bí quyết tính lực liên hệ giữa 2 điện tích : bài toán xác minh lực can dự giữa hai năng lượng điện điểm đứng yên chúng ta đọc rất cần phải nắm vứng định chính sách Cu-lông. Xác định được điểm đặt, phương, chiều cùng độ mập của lực đó. Hãy xem thêm với sakymart.com nhé. Hãy đọc để rất có thể tính toán : độ khủng của lực liên can giữa hai điện tích điểm trong không khí.

Bạn đang xem: Công thức lực tĩnh điện

Tải Full Sách Điện Tử Cơ phiên bản

TƯƠNG TÁC GIỮA nhì ĐIỆN TÍCH ĐIỂM ĐỨNG YÊN

A. Lí thuyết độ to của lực liên hệ giữa hai điện tích điểm trong ko khí

1.Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm.

Lực can dự giữa hai năng lượng điện điểm ql và q2 (nằm yên, để trong chân không) phương pháp nhau đoạn r có:

phương là đường thẳng nối hai điện tích. chiều là: chiều lực đẩy ví như qlq2 > 0 (cùng dấu). Chiều lực hút ví như qlq2 độ lớn: * tỉ lệ thành phần thuận cùng với tích các độ lớn của hai năng lượng điện tích,

* tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

(F=kfracvarepsilon r^2)

*

Trong đó: k = 9.109N.m2/C2.

(q_1,q_2): độ bự hai điện tích (C )

r: khoảng cách hai năng lượng điện (m)

(varepsilon): hằng số năng lượng điện môi . Vào chân không và không khí (varepsilon) =1

Chú ý:

a) Điện tích điểm : là vật mà kích thước các vật đựng điện tích rất nhỏ tuổi so với khoảng cách giữa chúng.

Công thức trên còn vận dụng được cho trường hợp các quả ước đồng chất , lúc ấy ta coi r là khoảng cách giữa trung ương hai quả cầu.

2. Điện tích q của một đồ dùng tích điện: (left | q right |=n.e)

+ thiết bị thiếu electron (tích năng lượng điện dương): q = + n.e

+ trang bị thừa electron (tích năng lượng điện âm): q = – n.e

Với: (e=1,6.10^-19C) : là điện tích nguyên tố.

n : số phân tử electron bị thừa hoặc thiếu.

3.Môt số hiện nay tượng

File 160 bài bác tập lực tác động giữa hai năng lượng điện tích dễ dàng nắm bắt

B. Bài bác tập tự luận phương pháp tính lực hệ trọng giữa 2 năng lượng điện tích

Khi mang đến 2 trái cầu bé dại nhiễm năng lượng điện tiếp xúc sau đó tách nhau ra thì tổng năng lượng điện tích chia đều cho mỗi quả cầu hiện tượng xảy ra tương tự khi nối nhị quả cầu bằng dây dẫn miếng rồi cắt quăng quật dây nối Khi sờ tay vào trái cầu nhỏ tuổi dẫn điện sẽ tích điện thì quả mong mất điện tích cùng trở về trung hòa Bài 1. Hai điện tích (q_1=2.10^-8C,q_2=-10^^-8C) , đặt bí quyết nhau 20cm trong ko khí. Khẳng định độ mập và vẽ hình lực tác động giữa chúng?

ĐS: (4,5.10^-5N)

Bài 2. Hai điện tích (q_1=2.10^-6C,q_2=2.10^^-6C), để tại hai điểm A với B trong ko khí. Lực xúc tiến giữa bọn chúng là 0,4N. Khẳng định khoảng biện pháp AB, vẽ hình lực thúc đẩy đó.

ĐS: 30cm

Bài 3. Hai năng lượng điện đặt giải pháp nhau một khoảng chừng r trong bầu không khí thì lực can hệ giữa chúng là (2.10^-3)N. Nếu với mức cách đó mà đặt trong điện môi thì lực cửa hàng giữa bọn chúng là (10^-3)N.

a/ xác định hằng số năng lượng điện môi của năng lượng điện môi.

b/ Để lực liên hệ giữa hai năng lượng điện tích khi đặt trong năng lượng điện môi bởi lực tương tác lúc để trong không khí thì phải đặt hai điện tích giải pháp nhau bao nhiêu? Biết trong không gian hai năng lượng điện tích phương pháp nhau 20cm.

ĐS: (varepsilon =2); 14,14cm.

bài xích 4. Trong nguyên tử hiđrô (e) chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có nửa đường kính 5.10 -9 cm.

a. Xác định lực hút tĩnh điện giữa (e) và hạt nhân.

b. Xác minh tần số của (e)

ĐS: F=9.10-8 N b.0,7.1016 Hz

Bài 5. Một quả mong có trọng lượng riêng (aKLR) (rho)= 9,8.103 kg/m3,bán kính R=1cm tích điện q = -10 -6 C được treo vào đầu một sợi dây mảnh tất cả chiều dài l =10cm. Tại điểm treo gồm đặt một năng lượng điện âm q0 = – 10 -6 C .Tất cả để trong dầu có KLR D= 0,8 .103 kg/m3,hằng số năng lượng điện môi (varepsilon) =3.Tính trương lực của dây? đem g=10m/s2.

ĐS:0,614N

Bài 6.

Xem thêm: Tử Vi Bính Tý 2021 Nam Nữ Mạng 1996, Tử Vi Bính Tý Năm 2021

nhị quả mong nhỏ, giống nhau, bằng kim loại. Quả ước A mang điện tích 4,50 µC; quả cầu B mang điện tích – 2,40 µC. Cho việc đó tiếp xúc nhau rồi đưa chúng ra cách nhau 1,56 cm. Tính lực cửa hàng điện giữa chúng.