- Định nghĩa: Glyxin (kí hiệu là Gly) là amino axit dễ dàng và đơn giản nhất có công thức chất hóa học là NH2-CH2-COOH. Glyxin là giữa những axit amin proteinogenogen.

Bạn đang xem: Công thức của glyxin là

- phương pháp phân tử: C2H5NO2

- bí quyết cấu tạo: NH2-CH2-COOH

*

- tên gọi:

+ Tên nạm thế: Axit aminoetanoic

+ Tên chào bán hệ thống: Axit aminoaxetic

+ thương hiệu thường: Glyxin

- Kí hiệu: Gly

 2. đặc điểm vật lý và hóa học tập của Glyxin

a. Tính chất vật lý với nhận biết: Glyxin là hóa học rắn kết tinh không màu, gồm vị ngọt, ko phân cực, không quang.

b, đặc thù hóa học

* công dụng với dung dịch bazo:

- Glyxin làm phản ứng với dung dịch bazơ do bao gồm nhóm -COOH

H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O

* tính năng với dung dịch axit:

- Do gồm nhóm -NH2 bắt buộc glyxin tính năng được với cả dung dịch axit.

H2N-CH2-COOH + HCl → ClH3N-CH2-COOH

* bội phản ứng este hóa:

- Glyxin bội nghịch ứng với hỗn hợp bazơ do có nhóm –COOH

*

* phản bội ứng glyxin + HNO2:

- nhóm NH2 trong glyxin tính năng với axit nitro

H2N-CH2-COOH + HNO2 → HO-CH2-COOH + N2 + H2O

3. Điều chế Glyxin

- Nó được phân phối trong công nghiệp bằng phương pháp cho axit chloroacetic tác dụng với amoniac. Có tầm khoảng 15 triệu kilogam Glyxin được sản xuất thường niên theo cách này.

ClCH2COOH + 2NH3 → H2NCH2COOH + NH4Cl

4. Ứng dung Glyxin

- Glyxin đa số được tìm thấy vào gelatin, gai tơ tằm cùng được thực hiện như một chất dinh dưỡng.

- Nó cũng là một trong chất dẫn truyền thần khiếp ức chế nhanh.

- Glyxin còn là một thành phần quan trọng và chi phí thân của khá nhiều phân tử cùng đại phân tử vào tế bào. Là trong số những axit amin proteinogenogen. Đơn vị mã của chính nó là GGU, GGC, GGA, GGG.

B. BÀI TẬP


Bài tập 1: Nhúng giấy quỳ tím vào hỗn hợp glyxin, màu sắc của giấy quỳ tím vẫn là?

A. Color vàng

B. Color tím

C. Color đỏ

D. Color xanh

Đáp án đúng: B. Color tím

Bài tập 2: Glyxin còn mang tên là:

A. Axit a-amino axetic.

B. Axit B-amino propionic.

C. Axit a-amino butyric.

D. Axit a-amino propionic.

Đáp án đúng: A. Axit a-amino axetic.

Bài tập 3: Glyxin tính năng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. Na2O; C2H5OH; HCI.

B. CH3COOH; CO; Zn; MgO; O2.

C. CH3OH; Cu; Ca(OH)2; HCI; Na2CO3.

D. CH3COOCH3; NaOH; Na; NH3; Ag.

Đáp án đúng: A. Na2O; C2H5OH; HCI

Bài tập 4: Đốt cháy trọn vẹn 37,68 gam hỗn hợp X gồm cha peptit phần nhiều mạch hở, thành phầm cháy bao gồm CO2, H20 với N2 được dẫn qua hỗn hợp nước vôi vào lầy dư, thu được dung dịch có trọng lượng giảm m gam so với hỗn hợp ban đầu. Nếu như thủy phân trọn vẹn 0,15 mol X, nhận được 9,00 gam glyxin; 7,12 gam alanin và 11,70 gam valin. Biết độ tan của nitơ đối chọi chất nội địa là không xứng đáng kể. Quý giá của m là?

A. 46,88 gam

B. 55,86 gam

C. 48,86 gam

D. 58,56

Đáp án đúng: B. 55,86 gam

Giải thích:

nGly = 0,12; nAla = 0,08; nVal = 0,1.

Xem thêm: Bán Hàng Đa Cấp Là Gì ? Cách Nhận Biết Bán Hàng Đa Cấp Lừa Đảo

Quy thay đổi 0,15 mol X thành:

C2H3ON: 0,3 mol (Tính theo bảo toàn N)

CH2: 0,38 mol (Tính theo bảo toàn C)

H2O: 0,15 mol

→ mX = 25,12

Nếu đốt lượng X này –> nCO2 = 0,98 và nH2O = 0,98

Ta tất cả tỉ lệ:

Đốt 25,12 gam X → nCO2 = nH2O = 0,98

→ Đốt 37,68 gam X nCO2 = nH2O = 1,47

*

→ sút 55,86 gam.

Bài tập 5: Thuỷ phân hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp A tất cả 3 peptit X, Y và Z có tỷ lệ mol khớp ứng là 1:1:3 trong môi trường axit (tổng số links pepeti cu 3 phân tử X, Y, Z nhỏ tuổi hơn 10). Sau khi các bội phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp B, đựng 4,68 gam Valin; 0,89 gam Alanin và 1,5 gam Glyxin. Cực hiếm của m là:

A. 6,17

B. 6,89

C. 5.81

D. 6.53

Đáp án đúng: A. 6,17

Giải thích:

*

Bài tập 6: Thủy phân m gam tất cả hổn hợp X gồm 1 tetrapeptit A và 1 pentapeptit B (A và B rất nhiều hở chứa đồng thời Glyxin và Analin trong phân tử) bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sản phẩm cho (m + 15,8) gam tất cả hổn hợp muối. Đốt cháy tổng thể lượng muối xuất hiện bằng một lạng oxi trọn vẹn thu được Na2C03 và các thành phần hỗn hợp X gồm C02, H20 cùng N2. Dẫn Y đi qua bình đựng hỗn hợp NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng lên 56,04 gam so với ban đầu và bao gồm 4,928 lít khí tốt nhất (đktc) thoát thoát khỏi bình. Xem như N2 không trở nên nước hấp thụ, những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Yếu tố phần trăm khối lượng của B trong tất cả hổn hợp X là?