Phản ứng Cu HNO3 loãng là bội nghịch ứng hóa học về sắt kẽm kim loại với axit. Hơn nữa đó là phản ứng lão hóa khử nên cũng được vận dụng không ít vào đề thi. sakymart.com mời các bạn và các em thuộc tìm hiểu cụ thể về bội phản ứng này.

Bạn đang xem: Cu tác dụng với hno3 loãng

*
Phản ứng Cu HNO3 loãng sản xuất ra thành phầm là gì?

 Cu + HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch loãng) (dung dịch) (khí) (lỏng)

(đỏ) (màu xanh lam)

64 63 188 30 18

Điều kiện phản ứng

– sắt kẽm kim loại đồng

– dung dịch HNO3 loãng 

– Điều kiện phản ứng: không có.

Tiến hành phản ứng

– bỏ vào ống nghiệm 1 mang lại 2 lá đồng, nhỏ từ từ đầy đủ dung dịch HNO3 loãng vào vào ống nghiệm. Xem hiện tượng lạ xảy ra.

Hiện tượng hóa học

– Lá đồng red color (Cu) tan dần dần trong dung dịch axit HNO3 loãng, ống nghiệm chuyển sang màu xanh lá cây (đó là dung dịch Cu(NO3)2 ) và tất cả khí NO thoát ra.

Phương trình bội phản ứng và cân nặng bằng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Phương trình ion

Quá trình dường electron: Cu → Cu+2 + 2e

Quá trình thừa nhận electron: N+5 + 3e → N+2

=> Phương trình sau khi cân bởi với hệ số tối giản nhất:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Cu + HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(rắn) (dd đậm đặc) (rắn) (khí) (lỏng)

(đỏ) (không màu) (trắng) (nâu đỏ) (không màu)

64 63 188 46 18

– hiện tượng lạ nhận biết: 

Chất rắn màu đỏ của Đồng (Cu) tan dần dần trong dung dịch với sủi bọt bong bóng khí do khí màu nâu đỏ Nitơ dioxit (NO2) sinh ra.

*
HNO3 quánh thì thành phầm là NO2, HNO3 loãng tạo ra thành NO.

– lưu ý: 

Axit nitric HNO3 oxi hoá được phần nhiều các kim loại, đề cập cả sắt kẽm kim loại có tính khử yếu đuối như Cu. Khi đó, kim loại bị oxi hoá đến cả oxi hoá cao và tạo nên muối nitrat. Thông thường, nếu dùng dung dịch HNO3 đặc thì sản phẩm là NO2, còn hỗn hợp loãng thì chế tạo thành NO.

CuO + HNO3 loãng 

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(rắn) (dd) (dd) (lỏng)

(đen) (không màu) (xanh lam) (không màu)

80 63 188 18

Mg + HNO3 loãng 

– Mg + HNO3 loãng hiện ra khí NO

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

*

– Mg + HNO3 loãng ra đời NH4NO3

10HNO3 + 4Mg → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

(dung dịch) (rắn) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

Al + HNO3 loãng 

– Al + HNO3 loãng có mặt khí N2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

(rắn) (dd loãng) (rắn) (khí) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (trắng) (không màu) (không màu)

– Al + HNO3 loãng xuất hiện NH4NO3

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

(rắn) (lỏng) (lỏng) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)

Fe + HNO3 loãng 

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(dd loãng, nóng) (khí)

Ag + HNO3 loãng 

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

(rắn) (dd pha loãng) (kết tủa) (lỏng) (khí)

(trắng) (không màu) (trắng)

– Điều khiếu nại phản ứng: nhiệt độ.

*
Kim loại chức năng với HNO3

Bài tập vận dụng

*

Bài 1. Hòa tan trọn vẹn 1,28 gam Cu vào dung dịch đựng 7,56 gam HNO3 thu được hỗn hợp X cùng V lít các thành phần hỗn hợp khí có NO với NO2 (đktc). đến X công dụng hoàn toàn với 105ml hỗn hợp KOH 1M, tiếp nối lọc quăng quật kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam hóa học rắn. Quý giá V là A. 0,336 B. 0,448. C. 0,560. D. 0,672.

Giải: 

– hóa học rắn Z tất cả KNO3 cùng KOH(dư). Lúc nung Z ta nhận được KNO2 và KOH(dư). Theo đề ta gồm :

85nKNO2 + 56nKOH = m rắn, => nKNO2 = 0,1 mol

BT: K → nKNO2 + nKOH = nKOH ban đầu, => nKOH dư = 0,005 mol.

BT: N → nNO2 + nNO = nHNO3 – nKNO2 = 0,02 mol;

=> V(NO, NO2) = 0,448 lít

Bài 2. Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong hỗn hợp HNO3 thu được 1,12 lít các thành phần hỗn hợp khí NO với NO2 (đktc) tất cả tỉ khối hơi so với H2 là 16,6. Cực hiếm của m là A. 8,32. B. 3,90. C. 4,16. D. 6,40.

Bài 3. hiện tượng quan ngay cạnh được khi đến Cu vào dung dịch HNO3 sệt là A. Dung dịch chuyển sang màu xoàn và gồm khí gray clolor đỏ bay ra B. Dung dịch rời sang gray clolor đỏ và tất cả khí blue color thoát ra C. Dung di chuyển sang màu xanh và bao gồm khí không màu thoát ra D. Dung di chuyển sang màu xanh lá cây và tất cả khí gray clolor đỏ thoát ra

Bài 4. Khi kết hợp hiđroxit sắt kẽm kim loại M(OH)2 bằng một số lượng vừa dùng dung dịch H2SO4 20% thu được hỗn hợp muối trung hòa có mật độ 27,21%. Kim loại M là A. Cu B. Fe C. Zn D. Al

Bài 5. Tổng hệ số là những số nguyên, tối giản của tất cả các chất trong phương trình phản bội ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, rét là: A. 8 B. 10 C. 11 D. 9

Bài 6. đến 2,16 gam lếu láo hợp gồm Al và Mg tan hết trong hỗn hợp axit HNO3 loãng, đun nóng nhẹ tạo nên dung dịch X với 448 ml (đo sinh sống 354,90 K cùng 988 mmHg) hỗn hợp khí Y khô gồm 2 khí ko màu, không chuyển màu trong không khí. Tỷ khối của Y so với oxi bởi 0,716 lần tỷ khối của khí cacbonic đối với nitơ. Có tác dụng khan X một cách cẩn trọng thu được m gam chất rắn Z, nung Z đến khối lượng không thay đổi thu được 3,84 gam chất rắn T. Tính cực hiếm của m

Bài 7. cho 0,54g bột Al hoà tan hết trong 250 ml dung dịch HNO3 1M. Sau thời điểm phản ứng xong, thu được hỗn hợp A và 0,896 lít hỗn hợp khí B có NO2 với NO (đo sinh sống đktc).

a) Tính tỉ khối của tất cả hổn hợp khí B đối với H2.

b) Tính độ đậm đặc mol các chất trong hỗn hợp A thu được.

Bài 8. Hoà tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO3 thì chiếm được 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí A (gồm NO và N2O) có tỉ khối dA/H2 = 16,75. Tính m.

Bài 9.

Xem thêm: Chuyên Đề Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8, Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8

Nếu đến 9,6 gam Cu công dụng hết cùng với 180ml HNO3 1M sau khoản thời gian phản ứng hoàn thành thu được V1 lít NO (đktc) duy nhất với dung dịch A. Nếu mang lại 9,6 gam Cu tác dụng hết cùng với 180ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M sau khoản thời gian phản ứng kết thúc thu được V2 lít NO (đktc) duy nhất với dung dịch B.Tính khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch B. Chọn câu trả lời đúng. A. 22,86 gam B. 21,86 gam C. 20,86 gam D. 23,86 gam

Bài 10. mang đến m gam bột kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO3 2M, có khí NO thoát ra. Để tổng hợp vừa hết hóa học rắn, buộc phải thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng đều có khí NO bay ra. Trị số của m là: A. 9,60 gam B. 11,52 gam C. 10,24 gam D. 12,54 gam

Như vậy, làm phản ứng Cu HNO3 loãng tạo nên dung dịch Cu(NO3)2 , khí NO thoát ra với nước. Các em nên chăm chú phản ứng của sắt kẽm kim loại với HNO3, do HNO3 là axit mạnh, tất cả tính khử mạnh, nên sẽ khởi tạo ra thành phầm sinh ra những khí khác biệt thi biến hóa điều kiện với tỉ lệ mol. Hy vọng bài viết của sakymart.com giúp những em áp dụng và làm bài bác tập tốt.