CH3CH2OH và CH3OCH3 đều có chúng phương pháp phân tử là C2H6O. Mặc dù nhiên, thứ tự links giữa những nguyên tử vào phân tử ra sao? lý do lại gồm sự biệt lập đó? bài viết dưới đây sẽ trả lời thắc mắc bên trên một bí quyết tường tận nhất.

Bạn đang xem: Cách xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo là gì

CÔNG THỨC CẤU HỢP CHẤT HỮU CƠ

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Nội dung của thuyết cấu tạo hóa học

Ngay từ năm 18611861, Bút-lê-rốp đã chỉ dẫn khái niệm kết cấu hóa học cùng thuyết cấu trúc hóa học bao gồm những luận điểm chính sau:

- vào phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị với theo một sản phẩm tự độc nhất định. Thiết bị tự liên kết đó được call là kết cấu hóa học. Sự biến đổi thứ tự link đó, tức là đổi khác cấu chế tác hóa học, sẽ tạo ra hợp chất khác.

VD: công thức phân tử C2H6O có nhị công thức cấu trúc (thứ tự links khác nhau) ứng với 2 hợp hóa học sau:

1. H3C−O−CH3 : đimetyl ete, hóa học khí, không tính năng với Na.

2. H3C−CH2−O−H: ancol etylic, chất lỏng, tác dụng với Na giải phóng hiđro.

- vào phân tử hợp hóa học hữu cơ, cacbon gồm hóa trị 4. Nguyên tử cacbon ko những hoàn toàn có thể liên kết cùng với nguyên tử những nguyên tố khác nhưng còn link với nhau thành mạch cacbon

- Tính chất của các chất nhờ vào vào thành phần phân tử (bản chất, số lượng các nguyên tử) và kết cấu hóa học tập (thứ tự liên kết các nguyên tử).

VD:

- phụ thuộc vào thành phần phân tử: CH4 là chất khí dễ cháy, CCl4 là chất lỏng ko cháy; CH3Cl là chất khí ko có tác dụng gây mê, còn CHCl3 là hóa học lỏng có công dụng gây mê.

- Phụ thuộc cấu tạo hóa học: CH3CH2OH và CH3OCH3khác nhau cả về tính chất hóa học.

2. Đồng đẳng, đồng phân

a) Đồng đẳng

Các hiđrocacbon vào dãy: CH4,C2H6,C3H8,C4H10,C5H12,...,CnH2n+2 chất sau hơn hóa học trước một nhóm CH2 nhưng đều phải có tính chất hóa học tựa như nhau.

Các ancol trongdãy: CH3OH,C2H5OH,C3H7OH,C4H9OH,...,CnH2n+1OH cũng đều có thành phần hơn kém nhau một hay các nhóm CH2 nhưng có đặc thù hóa học tựa như nhau.

Khái niệm: phần đông hợp chất bao gồm thành phần phân tử hơn nhát nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có đặc điểm hóa học tương tự nhau là đầy đủ chất đồng đẳng, bọn chúng hợp thành dãy đồng đẳng. * Giải thích: mặc dù các chất trong thuộc dãy đồng đẳng có công thức phân tử không giống nhau một hay những nhóm CH2 nhưng vì chưng chúng có cấu tạo hóa học tựa như nhau yêu cầu có đặc thù hóa học tương tự như nhau.

b) Đồng phân 

Etanol và đimetyl ete là nhị chất khác biệt (có tính chất không giống nhau ) nhưng có cùng phương pháp phân tử là C2H6O. Metyl axetat (CH3COOCH3), etyl fomiat (HCOOC2H5) cùng axit propionic (CH3CH2COOH là bố chất khác biệt nhưng có công thức phân tử là C3H6O2.

Giải thích: Những chất đồng phân tuy bao gồm cùng bí quyết phân tử nhưng mà có kết cấu hóa học tập khác nhau, chẳng hạn etanol bao gồm cấu tạo H3C−CH2−O−H, còn đimetyl ete tất cả cấu tạo H3C−O−CH3, vì vậy bọn chúng là đa số chất khác nhau, có đặc điểm khác nhau.

3. Những loại bí quyết cấu tạo

Công thức kết cấu biểu diễn lắp thêm tự và cách thức liên kết của những nguyên tử trong phân tử. Gồm cách viết

khai triển, thu gọn với thu gọn nhất.


*

Công thức kết cấu khai triển: Viết toàn bộ các nguyên tử và những liên kết giữa chúng.

Công thức kết cấu thu gọn: Viết gộp nguyên tử cacbon và các nguyên tử khác liên kết với nó thành từng nhóm.

Công thức cấu trúc thu gọn nhất: Chỉ viết những liên kết cùng nhóm chức, đầu mút của những liên kết chính là nhóm CHx với x đảm bảo hóa trị 4 ở C.

a) Thí dụ


*

 

b) Kết luận

 

Butan−1−ol và đietylete có cùng phương pháp phân tử C4H10O nhưng do không giống nhau về kết cấu hóa học tập nên khác biệt về tính chất vật lí và tính chất hóa học.

 

Vậy số đông hợp chất có cùng cách làm phân tử dẫu vậy có cấu trúc hóa học khác nhau gọi là số đông đồng phân cấu tạo.

 

b) Kết luận 

 

Những đồng phân khác biệt về thực chất nhóm chức điện thoại tư vấn là đồng phân team chức. Gần như đồng phân khác nhau về sự phân nhánh mạch cacbon call là đồng phân mạch cacbon. đa số đồng phân không giống nhau về địa chỉ nhóm chức hotline là đồng phân vị trí nhóm chức.

 

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ

 

Bài 1. Hãy viết công thức cấu tạo của những chất gồm công thức phân tử sau :

 

CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.

 

Biết rằng brom gồm hoá trị I.

 

Bài 2. Hãy viết công thức kết cấu dạng mạch vòng ứng với những công thức phân tử sau : C3H6, C4H3, C5H10.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 6: Kể Về Mẹ Của Em Lớp 8 Hay Nhất, 12 Bài Văn Tả Mẹ Của Em Ngắn, Văn Tả Người Lớp 6

 

Bài 3. Phân tử hợp hóa học hữu cơ A gồm hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A chiếm được 5,4 gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết cân nặng mol của A là 30 gam.