Bạn sẽ xem: Công Thức Tính Ampe Kế, Số Chỉ Vôn Kế? phương pháp tính Số Chỉ Ampe Kế, Số Chỉ Vôn Kế tại sakymart.com


Bạn đang xem: Công thức tính ampe kế

*

Đang xem: cách làm tính ampe kế

Trang chủ »Điện một chiều , Số chỉ Ampe kế cùng vôn kế , vật lý 11 , thứ lý 9 » Tính số chỉ Ampe kế cùng vôn kế 2. Hai điểm ở hai đầu Ampe kế ưng ý xem như bị nối tắt, tức là trùng dẫn, lúc đó hai đặc điểm này được xem là trùng nhau và cần chú ý vẽ lại mạch điện tương đương trong trường hòa hợp này. 4. Vôn kế lý tưởng hoàn toàn có thể được bỏ hẳn ra khỏi mạch lúc giải vấn đề (tức là nhị đầu vôn kế ưng ý xem như hở mạch). 5. Ampe kế và vôn kế không lý tưởng thì được coi như như các điện trở thuần khi giải mạch điện. Điện trở Ampe kế lý tưởng sẽ tương đối nhỏ, còn điện trở vôn kế hài lòng sẽ tương đối lớn. Cách 3: trở về mạch nơi bắt đầu để xác định số chỉ của Ampe kế và vôn kế với lưu ý: – Đối cùng với Ampe kế: tổng chiếc vào 1 nút = tổng chiếc ra một nút; – Đối cùng với vôn kế: $U_MN = U_MA + U_AN$, với các điểm $A$, $M$, $N$ bất kỳ.

II. Các ví dụ

Ví dụ 1: đến mạch năng lượng điện như Hình 1.1, biết $U_AB = 12 ext V$, $R_1 = R_2 = R_4 = 4 ext Omega$, $R_3 = 3 ext Omega$, Ampe kế lý tưởng. Khẳng định số chỉ của Ampe kế.

*

Giải:Bước 1: vì chưng Ampe kế lý tưởng bắt buộc ta nối tắt giữa 2 điểm $N$ và $B$. Do tất cả trùng dẫn ($N ≡ B$) nên chúng ta cần vẽ lại mạch năng lượng điện tương đương trước lúc tính toán. (Cách vẽ lại mạch điện tương tự được trình diễn ở đây.) Sau lúc vẽ lại, mạch điện tương đương sẽ như Hình 1.2:

*

bước 2: dựa vào nút $N$ trên mạch nơi bắt đầu (Hình 1.1) ta thấy để xác minh được số chỉ Ampe kế thì cần tính cường độ mẫu điện liên quan là $I_3$ cùng $I_4$: (Cách tính cường độ cái điện trong một đoạn mạch được trình bày ở đây.) * Đầu tiên tính được $I_3$: $$ I_3 = fracU_3R_3 = fracU_ABR_3 = frac123 = 4 ext A $$* tiếp theo sau cần tính $I_4$:  • Đầu tiên tính $R_24$: $$R_24 = fracR_2 R_4R_2 + R_4 = frac4 imes 44 + 4 = 2 ext Omega$$  • tiếp theo sau tính $R_124$: $$R_124 = R_1 + R_24 = 4 + 2 = 6 ext Omega$$  • liên tiếp tính $I_124$: $$I_124 = fracU_124R_124 = fracU_ABR_124 = frac126 = 2 ext A$$  vày $R_1$ nt $R_24$ buộc phải $I_1 = I_24 = I_124 = 2 ext A$  • tiếp sau tính $U_24$: $$U_24 = I_24 imes R_24 = 2 imes 2 = 4 ext V$$  vì $R_2$ // $R_4$ bắt buộc $U_2 = U_4 = U_24 = 4 ext V$ $$Rightarrow I_4 = fracU_4R_4 = frac44 = 1 ext A$$Bước 3: quay lại mạch nơi bắt đầu để xác định số chỉ của Ampe kế. Trước không còn ta xác minh chiều của những dòng điện liên quan $I_3$ và $I_4$, từ bỏ mạch tương đương (Hình 1.2) ta biết được: + $I_3$ chạy trường đoản cú $A$ qua $N$, + $I_4$ chạy trường đoản cú $M$ qua $N$, vì đó những dòng năng lượng điện trong mạch gốc sẽ chạy như Hình 1.3:


READ: phương pháp Cắt Áo Sơ mày Nam Tay Ngắn, Vai Liền, Bâu Tenant, hướng Dẫn giảm May Áo Sơ mi Nam Ngắn Tay


Xem thêm: Công Thức Tính Bán Kính Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác, Bán Kính Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Là Gì

*

$$Rightarrow I_3 + I_4 = I_A$$$$Rightarrow I_A = I_3 + I_4 = 4 + 1 = 5 ext A$$Vậy Ampe kế chỉ 5 A. Ví dụ 2: mang đến mạch điện như Hình 2.1, biết $U_AB = 9 ext V$, $R_1 = R_2 = 3 ext Omega$, $R_3 = 4 ext Omega$, $R_4 = 8 ext Omega$, $R_5 = 2 ext Omega$, vôn kế lý tưởng. Xác minh số chỉ của vôn kế và cực dương của vôn kế mắc vào điểm nào?

*

Giải:Bước 1: do vôn kế lý tưởng nên bạn cũng có thể bỏ hẳn vôn kế ra khỏi mạch khi tính toán, khi ấy đoạn mạch $AB$ sẽ có dạng như Hình 2.2: bước 2: từ bỏ mạch nơi bắt đầu ta thấy vôn kế mắc thân 2 điểm $M$ với $N$, cho nên vì thế để xác minh được số chỉ của vôn kế ta nên tính 2 điện áp liên quan là $U_1 = U_AM$ với $U_3 = U_AN$ (hoặc cặp $U_2 = U_MP$ với $U_4 = U_NP$). Cách làm như sau: i) Đầu tiên tính điện trở tương tự đoạn mạch:  • đầu tiên tính $R_12$: $$R_12 = R_1 + R_2 = 3 + 3 = 6 ext Omega$$  • tiếp theo tính $R_34$: $$R_34 = R_3 + R_4 = 4 + 8 = 12 ext Omega$$  • tiếp tục tính $R_1234$: $$R_1234 = fracR_12 R_34R_12 + R_34 = frac6 imes 126 + 12 = 4 ext Omega$$  • cuối cùng tính điện trở tương tự của đoạn mạch $R_tđ = R_12345$: $$R_12345 = R_1234 + R_5 = 4 + 2 = 6 ext Omega$$ii) kế tiếp tính cường độ dòng điện cùng hiệu điện nỗ lực trong đoạn mạch:  • Đầu tiên tính $I_12345$: $$I_12345 = fracU_12345R_12345 = fracU_ABR_12345 = frac96 = 1,5 ext A = I_1234 = I_5 $$  • tiếp theo tính $U_1234$: $$U_1234 = I_1234 imes R_1234 = 1,5 imes 4 = 6 ext V = U_12 = U_34$$ • thường xuyên tính $I_12$ và $I_34$: $$I_12 = fracU_12R_12 = frac66 = 1 ext A = I_1 = I_2$$$$I_34 = fracU_34R_34 = frac612 = 0,5 ext A = I_3 = I_4$$ • cuối cùng tính $U_1$ cùng $U_3$: $$U_1 = I_1 imes R_1 = 1 imes 3 = 3 ext V$$$$U_3 = I_3 imes R_3 = 0,5 imes 4 = 2 ext V$$Bước 3: trở lại mạch gốc để khẳng định số chỉ của vôn kế. Ta có: $$U_MN = U_MA + U_AN = -U_AM + U_AN = -U_1 + U_3 = -3 + 2 = -1 ext V$$Vậy vôn kế chỉ 1 V và rất dương mắc vào điểm $N$. (Vì $U_MN = V_M – V_N V_M$ cùng với $V_M$ và $V_N$ theo lần lượt là điện nắm của điểm $M$ và $N$.) lấy ví dụ 3: mang lại mạch năng lượng điện như Hình 3, trong các số ấy hai Ampe kế $A_1$ với $A_2$ giống như nhau, nhị vôn kế $V_1$ với $V_2$ tương đương nhau. Ampe kế $A_1$ với $A_2$ lần lượt chỉ 0,2 A và 0,199 A; vôn kế $V_1$ chỉ 199 V. Biết $U_AB = 220 ext V$. Tính quý giá điện trở $R$. Giải: Vì đề toán không cho biết thêm các Ampe kế và vôn kế ưng ý nên họ các xem Ampe và vôn kế như các điện trở lần lượt có giá trị là $R_A$ cùng $R_V$ khi giải mạch này. Định hướng biện pháp làm: – chúng ta có thể dùng cách truyền thống có nghĩa là xem 3 năng lượng điện trở $R$, $R_A$ cùng $R_V$ là 3 ẩn số, đi kiếm biểu thức của $I_A1$, $I_A2$ với $U_V1$ kế tiếp dùng 3 giá trị của đề toán cho, vậy là chúng ta có 3 phương trình 3 ẩn số, chắc chắn sẽ giải ra giá tốt trị của $R$. – Nhưng chúng ta có thể xem qua mạch cụ thể để xem rất có thể giải cấp tốc hơn không, như sau: đề toán mang đến 3 giá trị $I_A1$, $I_A2$ và $U_V1$  + $I_V1 = I_A1 Rightarrow$ tính được $R_V = U_V1/I_V1$  + $I_V2 = I_A1 – I_A2 Rightarrow$ tính được $U_V2 = I_V2 imes R_V = U_MN Rightarrow$ tính được $R_A = U_MN/I_A2$  + $U_AM = I_A1 imes (R_A + R_V) Rightarrow$ tính được $U_R = U_AB – U_AM – U_MN$ $Rightarrow R = U_R/I_A1$ cách 1: Đoạn mạch này không cần vẽ lại họ cũng có thể xác định được đoạn mạch mắc như sau: • vị $A_1$ nt $V_1$ bắt buộc $I_V1 = I_A1 =0,2 ext A$, từ kia tính được năng lượng điện trở của nhì vôn kế: $$R_V = fracU_V1I_V1 = frac1990,2 = 995 ext Omega$$• tại nút $M$ ta bao gồm $I_V2 = I_A1 – I_A2 = 0,2 – 0,199 = 0,001 ext A$, từ đó tính được điện áp $U_MN$: $$U_MN = U_V2 = I_V2 imes R_V = 0,001 imes 995 = 0,995 ext V$$ • Từ đó ta hoàn toàn có thể tính được năng lượng điện trở $R_A$: $$R_A = fracU_MNI_A2 = frac0,9950,199 = 5 ext Omega$$ • Từ kia tính được $U_AM$: $$U_AM = I_A1 imes (R_A + R_V) = 0,2 imes (5 + 995) = 200 ext V$$ • sau cùng tính được $U_R$ và $R$: $$U_R = U_AB – U_AM – U_MN = 220 – 200 – 0,995 = 19,005 ext V Rightarrow R = fracU_RI_A1 = frac19,0050,2 = 95,025 ext Omega$$ Vậy $R = 95,025 ext Omega$.


II. Bài xích tập

Bài 1: mang đến mạch điện như Hình 4. Biết $U_AB = 15 ext V$, $R_1 = 3 ext Omega$, $R_2 = R_3 = 6 ext Omega$ và Ampe kế hài lòng chỉ 0,5 A. Tính quý hiếm điện trở $R_4$.

Bài 2: mang lại mạch năng lượng điện như Hình 5, trong đó 3 vôn kế $V_1$, $V_2$, $V_3$ hoàn toàn giống nhau với $U_AB = 5 ext V$ a) Vôn kế $V_2$ chỉ 2 V. Khẳng định số chỉ của vôn kế $V_3$ và rất dương của $V_3$ nối vào điểm nào. B) cho biết $R_1 = 48 Omega$, $R_2 = 10 Omega$, tính năng lượng điện trở của các vôn kế.