tay nghiệp vn trong những thế kỉ X – XV?

A. Sự phong phú và đa dạng của các mặt hàng mỹ nghệ

B. Sự thành lập và hoạt động của city Thăng Long

C. Hệ thống chợ làng, chợ thị trấn phát triển

D. Sự hình thành các làng nghề thủ công bằng tay truyền thống

Câu 7. Để ứng phó với quân giặc quân dân đơn vị Trần đã triển khai kế sách gì?

A. “Đánh nhanh, chiến hạ nhanh”

B. “Vườn không, bên trống”

C. “Ngụ binh ư nông”

D. “Tiên phân phát chế nhân”

Câu 8. Bài thơ “Nam quốc sơn hà” ra đời trong thực trạng nào?

A. Trong sự kiện mừng thành công quân Tống

B. Đang lúc diễn ra trận đánh kịch liệt ở phòng đường sông Như Nguyệt

C. Khi vua Tống đầu sản phẩm Đại Việt

D. Trong cuộc tập kích lên đất Tống của quân ta

Câu 9. Thời kì nào Nho giáo, Phật Giáo, Đạo giáo được du nhập vào nước ta

A. Thời Trần.

B. Thời Lý.

C. Thời Bắc thuộc.

D. Thời Văn Lang -Âu Lạc.

Câu 10. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn diễn ra từ

A. năm 1627 mang lại năm 1672.

B. năm 1945 mang lại năm 1592.

C. năm 1545 mang lại năm 1627.

D. năm 1672 đến năm 1592.

Câu 11. Nguyên nhân cơ phiên bản khiến nhà Lê đánh mất phương châm tích cực của mình trong quy trình xây dựng đất nước là gì?

A. Do Mạc Đăng Dung giật ngôi, lập ra nhà Mạc.

B. Do Vua quan ăn uống chơi sa đọa, nội bộ triều đình tranh giành quyền lực.

C. Do cuộc khởi nghĩa của nông dân kháng đối bên Lê ra mắt khắp nơi.

D. Do bên Lê thần phục đơn vị Minh của Trung Quốc.

Câu 12. Điểm mới nào biểu lộ sự phát triển của yêu thương nghiệp nước ta từ rứa kỉ XVI – XVIII?

A. Xuất hiện một vài làng buôn với trung tâm bán buôn của các vùng

B. Thợ bằng tay đem sản phẩm đến những đô thị, cảng thị buôn bán

C. Xuất hiện các chợ họp theo phiên

D. Có sự giao lưu sắm sửa với một số nước trong khu vực.

Câu 13. Phong trào Tây sơn nổ ra vào khoảng thời gian nào?

A. Năm 1775.

B. Năm 1789.

C. Năm 1791.

D. Năm 1771.

Câu 14. Chiến win nào có chân thành và ý nghĩa quan trọng duy nhất trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh của nghĩa binh Tây Sơn?

A. Chiến win Ngọc Hồi - Đống Đa.

B. Chiến thắng Thăng Long.

C. Chiến thắng Hà Hồi.

D. Chiến chiến hạ Ngọc Hồi.

Câu 15. Trong những thế kỷ XVI - XVIII, tôn giáo mới được truyền bá vào nước ta

A. Đạo giáo.

B. Nho giáo.

C. Thiên chúa giáo.

D. Phật giáo.

Câu 16. Điểm nổi bật trong chế độ đối ngoại trong phòng Nguyễn là

A. giữ quan hệ hòa phát âm với các nước bóng giềng.

B. thần phục đơn vị Thanh và các nước phương Tây.

C. thần phục công ty Thanh, "đóng cửa” với các nước phương Tây.

D. "đóng cửa”, không đồng ý việc để quan hệ với bất kì đất nước nào.

Câu 17. Nhận xét nào sau đây không đúng chuẩn về tổ chức bộ máy nhà nước bên dưới triều Nguyễn?

A. Có cải cách chút ít.  B. Chuyên chế như thời Lê sơ. 

C. Mục đích tập chung quyền lực vào tay công ty vua.  D. Chịu ảnh hưởng từ cỗ máy nhà đất nước Tống. 

Câu 18. Hai câu ca dao sau tạo nên điều gì?

“Con ơi, bà bầu bảo câu này

Cướp tối là giặc, cướp ngày là quan”.

A. Hiện tượng tham nhũng sách nhiễu nhân dân vô cùng phổ biến.

B. Nạn cướp giật dưới thời nhà Nguyễn.

C. Nỗi khổ của tín đồ dân dưới thời đơn vị Nguyễn.

D. Sự cuồng nộ của quần chúng. # dưới thời nhà Nguyễn.

Câu 19. Truyền thống yêu thương nước của dân tộc ta được thể hiện rõ ràng nhất vào việc

A. Kháng chiến chống ngoại xâm.

B. Xây dựng mọt quan hệ tốt đẹp với các nước bóng giềng.

C. Giữ gìn bạn dạng sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

D. Xây dựng nền kinh tế tự chủ.

Câu 20. Xã hội Cham-pa bao gồm các tầng lớp đa số là

A. Vua, quý tộc, nông dân phụ thuộc, nô tì

B. Quý tộc, dân trường đoản cú do, nông dân lệ thuộc và nô lệ

C. Vua, tướng soái quân sự, tăng lữ, nông dân, nô tì

D. Quý tộc, nông dân, thợ thủ công, yêu quý nhân, nô tì

Câu 21. Sự xuất hiện của thời đại kim loại ở vn đã

A. làm chi phí đề cho việc chuyển biến đổi của làng mạc hội nguyên thủy.

B. tạo đk cho sự ra đời ở trong nhà nước và dân tộc.

C. đưa nền kinh tế sang trọn vẹn sử dụng công cụ bằng đồng.

D. tạo đk cho sự xuất hiện của công xóm thị tộc.

Câu 22. Biểu hiện nào sau đây minh chứng cư dân Cham – pa tất cả sự học hỏi và chia sẻ thành tựu văn hóa nước ngoài để sáng tạo và làm đa dạng chủng loại nền văn hóa quốc gia mình?

A. Chịu tác động mạnh mẽ của Nho giáo với Đạo giáo Trung Hoa.

B. Hình thành tập tục ăn trầu, ở nhà sàn với hỏa tảng người chết.

C. Có chữ viết riêng xuất phát từ chữ Phạn của bạn Ấn Độ.

D. Nghệ thuật ca múa nhạc đa dạng và cải cách và phát triển hưng thịnh.

Câu 23. Điểm như thể nhau giữa khởi nghĩa hai bà trưng và khởi nghĩa Lý túng thiếu là gì?

A. Chống ách đô hộ trong phòng Hán, giành quyền tự chủ.

B. Diễn ra qua nhì giai đoạn: khởi nghĩa và kháng chiến.

C. Tạo điều kiện đưa non sông vươn lên, cách tân và phát triển thành quốc gia hùng mạnh.

D. Khôi phục lại sự nghiệp của vua Hùng, vua Thục.

Câu 24. Tổ chức máy bộ nhà nước quân công ty sơ khai có mặt dưới các triều đại nào?

A. Ngô, Đinh

B. Hồ, Lơ.

C. Lý, Trần.

D. Đinh, chi phí Lê.

Câu 25. Biểu hiện nay nào sau đây không minh chứng cho sự hoàn thiện của nhà nước phong kiến vn thời Lê?

A. Bộ máy nhà nước được hoàn chỉnh và tăng cường tính tập quyền.

B. Xây dựng đơn vị nước quân công ty sơ khai, tổ chức quân đội chính quy.

C. Giáo dục thi cử trở thành nguồn đào tạo và huấn luyện và tuyển chọn quan lại nhà yếu.

D. Luật pháp trả chỉnh đảm bảo an toàn bảo vệ tôn ti biệt lập tự phong kiến.

Câu 26. Đâu là nhân tố đặc trưng nào giúp diện tích ruộng đất từ cụ kỉ X mang đến XV ngày càng được mở rộng?

A. Sự quy hoạch hợp lý của phù nông với địa nhà giàu có.

B. Quá trình mua sắm ruộng đất dụng võ ra to gan mẽ.

C. Chính sách thúc đẩy cải tiến và phát triển nông nghiệp của nhà nước.

D. Tiền đề của công cuộc khai hoang từ thời Bắc thuộc.

Câu 27. Chiến chiến hạ nào của quân dân bên Trần ghi lại thất bại gian khổ nhất của quân Mông – Nguyên trong lần thứ cha xâm lược?

A. Đông cỗ Đầu. B. Hàm Tử. C. Bạch Đằng. D. Chương Dương.

Câu 28. Chiến lược: “Ngồi yên ngóng giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc” được Lý thường Kiệt tiến hành ở giai đoạn nào của cuộc nội chiến chống Tống?

A. giai đoạn một. B. giai đoạn hai. C. giai đoạn ba. D. giai đoạn bốn.

Câu 29. Khoa thi đầu tiên ở nước ta được tổ chức dưới triều đại nào?

A. Nhà tiền Lê. B. Nhà Lí.  C. Nhà Trần. D.  Nhà Hồ.

Câu 30. Chính sách nào ở trong phòng Mạc khiến cho nhà Mạc không được nhân dân tin yêu và ủng hộ?

A. Thân phục các nước Phương Nam

B. Cắt khu đất thần phục nhà Minh của Trung Quốc.

C. Thực hiện cơ chế “bế quan lại tỏa căng".

D. Gây chiến tranh với Lào cùng Chân Lạp.

Câu 31. Hậu quả nghiêm trọng của quá trình tranh giành quyền lực tối cao giữa những tập đoàn phong con kiến Việt Nam diễn ra trong suốt cầm cố kỷ XVI – XVIII chính là gì?

A. Đặt non sông đứng trước nguy hại bị chủ nghĩa thực dân châu mỹ xâm lược.

B. Đất nước ngày càng rủi ro suy yếu nghiêm trọng.

C. Đất nước bị chia cắt thành hai Đàng: Đàng Trong với Đàng Ngoài.

D. Chính quyền bên Lê sơ suy sụp, chúng ta Trịnh thâu tóm quyền lực tối cao chi phối đơn vị Lê.

Câu 32. Thủ công nghiệp ở việt nam trong những thế kỉ XVI – XVIII gồm điểm gì mới?

A. Có các làng nghề bằng tay

B. Hàng thủ công bằng tay của nước ta đã được buôn bán đến nhiều nước

C. Một số thợ giỏi lập phường vừa sản xuất, vừa phân phối hàng

D. Xuất hiện những nghề thủ công bằng tay mới

Câu 33. Chiến thắng nào của nghĩa binh Tây Sơn lưu lại sự thất bại trọn vẹn của quân Xiêm năm 1785?

A. Chiến chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút.

B. Chiến thắng đưa ra Lăng – Xương Giang.

C. Chiến thắng xuất sắc Động – Chúc .

D. Chiến thắng Bạch Đằng.

Câu 34. Một giữa những nguyên nhân dẫn tới việc sụp đổ của vương triều Tây sơn là

A. không được dân chúng ủng hộ.

B.  vua quang quẻ Trung không lấy được lòng sĩ phu Bắc Hà.

C. nội bộ bị chia rẽ, mất đoàn kết.

D. các cơ chế sau khi thành lập vương triều Tây Sơn chưa phù hợp.

Câu 35. Văn học tập dân gian ở vùng các dân tộc ít bạn từ cụ kỉ XVI mang lại XVIII có góp sức gì cho kho tàng văn học tập Việt Nam?

A. Xóa bỏ những buộc ràng của lễ giáo phong kiến.

B. Làm cho kho báu văn học tập thêm nhiều dạng, phong phú.

C. Ca ngợi tình yêu quê nhà đất nước.

D. Duy trì văn học chữ thời xưa trong đời sống văn học.

Câu 36. Thay đổi lớn nhất trong cải cách hành chủ yếu đưới thời Minh Mạng là

A. Chia toàn quốc thành 3 vùng: Bắc thành, Gia Định thành cùng Trực doanh.

B. Chứa toàn quốc thành 31 tỉnh cùng 1 lấp Thừa Thiên.

C. Chia toàn quốc thành 30 tỉnh với 1 tủ Thừa Thiên.

D. Cha toàn nước thành 3 vùng: Bắc thành, Gia Định thành và che Thừa Thiên.

Câu 37. Vua Gia Long tỏ thái độ như vậy nào so với các nước phương Tây?

A. Ngăn cản tác động của tín đồ phương Tây trên non sông Việt Nam. 

B. Thi hành chính sách tương đối open với Pháp và đạo Thiên Chúa. 

C. Thi hành chính sách “đóng cửa” và bầy áp Công giáo.

D. Khước từ quan hệ đối với các nước phương Tây. 

Câu 38. Sự bùng nổ thường xuyên các cuộc nổi lên của quần chúng. # dưới thời Nguyễn phản chiếu điều gì?

A. Chế độ phong kiến dứt hoàn toàn.

B. Cần gồm một triều đại mới thay thế nhà Nguyễn.

C. Cần gồm một vị vua mới sửa chữa Minh Mạng.

D. Mâu thuẫn nóng bức giữa triều đình Nguyễn với nhân dân.

Câu 39. Lòng yêu nước được bắt đầu từ đâu?

A. Tình cảm yêu nước.

B. Tình cảm mang tính dân tộc

C. Tình cảm mang tính địa phương.

D. Tính cảm mang ý nghĩa quốc gia

Câu 40. Điểm chung trong đời sống vật hóa học của dân cư Văn Lang – Âu Lạc, Chăm-pa và Phù nam giới là

A. ở nhà sàn.

B. có tục nạp năng lượng trầu.

C. có tục xăm mình.

D. hỏa táng tín đồ chết.

Lời giải đưa ra tiết

 

1. C

2. D

3. A

4. B

5. A

6. D

7. B

8. B

9. C

10. A

11. B

12. A

13. D

14. A

15. C

16. C

17. D

18. A

19. A

20. B

21. A

22. C

23. B

24. D

25. B

26. C

27. C

28. A

29. B

30. B

31. C

32. C

33. A

34. C

35. B

36. C

37. B

38. D

39. C

40. A

 Câu 1

 

Phương pháp: SGK lịch sử vẻ vang 10, trang 71.

Cách giải:

Cư dân của nền văn hóa tự do đã mở đầu cho nền nông nghiệp trồng trọt sơ khai sinh sống Việt Nam.

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: SGK lịch sử dân tộc 10, trang 77, suy luận.

 Cách giải:

Về bao gồm trị Cham-pa bao gồm những nội dung sau:

- Theo thể chế quân chủ, vua nắm đầy đủ quyền hành về thiết yếu trị, khiếp tế, tôn giáo.

- Giúp việc có tể tướng và các đại thần.

- cả nước chia thành 4 khu vực hành chính lớn: châu -> huyện, làng.

=> Đáp án D: là cỗ máy nhà nước của non sông Văn Lang – Âu Lạc.

Chọn D

Câu 3

Phương pháp: Phân tích đặc điểm của xóm xã việt nam kết phù hợp với việc chính quyền phương Bắc không thể ách thống trị đến tận đơn vị làng xã để rút ra sệt trưng.

Cách giải:

Các làng mạc xã/ xã xóm vn có tính khép bí mật và tính bền vững:

- Tính khép kín: các làng xã người việt có phạm vi bé dại được phủ bọc bởi những “lũy tre làng”, những thành viên gồm sự nắm kết cùng nhau trong môi trường thiên nhiên sống hẹp, dễ dàng liên kết với nhau nhằm chiến đấu. Đây cũng là đơn vị chức năng khó quản lí lí duy nhất cả dưới thời kì Bắc thuộc cho đến thời kì phong kiến độc lập sau này.

Xem thêm: Ngữ Văn 10 Bài Đọc Tiểu Thanh Kí (Trang 131), Soạn Bài Đọc Tiểu Thanh Kí Của Nguyễn Du

- Tính bền vững: các thôn xã người việt có quan hệ gắn bó ngặt nghèo với nhau với danh giới giữa những làng cũng không nhiều khi có sự đổi khác nếu không có những biến động thực sự khủng hoặc cả một cuộc cải tân hành thiết yếu trên bài bản cả nước. Đặc điểm này khiến cho những vận động ngầm của tín đồ Việt các triều đại phong loài kiến phương Bắc khó có thể quản lí triệt để.