Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

*

Viết công thức cấu tạo của thích hợp chất: C2H6, C3H8, HCHO, Hãy cho biết cộng hóa trị của cacbon trong số hợp hóa học đó


*

cho các chất sau H2O, KCl

a) khẳng định kiểu liên kết có vào phân tử các khí trên ? Giải thích?

biết quý giá độ âm năng lượng điện của H = 2,20 ; O=3,44 ; k=0,82 ;Cl =3,16

b) viết cách làm electron và phương pháp câu tạo của những hợp hóa học có link cộng hóa trị với viết sự hình thành liên kết ion ( đối với hợp chất ion).cho H (Z=1) , O(Z=8), cl(Z=17), k(z=19)


Cho những chất sau : Na2O, MgO, HBr, H2CO3, CaBr2.

Bạn đang xem: Cộng hóa trị của co2

Hãy khẳng định loại liên kết hóa học giữa những nguyên tử trong số phân tử trên. Viết sự xuất hiện của liên kết ion so với hợp chất ion, viết công vật dụng electron cùng công thứ kết cấu đối với hợp chất cộng hóa trị trong những phân tử trên. Xác định hóa trị của các nguyên tố trong số hợp hóa học trên.


Cho những chất sau : Na2O, MgO, HBr, H2CO3, CaBr2.

Hãy khẳng định loại liên kết hóa học tập giữa các nguyên tử trong các phân tử trên. Viết sự hình thành của link ion so với hợp hóa học ion, viết công máy electron và công thứ kết cấu đối với hợp chất cộng hóa trị trong số phân tử trên. Khẳng định hóa trị của những nguyên tố trong số hợp chất trên.


Câu 1: Hãy viết công thức cấu trúc của các hợp chất: CO2, C2H6, c3H8, HCHO. Hãy cho biết thêm cộng hóa trị của accbon trong những hợp chất đó?

Câu 2: khẳng định điện hóa trị của các nguyên tử cùng nhóm nguyên tử giữa những trường hợp hóa học ion sau: BaO, K2O, CaCl2,AlF3, CsCl, Na2O, BaCl, Al2O3, Ca(NO3)2

Câu 3: khẳng định số lão hóa của C trong

a) CH4, CO2, CH3OH, Na2CO3, Al4C3

b) CH2O, C2H2, HCOOH, C2H6O, C2H4O2


.a) nhờ vào vị trí của những nguyên tố vào bảng tuần hoàn, hãy nêu rõ trong số nguyên tố sau đây những nhân tố nào tất cả cùng cộng hóa trị trong số oxit cao nhất:

Si, P, Cl, S, C,N, Se, Br.

b) đa số nguyên tố nào tiếp sau đây có cùng cùng hóa trị trong những hợp hóa học khí cùng với hidro

P, S, F, Si, Cl, N, As, Te.

Xem thêm: Mời Xem Điêm Tuyển Sinh Lớp 10 2019 Ở Hà Nội, Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2019

 


Câu 30: cho nguyên tử: 17Y liên kết hóa học giữa hai nguyên tử Y với Y trực thuộc loạiA. Links ion. B. Link cộng hóa trị phân cực.C. Liên kết cộng hóa trị ko phân cực. D. Link cho – nhận.Câu 31: vào ion Mg2+, số lão hóa của Mg làA. +2. B. +3. C. +5. D. +4.Câu 32: trong ion PO43-, số lão hóa của phường làA. +3. B. +2. C. +5. D. +4.Câu 33: Số oxi hoá của Nitơ trong: NH4+, NO2, HNO3 thứu tự là:

A. +1, +4, +5. B. +3, +4, +5. C. -3, +4, +5. D. +4, -4, +5.Câu 34: Số oxi hoá của S trong S2-; H2SO4 theo lần lượt là:A. -2;+6. B. 2-; +6. C. -2; +6. D. 0;+6.Câu 35: Số oxi hoá của các nguyên tố Cl, S, C trong số hợp hóa học sau: HClO3; SO2; CO32- theo thứ tự làA. +5; +4; +4. B. +1; +3; +4. C. +1; +5; +4. D. +3; +4; +5.Câu 36: Số oxi hoá của Clo trong số hợp chất: NaClO3; Cl2O; NaCl lần lựơt là:A. +5; +2; +1. B. +5; +1; +1. C. +6; +2; -1. D. +5; +1; -1.Câu 37: Số oxi hoá của nitơ trong NO2-; NO; HNO3 thứu tự là:A. +3; +2; +6. B. +3; -1; +5. C. +3; +2; +5. D. +4; -2; -5.Câu 38: Số oxi hoá của mangan trong những chất: MnO2, K2MnO4, KMnO4, MnCl2, Mn làA. + 4, + 6, + 7, + 2, 0. B. + 4, +2, 0, + 6, + 7.C. + 4, + 2, 0, + 7, + 6. D. + 4, 0, + 2, + 7, + 6.Câu 39: Số oxi hoá của giữ huỳnh trong các chất: H2S, S, SO3, SO2, Na2SO4, FeS, FeS2 lần lượt làA. – 2, 0, + 6, + 4, + 6, – 2, – 1. B. – 2, 0, + 6, + 6, + 4, – 2, – 1.C. – 2, 0, + 4, + 6, + 6, – 2, – 1 D. – 2, 0, + 6, + 4, + 4, – 2, – 1.Câu 40: Cho một số hợp chất: H2S, H2SO3, H2SO4, NaHS, Na2SO3, SO3, K2S, SO2. Dãy các chất trong những số ấy S có cùng số thoái hóa làA. H2S, H2SO3, H2SO4.B. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO3.C. H2SO3, H2SO4, Na2SO3, SO2.D. H2S, NaHS, K2S.