Khi tìm hiểu về một phù hợp chất, bọn họ luôn phải ghi nhận 4 tư tưởng quan trọng: công thức phân tử, công thức cấu trúc của hợp hóa học đó là gì? đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? đây là 4 quan niệm rất là đặc trưng ở trong hóa học hữa cơ. Về 2 tư tưởng đầu bọn họ đã được học và biết giữa những bài trước, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 khái niệm còn lại.

Bạn đang xem: Dãy đồng đẳng


Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Nói nôm mãng cầu một cách dễ dàng thì đồng đẳng là cùng một dãy thích hợp chất tất cả cùng công thức tổng thể nhưng hơn yếu nhau một đội nhóm CH2, còn đồng phân là đa số hợp chất có cùng cách làm phân tử nhưng khác biệt về bí quyết cấu tạo, dẫn tới đặc thù hóa học khác nhau. Ví dụ như sau:

Đồng đẳng là gì?

Theo wikipedia, “dãy đồng đẳng là một trong những dãy các hợp chất (bao gồm cả hữu cơ và vô cơ) với 1 công thức tổng quát, cùng với các tính chất hóa học tương tự như do sự hiện hữu của cùng một đội chức, và trình bày các đặc thù vật lý thay đổi dần dần dần do hiệu quả của bài toán tăng form size và trọng lượng phân tử (xem phân tử lượng tương đối). Các hợp hóa học trong cùng một dãy đồng đẳng không giống nhau bằng một hay các nhóm CH2“

Ví dụ: hàng đồng đẳng của Ankan: mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), với pentan (C5H12)

Đồng phân là gì?

Theo Wikipedia định nghĩa “các đồng phân là những phân tử cùng với cùng bí quyết hóa học tập tổng quát. Điều đó tựa như như việc coi chúng gồm công thức kết cấu (công thức chất hóa học khai triển) không giống nhau. Các chất đồng phân không độc nhất vô nhị thiết bao gồm cùng tính chất hóa học tập trừ lúc chúng gồm cùng đội chức”.

Đồng phân tất cả 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

Đồng phân kết cấu

– Đồng phân mạch các bon ( Mạch ko nhánh, mạch tất cả nhánh, mạch vòng)

– Đồng phân đội chức

– Đồng phân vị trí ( vị trí links bội, vị trí nhóm chức)

Đồng phân hình học

– Đồng phân cis – trans

Công thức tính nhanh một số trong những đồng phân hay gặp

*

Các team chức thường gặp và số liên kết của tập thể nhóm chức

*

bài bác tập vận dụng

Câu 1: trong số các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Chất nào liệt kê có không ít đồng phân nhất?

A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9N

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X tất cả công thức phân tử C2H4O2. Tổng cộng đồng phân mạch hở có thể có của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 3: cho các chất sau đây: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2 ; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 ; CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2- CH=CH2 . Số chất gồm đồng phân hình học là bao nhiêu?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 4: đối chiếu thành phần một ancol đơn chức X đang thu được tác dụng là Tổng trọng lượng của cacbon cùng hiđro vội vàng 3,625 lần trọng lượng của oxi. Số đồng phân của X sẽ là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 5: số lượng ancol bậc hai, no, solo chức, mạch hở là đồng phân kết cấu của nhau nhưng phân tử của bọn chúng có phần trăm theo trọng lượng của cacbon bằng 68,18%?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: hóa học hữu cơ X bí quyết phân tử C6H6 mạch hở, không phân nhánh. Biết 1 mol X khi tác dụng AgNO3/NH3 dư sẽ tạo nên 292g kết tủa. Số đồng phân của X là bao nhiêu:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: tổng thể hợp hóa học hữu cơ no, đối chọi chức, mạch hở gồm chung bí quyết phân tử C5H10O2, bội phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không tồn tại phản ứng tráng bạc bẽo là bao nhiêu

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Câu 8: hóa học hữu cơ X (chứa C, H, O) bao gồm phân tử khối bằng 74 đvC. Con số các hóa học có cấu tạo mạch hở ứng với phương pháp phân tử của X bội nghịch ứng được với NaOH là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 9: Hiđrocacbon X có chứa 16,28% khối lượng H vào phân tử. Vậy số đồng phân kết cấu X đang là bao nhiêu:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Hiđrocacbon X tất cả tỉ khối khá so cùng với hiđro là 28. X có công dụng làm mất màu nước brom. Số đồng phân cấu trúc của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 11: số lượng đồng phân cấu trúc có bí quyết phân tử C6H10 tính năng với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa đá quý là:

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 12: chất X tất cả công thức phân tử C7H8. Cho X công dụng với dung dịch AgNO3/NH3 chiếm được kết tủa Y. Phân tử khối của Y to hơn phân tử khối của X là 214 đvC. Số đồng phân kết cấu có thể gồm của X là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 13: Khi mang đến brom chức năng với hiđrocacbon X ta thu được sản phẩm có tỉ khối khá so cùng với oxi bởi 6,75. Số đồng phân của X là đang là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Hãy cho thấy thêm có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có cùng phương pháp phân tử C5H10?

A. 5 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 15: Chất nào dưới đây có đồng phân hình học?

A. But – 2 – in B. But – 2 – en C.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt "Chia Ly"

1,2 – đicloetan D. 2 – clopropen

Đáp án:

*

Sau khi vẫn tìm hiểu chấm dứt 2 khái niệm cơ bản là đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? tùy nằm trong vào từng bài toán rõ ràng mà địa thế căn cứ vào đk giả thiết để giới hạn các trường hợp có thể có sẽ giúp đỡ cho việc xác định số đồng phân đúng đắn và cấp tốc chóng.