Tụ năng lượng điện là gì ?Tụ điện là một trong hệ hai đồ vật dẫn để gần nhau và ngăn cách nhau bởi một lớp phương pháp điện. Nó dùng để chứa năng lượng điện tích.

Bạn đang xem: Công thức tính điện tích của tụ điện


TỤ ĐIỆN

I. Tụ điện

1. Tụ điện là gì ?

- Tụ điện là 1 trong hệ hai đồ dùng dẫn để gần nhau và phân cách nhau bởi một lớp giải pháp điện. Mỗi trang bị dẫn đó hotline là một bạn dạng của tụ điện.

- Nó dùng để chứa năng lượng điện tích. 

- Tụ năng lượng điện được dùng phổ cập là tụ điện phẳng. Kết cấu của tụ điện phẳng bao gồm hai bản kim loại phẳng đặt tuy vậy song với nhau và phân cách nhau bằng một lớp điện môi.

- vào mạch điện, tụ năng lượng điện được trình diễn bằng kí hiệu vẽ trên Hình 6.1.

*

2. Phương pháp tích điện mang đến tụ điện.

- ao ước tích điện mang lại tụ điện, tín đồ ta nối hai bản của tụ năng lượng điện với hai cực của nguồn tích điện (Hình 6.2).

*

- bản nối rất dương đã tích điện dương, bạn dạng nối rất âm đã tích điện âm.

- Độ khủng điện tích bên trên mỗi bạn dạng của tụ năng lượng điện khi đã tích điện điện thoại tư vấn là năng lượng điện của tụ điện.

II. Điện dung của tụ điện.

1. Định nghĩa

Điện tích Q cơ mà một tụ điện nhất thiết tích được tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện cố gắng U để giữa hai bạn dạng của nó.

(Q = CU) hay (C=dfracQU) (6.1)

Đại lượng C được gọi là năng lượng điện dung của tụ điện. Nó đặc thù cho kỹ năng tích năng lượng điện của tụ điện tại một hiệu điện nạm nhất định. Thật vậy, bên dưới một hiệu điện nạm U độc nhất định, tụ tất cả điện dung C đã tích được điện tích Q lớn.

Vậy : Điện dung của tụ năng lượng điện được khẳng định bằng yêu thương số của năng lượng điện của tụ điện và hiệu điện vắt giữa hai phiên bản của nó.

Video mô phỏng tụ điện


2. Đơn vị năng lượng điện dung

Trong cách làm (6.1) nếu như Q đo bằng đơn vị chức năng Cu-lông (C), U đo bằng đơn vị là Vôn (V) thì C đo bằng đơn vị fara (kí hiệu là F).

Fara là năng lượng điện dung của một tụ năng lượng điện mà nếu để giữa hai phiên bản của nó hiệu điện cố kỉnh 1 V thì nó tích được năng lượng điện 1 C.

Các tụ điện hay được dùng chỉ bao gồm điện dung từ 10-12 F đến 10-6 F. Vày vậy ta thường được sử dụng các mong của fara:


1 micrôfara (kí hiệu là μF) = 1.10-6 F.

1 nanôfara (kí hiệu là nF) = 1.10-9 F.

1 picôfara (kí hiệu là pF) = 1.10-12 F.

Xem thêm: Tại Sao Nhiều Người Không Biết Mình Bị Nhiễm Hiv, Bị Nhiễm Hiv Mà Không Biết

3. Những loại tụ điện

+ tín đồ ta mang tên của lớp điện môi để đặt tên mang đến tụ điện : tụ không khí, tụ giấy, tụ mica, tụ sứ, tụ gốm,…

+ bạn ta còn chế tạo tụ điện tất cả điện dung thay đổi được (còn call là tụ luân phiên ).

III. Ghép tụ điện

*

IV. Năng lượng của năng lượng điện trường trong tụ điện

Người ta chứng tỏ được cách làm tính năng lượng của năng lượng điện trường vào tụ điện: