Bạn đang xem: Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực

*
Bạn đang xem đôi mươi trang mẫu của tài liệu "Đề ôn tập môn trang bị lí Lớp 12 - siêng đề: nhỏ lắc đơn chịu chức năng của nước ngoài lực", để mua tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên

Chuyên đề: CLĐ chịu tính năng của nước ngoài lực 1 1. Chu kì, tần số khi gồm F theo phương thẳng đứng. *Khi chưa tồn tại ngoại lực F thì nhỏ lắc đơn giao động với chu kì 2 lTg*Khi chưa xuất hiện ngoại lực F (Ngoại lực F thông thường là lực cửa hàng tính lúc ta xét hệ quy chiếu phi tiệm tính gắn thêm với một vật hoạt động nào đó hoặc là lưc điện) thì vận tốc trọng trường công dụng lên con lắc bây giờ được call là trọng trường hiệu dụng gbk (hay gia tốc biểu kiến). Bk bkF Fg g g gm mChu kì của bé lắc bây giờ là 2 bkl lTFggma. Nếu bé lắc solo đặt vào thang máy: (Chọn hê quy chiếu phi tiệm tính gắn thêm với thang máy). *Khi thang máy đi lên nhanh dần phần lớn hoặc xuống lờ đờ dần đầy đủ với tốc độ a thì lực cửa hàng tính thuộc chiều tốc độ trọng ngôi trường g nên vận tốc biểu kiến 2 qtbkF lg g g a Tm g a . *Khi thang máy đi lên chậm dần hầu hết hoặc xuống nhanh dần phần lớn với gia tốc a thì lực cửa hàng tính ngược chiều tốc độ trọng trường g nên tốc độ biểu kiến 2 qtbkF lg g g a Tm g aVí dụ 1: Một con lắc 1-1 có chiều nhiều năm dây l treo trong thang sản phẩm công nghệ có gia tốc a theo chiều dương phía lên. Gia tốc trọng ngôi trường ở khu vực treo con lắc là g. Con lắc dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì giao động của bé lắc cho do biểu thức A. LT 2g . B. LT 2g a. C. LT 2g a. D. LT 2g a . Giải đáp DẠNG 4: nhỏ LẮC ĐẶT trong TRƯỜNG LỰC F giỏi phẩm các chuyên đê đồ vật lý tập 2. Xê dịch cơ Hoàng Sư Điểu 2 2 2 bkbkl la g g g a Tg g a lựa chọn D. Lấy một ví dụ 2: Một nhỏ lắc solo được treo ở è cổ của một thang máy. Khi thang đồ vật đứng yên, bé lắc dao động điều hoà với chu kì T. Lúc thang máy đi lên thẳng đứng, cấp tốc dần số đông với gia tốc có độ lớn bởi một nửa tốc độ trọng ngôi trường tại nơi đặt thang đồ vật thì con lắc giao động điều hoà với chu kì T" bởi A. 2T . B. 2T . C. 32T . D. 32T . Gợi ý "2""2 2 23222 gall TT ggT Tll TT ggg aChọn D. Lấy ví dụ như 3: Một con lắc đơn được treo vào thang máy, xê dịch điều hòa cùng với chu kì T khi thang đồ vật đứng yên. Trường hợp thang trang bị đi xuống cấp tốc dần hầu như với vận tốc g10 ( g là gia tốc rơi trường đoản cú do) thì chu kì giao động của nhỏ lắc là A. T 1110 B. T 109 C. T 910 D. T 1011. Lý giải 9 92 .210 1010 Tl la g T Tg gg lựa chọn B. Lấy một ví dụ 5. (Đề thi chính thức ĐH – 2007): Một con lắc đối chọi được treo ở trằn một thang máy. Khi thang đồ vật đứng yên, con lắc giao động điều hòa cùng với chu kì T. Khi thang máy tăng trưởng thẳng đứng, chậm chạp dần phần nhiều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng ngôi trường tại điểm đặt thang thiết bị thì con lắc xấp xỉ điều hòa cùng với chu kì T’ bằng A. 2T. B. T√2 C.T/2 . T/√2 . Gợi ý "2""2 2 2222 gall TT ggT Tll TT ggg aChọn B. Lấy ví dụ như 6. (Đề thi thiết yếu thức của cục GD ĐH 2011): Một nhỏ lắc đối kháng được treo vào è một thang máy. Lúc thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh chuyên đề: CLĐ chịu tác dụng của ngoại lực 3 dần đều với gia tốc có độ béo a thì chu kì xê dịch điều hòa của con lắc là 2,52 s. Lúc thang máy hoạt động thẳng đứng đi lên chậm dần hồ hết với gia tốc cũng có độ khủng a thì chu kì xấp xỉ điều hòa của con lắc là 3,15 s. Khi thang trang bị đứng im thì chu kì xê dịch điều hòa của nhỏ lắc là A. 2,78 s. B. 2,96 s. D. 2,61 s. D. 2,84 s. Giải đáp 21 2 2 21 2 1 212 2    bkbk T gbk bkbka g g g ag g g T T Ta g g g aThay số 2 2 22 2,52 3,15 2,78 T T s lựa chọn A. B. Nếu nhỏ lắc solo đặt trong năng lượng điện trường số đông E thì. Trường hòa hợp 1: E phía xuống (tức là E p. ). Nếu như 0 2F q Ebkq E lq F E F phường g g Tq Emgm    ví như 0 2    F q Ebkq E lq F E F phường g g Tq EmgmTrường hòa hợp 2: E phía lên (tức là E phường ). Ví như 0 2    F q Ebkq E lq F E F phường g g Tq EmgmNếu 0 2F q Ebkq E lq F E F phường g g Tq Emgm    lấy một ví dụ 1. (Chuyên Vĩnh Phúc năm học tập 2016-2017). Một con lắc đơn có chiều lâu năm dây treo 50 cm và vật nhỏ tuổi có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = 5.10−6 C và được xem là điện tích điểm. Bé lắc giao động điều hòa trong điện trường số đông mà vectơ độ mạnh điện trường gồm độ to E = 104 V/m và hướng trực tiếp đứng xuống dưới. đem g = 10m/s2, π = 3,14. Chu kì xê dịch điều hòa của con lắc là A. 1,40 s. B. 1,99 s. C. 0,58 s. D. 1,15 s. Lí giải 0 2    qbkq E lE phường F p g g Tq EmgmTuyệt phẩm các chuyên đê thiết bị lý tập 2. Xê dịch cơ Hoàng Sư Điểu 4 cố số 26 450.102 2.3,14 1,155.10 .10100,01lT sq Egm lựa chọn D. Chú ý: câu hỏi này là câu bên trong đề thi bao gồm thức của cục GD năm 2010. Ví dụ 2. (Thi thử siêng Vĩnh Phúc năm học tập 2016-2017). Hai con lắc 1-1 có cùng chiều nhiều năm dây treo , cùng cân nặng m = 10g. Nhỏ lắc thứ nhất mang điện tích q, nhỏ lắc sản phẩm hai không mang điện. Đặt cả hai bé lắc trong năng lượng điện trường đều có vectơ cường độ điện trường thẳng đứng phía xuống với độ mạnh điện ngôi trường E = 3,104 V/m. Kích thích đến hai con lắc xấp xỉ điều hòa thì thấy trong cùng một khoảng thời gian nếu nhỏ lắc đầu tiên thực hiện được 2 xấp xỉ thì con lắc lắp thêm hai thực hiện được 4 dao động. Mang g = 10m/s2. Quý hiếm của q là A. 4.10-7C. B. -4.10-7C. C. 2,5.10-6C. D. -2,5.10-6C. Khuyên bảo 1 2t t 1 21 1 2 2 1 22 1T NtT = t N.T N T N T 2 T >TN T N  1d1 2 1 22q Eg gT >T g g F E q T3. Phía dẫn call chu kỳ dao động của nhỏ lắc 1-1 trong trường đúng theo xe đưa thẳng phần lớn là T1, khi xe vận động nhanh dần phần nhiều với vận tốc a là T2 và khi xe hoạt động chậm dần đa số với tốc độ a là T3 lúc ấy 12 3 3 12 232 22 22lTglT T T Tg alTg aChọn C. Câu 4: Một bé lắc đối kháng gồm một trái cầu sắt kẽm kim loại nhỏ, trọng lượng m = 1g, tích điện dương q = 5,56.10-7 C, được treo vào một sợi dây mảnh lâu năm l = 1,40 m trong năng lượng điện trường đều có phương nằm ngang, E = 10.000 V/m,tại nơi bao gồm g = 9,79 m/s2. Nhỏ lắc ở phần cân bằng thì phương của dây treo hợp với phương trực tiếp đứng một góc xê dịch bằng A.α = 600. B.α = 100. C. α= 200 D. α= 300. Siêng đề: CLĐ chịu tác dụng của ngoại lực 11 hướng dẫn *Con lắc ở đoạn cân bởi thì phương của dây treo phù hợp với phương trực tiếp đứng một góc được xác minh q E q EFtan arc tanP mg mgthay số 7 403q E 5,56.10 .10arc chảy arctan 30mg 10 .9,79Chọn D. Câu 5: Một bé lắc solo dài l = 25cm, hòn bi có khối lượng m = 10g và mang điện tích q = 10-4C. Treo nhỏ lắc vào giữa hai phiên bản kim các loại thẳng đứng, song song cách nhau d = 22cm. Đặt vào hai bản hiệu điện cố kỉnh một chiều U = 88V, đem g = 10 m/s2. Chu kì dao động điều hòa với biên độ nhỏ dại là A. 0,897s. B. 0,659s. C. 0,957 s. D. 0,983 s. Giải đáp Điện trường bên trong hai phiên bản được xác minh .q UU FEd m m d222.lTqUgm d24225.102 0,95710 .88100,01.0,22T s lựa chọn C. 3. Chu kì , tần số khí tất cả F theo phương xiên 22"""2 . Cos sin sinsin sin2bkbkbkbkbkF Fg g gm mF p. F Fg gm mgP lg Tm g  *Gọi n là vectơ đối của p. Khi kia F,n và góc hợp vì phương của tua dây đối với phương thẳng đứng khi có trường lực F. Dấn xét: Ta nhận ra trong các biểu thức tính chu kì không giống nhau đều phải sở hữu gia tốc gbk, , vận tốc đó tất cả phương trùng cùng với phương của dây treo khi bé lắc ngơi nghỉ VTCB. Ví dụ như 1: Một nhỏ lắc solo gồm dây khá dài 1 m đồ vật nặng 100 g dao động điều hoà trên nơi có thêm trường ngoại lực tất cả độ lớn 1 N tất cả hướng hợp với hướng của trọng lực một góc 1200. Mang g = 10 m/s2. Khi ở trong phần cân bằng sợi dây phù hợp với phương thẳng đứng một góc d nhỏ lắc lúc ở VTCB giỏi phẩm những chuyên đê thiết bị lý tập 2. Xê dịch cơ Hoàng Sư Điểu 12 A. 300 và chu kì xê dịch của con lắc đơn là 1,99 s. B. 360 với chu kì xê dịch của con lắc solo là 1,41 s. C. 300 cùng chu kì dao động của bé lắc solo là 1,41 s. D. 600 và chu kì xê dịch của con lắc đơn là 1,99 s. Lý giải 0 0 0180 120 60 222 2 00 01 12 . Cos 10 2.10. Cos60 10 0,1 0,11 1sin sin sin 60 60 2 2 1,990,1.10 10bkbk bkF Fg g gm mF lT smg g  chọn D. Lấy ví dụ 2: Một toa xe pháo trượt ko ma giáp trên một con đường dốc xuống dưới, góc nghiêng của dốc so với mặt phẳng nằm ngang là α = 30o. Treo lên nai lưng toa xe một nhỏ lắc solo gồm dây treo chiều dài l = 1m nối với 1 quả cầu nhỏ. Trong thời hạn xe trượt xuống, kích thích cho bé lắc xấp xỉ điều hoà cùng với biên độ góc nhỏ. Bỏ qua mất ma sát, mang g = 10m/s2. Chu kì xê dịch của con lắc là A. 2,135s. B. 2,315s. C. 1,987s. D. 2,809s. Khuyên bảo *Khi xe vận động không ma giáp xuống dốc thì lực quán tính (hệ quy chiếu phi quán tính thêm với xe) ngược hướng hoạt động và có độ mập 2sin sin 10sin30 5m/stFF p mg a gm2 2 22 cos 5 3m/s12 2 2,135 5 3bkg g a galT sg chọn A. Chú ý: Khi không có ma sát gia tốc biểu kiến có thể tính như sau "" cos cos g cosn bkPP phường mg gmTrong kia Pt là trọng tải tiếp con đường và Pn là trọng tải pháp đường khá rất gần gũi khi phân tích từ trọng tải P. Chú ý: xung quanh nghiêng thì 090 cos sin   ví dụ như 3: Một toa xe cộ trượt ko ma giáp trên một đường dốc xuống dưới, góc nghiêng của dốc so với mặt phẳng nằm hướng ngang là 450. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Treo lên nai lưng toa xe một nhỏ lắc 1-1 gồm dây treo chiều dài 1,5 m nối chăm đề: CLĐ chịu tác dụng của ngoại lực 13 với cùng 1 quả cầu nhỏ. Trong thời hạn xe trượt xuống, chu kì dao động nhỏ dại của nhỏ lắc solo là A. 2,89 s. B. 2,05 s. C. 2,135 s. D. 1,61 s. Chỉ dẫn 0 2 1,5cos 10cos45 5 2m/s 2 2 2,895 2bklg g T sgChọn A. Lấy ví dụ như 4. (Thi demo sở Thanh Hóa – 2016). Một con lắc đối chọi gồm dây treo nhiều năm l = 1m thêm một đầu với đồ gia dụng có khối lượng m. Rước g = 10m/s2, 2 10 . Bạn ta đem con lắc đơn nói trên gắn vào trần oto đang đi lên dốc chậm rì rì dần hầu hết với gia tốc 5 m/s2. Biết dốc nghiêng một gốc 300 so với phương ngang. Chu kì xấp xỉ của con lắc này là A.2,000s B. 2,135s C.1,925s D.2,425s. Trả lời 2 2 2 2 0 22 cos 10 5 2.10.5cos60 5 3m/sbkg g a ga  12 2 2,1355 3bklT sg chọn B. Lấy ví dụ 5: con lắc đối kháng chiều nhiều năm l treo vào è của một toa xe hoạt động trượt down nghiêng góc so với mặt phẳng ngang. Hệ số ma ngay cạnh giữa xe cùng mặt phẳng nghiêng là k, gia tốc trọng trường là g. Chu kì dao động nhỏ nhắn của nhỏ lắc đối kháng là: A. T = 2πlg(k+1)cos B. T = 2π lgcos . C. T = 2π lgcos k2+1 . D. T = 2π lcos g k2+1. Hướng dẫn Khi gồm ma cạnh bên thì tốc độ quán tính của con lắc được xem bằng phương pháp sin cosa g k (1). 2 2 "22 cos 2 2cos 1bkbkl lg g a ga Tg g k chọn C. Chú ý: vậy biểu thức (1) vào biểu thức của gbk với rút gọn, chăm chú cos sin thì đang rút được công dụng như trên. Đối với xe pháo trượt lao dốc ta có các công thức tính nhanh. Những em học tập sinh hoàn toàn có thể học thuộc phương pháp 22cos 1lTg k để áp dụng những bài toán thỏa mãn điều kiện trên. Tuyệt phẩm các chuyên đê thiết bị lý tập 2. Dao động cơ Hoàng Sư Điểu 14 *Khi không có ma giáp thì k = 0 cách làm trên trở nên 2coslTgVí dụ 5: Một toa xe cộ trượt trên một đường dốc xuống dưới, góc nghiêng của dốc so với mặt phẳng nằm hướng ngang là α = 60o. Treo lên trằn toa xe pháo một con lắc đơn gồm dây treo chiều lâu năm l = 1m nối với cùng một quả cầu nhỏ. Trong thời gian xe trượt xuống, kích mê thích cho nhỏ lắc xê dịch điều hoà với biên độ góc nhỏ. Thông số ma gần kề là 0,1. Mang g = 10m/s2. Chu kì giao động của con lắc là A. 2,135s. B. 2,315s. C. 1,987s. D. 2,803s. Hướng dẫn cách 1: giải pháp giải tuần tự. Khi gồm ma gần kề thì vận tốc quán tính của nhỏ lắc được xem bằng phương pháp 0sin cos 10 sin60 0,1.cos60 a g k SHIFT RCL (Do số lẻ cần ta lưu giữ vào biến chuyển A). 22 2 2 02 cos 10 2.10 cos30bkg g a ga A A (Bấm .,,,SHIFT RCL để lưu vào thay đổi B). 12 2 2,803bklT sg B lựa chọn D. Biện pháp 2: Áp dụng bí quyết giải nhanh. 2 0 212 2 2,803cos 1 10cos60 1 0,1lT sg kChọn D. Vi dụ 6: Một con lắc đối chọi gắn vào trằn xe ôtô, ôtô trượt down nghiêng góc 300 so với phương nằm hướng ngang thì giao động với chu kì 1,5s.(g=10m/s2). Chu kì xấp xỉ của con lắc lúc xe chuyển động thẳng đều tăng trưởng mặt nghiêng nói trên là A. 1,2s. B. 0,5s. C. 0,8s. D. 1,4s. Phía dẫn sau thời điểm nắm vững vàng các phương thức ta thực hiện giải nhanh " "12 2 . Cos 1,5 cos30 1,4cos cosTl lT T T sg gChọn D. Câu 5: Một nhỏ lắc đối chọi gắn vào è cổ xe ôtô, ôtô đang làm việc chậm dần đều với gia tốc 5m/s2 đi lên dốc nghiêng góc 300 so với phương nằm ngang thì dao động với chu kì 1,1s (g =10m/s2). Chu kì xấp xỉ của con lắc khi xe hoạt động thẳng mọi đi xuống khía cạnh nghiêng nói bên trên A. 1,21s. B. 0,51s. C. 0,8s. D. 1,02s. Siêng đề: CLĐ chịu tính năng của ngoại lực 15 chỉ dẫn 2 22"2 22 cos22 coslTg g a gal TTT gg a ga   2 2 2 2 0" 2 cos 10 5 2.10.5cos601,1 1,0210g a gaT T sg chọn D Câu 8: Một con lắc đối kháng gắn vào trằn xe ôtô, ôtô đang hoạt động nhanh dần phần nhiều với tốc độ 2m/s2 tăng trưởng dốc nghiêng góc 300 đối với phương nằm ngang thì xấp xỉ với chu kì 1,5s.(g=10m/s2). Chu kì xê dịch của con lắc lúc xe vận động thẳng đều đi lên mặt nghiêng nói bên trên là A. 1,37s B. 0,52s C. 0,84s D. 1,44s. Lý giải 2 22"2 22 cos22 coslTg g a gal TTT gg a ga   2 2 2 2 0" 2 cos 10 2 2.10.2cos601,5 1,44s10g a gaT Tg chọn D Câu 9: Một bé lắc đối chọi gồm quả ước tích điện dương 100 C , khối lượng 100 g buộc vào trong 1 sợi dây mảnh biện pháp điện lâu năm 1,5 m. Nhỏ lắc được treo trong điện trường hầu hết 10 kV/m của một tụ năng lượng điện phẳng tất cả các bạn dạng đặt nghiêng so với phương thẳng đứng góc 300 (bản bên trên tích điện dương), tại nơi gồm g = 10 (m/s2). Chu kì dao động nhỏ dại của nhỏ lắc trong điện trường là A. 0,938 s. B. 1,99 s. C. 1,849 s. D. 1,51 s. Giải đáp 6 4100.10 .10100,1q Eam và 0120 2 2 2 cos 10 31,52 2 1,84910 3bkbkg g a aglT sgChọn C. 4. Vận tốc, biên độ, năng lượng và lực căng dây khi bao gồm ngoại lực F. Khi tất cả ngoại lực F chức năng để tính vận tốc của đồ trước tiên ta hãy khẳng định gbk, xác định vị trí cân đối rồi từ đó xác minh và 0 rồi áp dụng các công tuyệt phẩm các chuyên đê thứ lý tập 2. Xấp xỉ cơ Hoàng Sư Điểu 16 thức 0 2 trăng tròn 010max 0 max 02 cos cos2 1 cos bk bkbk bkv g l v g lv g l v g l Vị trí thăng bằng được xác minh tùy theo phương của F. *Nếu F theo phương trực tiếp đứng thì VTCB lệch góc bằng bằng 0 rad so với phương thẳng đứng. *Nếu F theo phương ngang thì VTCB được xác minh tan CBFP . *Nếu F theo phương xiên thì VTCB được khẳng định 2"2"2 . Cos sin sin sin sinbkbkbkP F Fg g gF m m mg gm phường F Fmg  tựa như cho lực căng dây 0max 03cos 2cos3 2cos bkbkT mgT mg. Lấy ví dụ 1: Một bé lắc đối chọi dây treo tất cả chiều lâu năm 0,5 m, quả ước có trọng lượng 100 g, trên nơi bao gồm thêm trường ngoại lực có độ lớn 1 N được đặt theo hướng ngang từ bỏ trái lịch sự phải. Lấy g = 10 (m/s2). Kéo bé lắc sang cần và lệch so với phương thẳng đứng góc 540 rồi thả nhẹ. Tính tốc độ cực to của vật. A. 0,42 m/s. B. 0,35 m/s. C. 2,03 m/s. D. 2,41 m/s. Trả lời 0 001tan 1 45 54 45 90,1.10CB CBFP002102 2010 2 9. . 10 2.0,5 0,42m/s180bk bkFg g v g lm  chọn A. Ví dụ 2. (Đề thi thừa nhận ĐH – 2012): Một bé lắc đơn gồm dây treo tất cả chiều nhiều năm 1m với vật nhỏ tuổi có trọng lượng 100g mang điện tích 2.10-5 C. Treo nhỏ lắc đối chọi này trong điện trường phần đông với vectơ độ mạnh điện trường phía theo phương ngang và gồm độ lớn 5.104 V/m. Trong mặt phẳng trực tiếp đứng đi qua điểm treo và song song cùng với vectơ độ mạnh điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều của vectơ cường độ điện trường làm sao để cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trong trường g một góc 54o rồi buông dịu cho bé lắc dao động điều hòa. đem g = 10 m/s2. Trong quá trình dao động, tốc độ cực to của vật nhỏ dại là A. 0,59 m/s B. 3,41 m/s. C. 2,87 m/s. D. 0,50 m/s. Hướng dẫn chăm đề: CLĐ chịu tác dụng của nước ngoài lực 17 5 40 002.10 .5.10tan 1 45 54 45 90,1.10CB CBF qEP mg002102 2010 2 9. . 10 2.1 0,59m/s180bk bkFg g v g lm  chọn A. Lấy một ví dụ 3: Một bé lắc solo gồm sợi dây mảnh lâu năm l = 1m, thiết bị có khối lượng m 100 3 g tích điện q = 10-5 C. Treo bé lắc đơn trong năng lượng điện trường đều phải có phương vuông góc với gia tốc trọng ngôi trường g và tất cả độ bự E = 105 V/m. Kéo trang bị theo chiều của vec tơ điện trường sao để cho góc tạo bởi vì dây treo với g bằng 60o rồi thả nhẹ để vật dao động. Lực căng cực lớn của dây treo là A. 3,54 N. B. 2,14 N. C. 2,54 N. D. 1,54 N. Chỉ dẫn 0 0022max 01tan 30 60 30 303203 2cos 2,543CB CBbk bkq EFP mgqEg g T mg NmChọn C. Ví dụ 4: đến một bé lắc 1-1 có vật dụng nặng 100 g, tích điện 0,5 mC, xấp xỉ tại nơi có tốc độ g = 10 m/s2. Đặt bé lắc trong điện trường đều sở hữu véc tơ năng lượng điện trường ở ngang, độ béo 2000/ V/m. Đưa bé lắc về vị trí thấp nhất rồi thả nhẹ. Tra cứu lực căng dây treo khi vận tốc vật nặng rất tiểu A. 2,19 N. B. 1,5 N. C. 2 N. D. 1,46 N. Hướng dẫn 3 300,5.10 .2.10tan 1 450,1.10CB CBq Emg ; 22 10 2bkqEg gmĐưa con lắc về vị trí thấp độc nhất vô nhị (Vị trí cân đối cũ khi chưa có điện trường) rồi thả nhẹ phải biên độ 00 45 . 22 2 00sin 2 cos cos sin 4 cos cos45bk bk bka g g g 23cos 4 2 cos 3bka g Đặt 2bkayg cùng 1cos x 12x 2 "02 2 13 4 2 3 0 6 4 2 0 x 13 2y x x y x xTuyệt phẩm những chuyên đê đồ vật lý tập 2. Giao động cơ Hoàng Sư Điểu 18 min 0max 01 1222 2cos2 2 1 33 3 1cos21 6 4 2yy xyy xy 0min 02 23cos 2cos 0,1.10 2 3. 2.cos45 23bka T mg N lựa chọn C. Chú ý: *Nếu bé lắc đi qua VTB ( 0 ) mà tính năng lực theo phương trực tiếp đứng thì không làm biến hóa biên độ dao động. *Nếu bé lắc đi qua VTCB ( 0 ) mà công dụng lực theo phương thẳng đứng thì không làm chuyển đổi tốc độ cực lớn của vật (tức là không làm thay đổi cơ năng của vật). *Nếu bé lắc đi qua vị trí 0n mà công dụng lực theo phương thẳng đứng thì độ thay đổi thiên nạm năng chính bởi độ trở thành thiên cơ năng. 2 2 2"2 2 "2 20 0 0 01 1 1W 2 2 21 1 1W2 2 2t bk bkbk bkmg l mgl ml g gmg l mgl ml g g 0 20W W 2 "2 2 "2 đôi mươi 0 0 02t bknbk bk bkg gg g g g g gn  ví dụ như 5: Một bé lắc đơn đang xê dịch điều hoà vào một thang vật dụng đứng yên ổn tại nơi có g = 9,8m/s2 với tích điện dao rượu cồn là 150mJ, thì thang máy ban đầu chuyển động cấp tốc dần hầu hết xuống dưới với vận tốc 2,5m/s2. Hiểu được tại thời gian thang máy ban đầu chuyển động là lúc nhỏ lắc có tốc độ bằng 0, nhỏ lắc liên tục dao động điều hoà vào thang máy với tích điện A. 141mJ. B. 201mJ. C. 112mJ. D. 88,3mJ. Lí giải Khi nhỏ lắc 1-1 đang làm việc VTB mà lại thang máy hoạt động thì không làm biến đổi biên độ của chúng. 21 022 1 12 12 01W W2W .W .W 112mJ1 WW2bk bkbkmglg g g ag g gmg lChọn C. Chăm đề: CLĐ chịu tính năng của ngoại lực 19 ví dụ 6: Một con lắc đơn xấp xỉ điều hòa vào thang trang bị đứng lặng tại vị trí có vận tốc trọng trường g = 9,8m/s2 với năng lượng dao cồn là 150mJ, gốc cố kỉnh năng là vị trí cân bằng của trái nặng. Đúng lúc gia tốc của bé lắc bằng không thì thang máy hoạt động nhanh dần dần đều tăng trưởng với tốc độ 2,5m/s2. Bé lắc sẽ liên tục dao động ổn định trong thang trang bị với năng lượng dao đụng A. 150 mJ. B. 129,5 mJ. C. 111,7 mJ. D. 188,3 mJ. Trả lời Khi bé lắc đơn đang làm việc VTB nhưng thang máy chuyển động thì không làm biến đổi biên độ của chúng. 21 022 1 12 12 01W W2W .W .W 188,3mJ1 WW2bk bkbkmglg g g ag g gmg l chọn D. Ví dụ 7: Một nhỏ lắc đối kháng gồm hòn bi nhỏ tuổi bằng sắt kẽm kim loại được tích điện q, dây treo dài 2 m. Đặt nhỏ lắc vào trong năng lượng điện trường đều phải sở hữu véc tơ độ mạnh điện trường nằm hướng ngang thì khi đồ đứng thăng bằng dây treo phù hợp với phương trực tiếp đứng một góc .rad05,0 rước 2s/m10g . Nếu bất ngờ đột ngột đổi chiều điện trường (phương vẫn ở ngang) thì tốc độ cực lớn của vật đạt được trong quá trình dao động ngay kế tiếp là A. .s/cm74,44 B. .s/cm37,22 C. .s/cm72,40 D. .s/cm36,20 hướng dẫn tốc độ biểu kiến: bkggcosVị trí thăng bằng khi E hướng ngang tự trái sang đề xuất là OC, khi bất ngờ đột ngột đổi chiều E thì VTCB bây giờ là Om , vị tri OC nhập vai trò là VTB (tốc độ trên OC bởi không).

Xem thêm: Các Dạng Rút Gọn Biểu Thức Lớp 9 Theo Từng Dạng, Các Dạng Toán Rút Gọn Biểu Thức Lớp 9

Cho nên vì vậy biên độ 0 2 0,1rad 0 0100,1 .2 0,447m/s = 44,7cm/scos cos0,01bkgv g l l chọn A. Lấy một ví dụ 8: Hai nhỏ lắc solo có chiều nhiều năm dây treo như nhau, thiết bị nặng có