Bài 1: Viết công thức nghiệm bao quát và vẽ đường thẳng trình diễn tập nghiệm của phương trình : (2x + 0.y = 4.)

Bài 2: khẳng định một phương trình hàng đầu hai ẩn số, biết hai nghiệm là (( 3; 5)) và (( 0; −2)).

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 45 phút lớp 9

hai điểm (( 3; 5)) với (( 0; −2)).

Điểm ((0; −2)) trực thuộc (d) (=> n = −2.) lúc đó : (y = mx – 2.)

Điểm (( 3; 5)) nằm trong (d) => (m = 7 over 3)

Vậy : (y = 7 over 3x - 2 Leftrightarrow 7x - 3y - 6 = 0.)


Bài 1: mang đến hai phương trình : (x + y = 2) và (x - 2y = - 1.) tra cứu một cặp số ( x; y) là nghiệm chung của nhị phương trình.

Bài 2: xác định hệ số góc cùng tung độ gốc của đường thẳng màn biểu diễn tập nghiệm của phương trình

(3x -2y = 6.)

Bài 3: kiếm tìm m nhằm cặp số (( 1; 2)) là nghiệm của phương trình :

(2x + my = m + 1.) Viết cách làm nghiệm tổng quát của phương trình cùng với m vừa kiếm tìm được.


Bài 1: kiếm tìm k nhằm hệ phương trình sau bao gồm nghiệm tốt nhất : (left{ matrix kx + y = 1 hfill cr - x + y = 1. hfill cr ight.)

Bài 2: Giải hệ phương trình :

a)(left{ matrix 2x + 5y = - 13 hfill cr - 5x + 6y = - 23 hfill cr ight.)

b)(left{ matrix x + 2y = 4 hfill cr y - 3x = 7. hfill cr ight.)

Bài 3: tìm kiếm m để hai đường thẳng ( d1) : (3x + my = 3) và ( d2) : (mx + 3y = 3).

song song với nhau.

Bài 4: Hai bạn cùng thao tác trong 15 giờ thì được (1 over 6) công việc. Trường hợp người đầu tiên làm một mình trong 12 giờ; tín đồ thứ hai làm cho trong đôi mươi giờ thì cả hai làm cho được (1 over 5) công việc. Hỏi mọi cá nhân làm riêng biệt thì trong bao lâu sẽ làm xong.


Xem lời giải


Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Đại số chín

Bài 1: Giải hệ phương trình :

a)(left{ matrix 2x + 3y = 4 hfill cr x + 2y = 5 hfill cr ight.)

b) (left{ matrix 2x - y = - 4 hfill cr 6x + y = 7. hfill cr ight.)

Bài 2: tìm kiếm a để hệ sau có nghiệm độc nhất vô nhị : (left{ matrix ax + y = a hfill cr x + ay = 1. hfill cr ight.)

Bài 3: nhì hệ phương trình sau có tương tự với nhau không ?

(left{ matrix 2x + y = 1 hfill cr 2x + y = 2 hfill cr ight.) cùng (left{ matrix x - y = 3 hfill cr x - y = 1. hfill cr ight.)

Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chu vi là (140m). Ba lần chiều rộng to hơn chiều nhiều năm là (10m.) Tính chiều dài với chiều rộng của mảnh vườn.


Xem lời giải


Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 - Đại số 9

Bài 1: Giải hệ phương trình :

a)(left{ matrix x + y = - sqrt 3 hfill cr x - sqrt 3 y = 1 hfill cr ight.)

b) (left{ matrix 3x - 2y = - 13 hfill cr 2x + 5y = 4. hfill cr ight.)

Bài 2: kiếm tìm (a, b) để đường thẳng (d): (y = ax + b) đi qua hai điểm (A(2; − 3)) với (B(− 1; 4).)

Bài 3: tìm m để hệ sau vô nghiệm : (left{ matrix x + my = 1,,,,,,,left( 1 ight) hfill cr mx + y = 2m,,left( 2 ight) hfill cr ight.)

Bài 4: Tổng nhị số bằng 30. Nhị lần số này bé dại hơn tư lần số cơ là 12. Tìm nhị số đó.


Xem lời giải


Đề kiểm 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 - Đại số 9

Bài 1: Giải hệ phương trình :

a)(left{ matrix sqrt 2 x - sqrt 3 y = - 1 hfill cr left( 1 + sqrt 3 ight)x - sqrt 2 y = sqrt 2 hfill cr ight.)

b) (left{ matrix 4x - 3y = - 10 hfill cr x over 2 + 5y over 4 = 2. hfill cr ight.)

Bài 2: kiếm tìm m nhằm hệ phương trình : (left{ matrix 2x - 3 = 0 hfill cr ax + left( a - 1 ight)y = 3 over 2 hfill cr ight.) gồm nghiệm duy nhất.

Bài 3: Hai bạn cùng làm một các bước trong 7 giờ 12 phút thì xong. Giả dụ người thứ nhất làm trong 6 giờ, bạn thứ hai làm trong 3h thì cả hai người làm được (2 over 3) công việc. Hỏi nếu mỗi người làm một mình thì trong bao lâu đã xong.

Xem thêm: Ảo Ma Canada Là Gì - Ảo Ma Canada Nghĩa Là Gì


Xem lời giải


Đề kiểm 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 - Đại số chín

Bài 1: Giải hệ phương trình :

a)(left{ matrix sqrt 3 x - left( 1 + sqrt 2 ight)y = - sqrt 3 hfill cr left( 1 + sqrt 3 ight)x - left( 1 + sqrt 2 ight)y = sqrt 2 - sqrt 3 hfill cr ight.)

b) (left{ matrix 3x - 5y = - 7 hfill cr 2x + 3y = 8. hfill cr ight.)

Bài 2: tìm kiếm m, n để hai hệ phương trình sau tương tự :

(left{ matrix x - 3y = - 1 hfill cr 2x + 3y = 7 hfill cr ight.) cùng (left{ matrix 2mx + 5y = 1 hfill cr - 2x + ny = 4. hfill cr ight.)

Bài 3: tra cứu m nhằm hệ sau tất cả vô số nghiệm : (left{ matrix mx - y = 1 hfill cr - x + y = - m. hfill cr ight.)

Bài 4: Một ô tô đi trên quãng đường AB với gia tốc (50;km/h) rồi liên tục đi từ bỏ B mang đến C gia tốc (45;km/h). Biết rằng quãng đường từ A mang lại C là (165;km/h) và thời gian đi từ bỏ A cho B ít hơn thời hạn đi từ B với C là (1 over 2) giờ. Tính thời gian ô sơn đi trên nhị quãng đường AB và BC.


Xem lời giải


Quote Of The Day

*
“Two things are infinite: the universe và human stupidity; và I"m not sure about the universe.”


bài học liên quan liêu
Bạn vẫn học lớp?
Lớp 12Lớp 11Lớp 10Lớp 9Lớp 8Lớp 7Lớp 6Lớp 5Lớp 4Lớp 3Lớp 2Lớp 1