... 18 10 Ôn tập chương I 19 Ôn tập chương I ( tiếp ) trăng tròn 11 khám nghiệm 45 phút ( chương I ) 21 §1 Phân thức đại số 22 12 §2. đặc thù cơ bạn dạng của phân thức 23 1 II. Phân thức đại số §3. Rút gọn gàng phân ... Phương trình cất ẩn ở mẫu mã thức 48 23 §5. Phương trình đựng ẩn ở chủng loại thức ( tiếp ) 49 luyện tập 50 24 §6. Giải bài bác toán bằng cánh lập phương trình 51 §7. Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình ( ... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 8, TRƯỜNG trung học cơ sở HƯNG PHÚ Cả năm Đại số Hình học tập HK I : 18 tuần, 72 huyết 14 tuần đầu x 2 tiết = 28 máu 4 tuần cuối x 3 tiết = 12 ngày tiết 14 tuần đầu x 2 máu = 28 tiết...

Bạn đang xem: Chương trình toán 8


*

... Kỳ II (cả Đại số và Hình học) 1 68 36 khám nghiệm học kỳ II (cả Đại số và Hình học) 1 69 37 Trả bài xích kiểm tra thời điểm cuối năm (phần Đại s ) 1 70 HÌNH HỌC (7 0 TIẾT) Tuần Néi dung HỌC KỲ I (3 2 tiết) máu ... 34 35 Ôn tập chương II 1 36 18 đánh giá chương II 1 37 Ôn tập học tập kỳ I 1 38 19 soát sổ học kỳ I (cả Đại số cùng Hình học) 2 39, 40 học tập kỳ II: 18 tuần ( từ tuần trăng tròn đến tuần 3 7) - 68 tiết Từ tuần ... Phương trình (tiếp) 1 53 luyện tập 1 54 27 Ôn tập chương III 1 55 chất vấn 45’ (chương III) 1 56 28 §1. Contact giữa sản phẩm tự cùng phép cộng 1 57 §2. Tương tác giữa thứ tự cùng phép nhân 1 58 29 Luyện...
*

... 74 77 Thực hành laptop 78 Ôn tập 79 80 Ôn tập cuối năm (1 0tiết) Ôn tập thời điểm cuối năm 81 82 Kiểm tra cuối năm 83 Tổng ôn tập mang lại thi xuất sắc nghiệp 84 90 hình học (5 0 tiết) Chơng Mục Tiết sản phẩm công nghệ I. Khối ... III. Nguyên hàm, Tích phân và vận dụng (1 2 tiết) 2. Tích phân. rèn luyện 49 - 54 3. Vận dụng của tích phân trong hình học tập 55 - 58 Ôn tập 59 soát sổ 45 60 IV. Số phức (1 1 tiết) 1. Số phức 61 2. ... Ngày tiết 3 tuần ì 2 huyết II. Phân phối chơng trình đại số và giải tích ( 78 tiết) Chơng Mục Tiết thứ Học kỳ I I. Vận dụng đạo hàm để điều tra khảo sát và vẽ vật thị của hàm số (2 0 tiết) 1. Sự đồng biến, nghịch...
*

... Đốc.An Giang PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỐN 8 Năm học tập : 2009-2010 Cả năm :35 tuần x 4 huyết / tuần =140 tiết học tập kỳ I : 18 tuần x 4 tiết/tuần =72 tiết học tập kỳ II : 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 máu Phân phân chia ... I Trả bài bác kiểm tra HK I (phần đại s ) 32 Trả bài bác kiểm tra HK I (phần Hình học tập ) HỌC KỲ II 19 41 42 Chương III:Phương trình hàng đầu một ẩn khởi đầu về phương trình Phương trình hàng đầu một ẩn cùng ... 17 18 luyện tập Đường thẳng tuy nhiên song với một mặt đường thẳng mang đến trước 10 19 trăng tròn Ôn tập chương I Ôn tập chương I 19 20 luyện tập Hình thoi 11 21 22 đánh giá chương I Chương II: Phân thức đại số Phân...
*

... Tô Phân phối chơng trình Toán 8 34 69 35 70 Trả bài xích kiểm tra thời điểm cuối năm (Phần đại s ) Hình học 8 Kỳ I: 32 máu 14 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 28 tiết 4 tuần cuối x 1 tiết/tuần = 4 máu Kỳ II: 38 huyết ... 45 Phơng trình tích 46 luyện tập 22 47 Phơng trình chứa ẩn ở mẫu mã thức 48 23 49 rèn luyện 50 Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phơng trình 24 51 Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phơng trình ( tiếp ) 52 Luyện ... trình Toán 8 16 32 Phép nhân những phân thức đại số 33 Phép chia những phân thức đại số 34 thay đổi các biểu thức hữu tỉ 17 35 luyện tập 36 chất vấn học kì I 90 (cả hình học với đại s ) 37 18 38 Ôn...
*

... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 9 Cả năm : 140 tiết học kỳ I : 19 tuần (7 2 tiết) học tập kỳ II: 18 tuần ( 68 tiết) Cả năm : 140 ngày tiết Đại số : 70 ngày tiết Hình ... Bình chọn học kỳ II 68, 69 Trả bài bác kiểm tra thời điểm cuối năm (phần Đại s ) 70 HÌNH HỌC ( 70 TIẾT ) Chương HỌC KỲ I (3 2tiết ) Tiết đồ vật I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông (1 9 tiết) §1. Một số hệ thức ... K I 37 Kim tra hc k I ( c i s v hỡnh hc ) Trả bài xích kiểm tra học tập kì I( phần Đại S ) 38, 39 40 học tập kì II :30 huyết IV. Hm s y = ax 2 ( a 0 ) Phng trỡnh bc hai mt n s ( 24 tit ) Đ6 Gii bi toỏn bng...
... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN 8 Cả năm: 37 tuần tất cả 140 tiết học tập kì I: 19 tuần có 72 tiết học tập kì II: 18 tuần gồm 68 huyết I. Phân phối chia theo học tập kì và tuần học ... Kiểm tra Học kì I 1 3 2 1 II 1 3 2 1 1 II. Phân phối chương trình ĐẠI SỐ ( 70 TIẾT) Chương Mục Tiết sản phẩm I.Phép nhân và phép chia những đa thức ( 21 tiết ) § 1.Nhân 1-1 thức với đa thức 1 § 2. Nhân ... 47, 48 49 § 6. Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình 50 § 7.Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình ( tiếp) rèn luyện 51 52, 53 Ôn tập chương III 54, 55 kiểm soát 45 phút 56 IV. Bất phương trình...
... Kỳ II (cả Đại số và Hình học) 1 68 36 kiểm soát học kỳ II (cả Đại số với Hình học) 1 69 37 Trả bài kiểm tra thời điểm cuối năm (phần Đại s ) 1 70 HÌNH HỌC (7 0 TIẾT) Tuần Néi dung HỌC KỲ I (3 2 tiết) tiết ... 34 35 Ôn tập chương II 1 36 18 kiểm tra chương II 1 37 Ôn tập học kỳ I 1 38 19 đánh giá học kỳ I (cả Đại số cùng Hình học) 2 39, 40 học tập kỳ II: 18 tuần ( trường đoản cú tuần 20 đến tuần 3 7) - 68 huyết Từ tuần ... Phương trình (tiếp) 1 53 rèn luyện 1 54 27 Ôn tập chương III 1 55 kiểm tra 45’ (chương III) 1 56 28 §1. Liên hệ giữa sản phẩm tự cùng phép cùng 1 57 §2. Tương tác giữa trang bị tự với phép nhân 1 58 29 Luyện...
... Đại số với Hình học). Lưu giữ ý: Yêu cầu phân bố các bài soát sổ 45’ vào cuối chương hoặc biện pháp nhau khoảng chừng từ 10 dến 15 ngày tiết .( Vụ GDTrH – bộ GD&ĐT). B. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 Cả năm 140 máu ... Xếp 17 rèn luyện 18 Ôn tập chương 1 19 , 20 Kiểm tra chương 1 21 Chương 2: Phân thức đại số ( 19 tiết) $1. Phân thức đại số 22 $2. Tính chất cơ phiên bản của phân thức 23 $ 3.Rút gọn phân thức 24 Luyện ... Tiết học kỳ I:19 tuần (7 2 tiết) 40 máu 32 tiết học kỳ II:19 tuần ( 68 tiết) 30 ngày tiết 38 ngày tiết I. Đại số TT câu chữ Tiết sản phẩm công nghệ Chương I. Phép nhân và phép chia những đa thức (2 1 tiết) $1.Nhân đối kháng thức...

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 92, 93 Bài 152: Luyện Tập, Bài 152 : Luyện Tập


... Bài xích toán bằng phương pháp lập hệ phương trình 22 4142Giải bài bác toán bằng phương pháp lập hệ phương trình (tt)Luyện tập 123 4344Luyện tập 2Ôân tập chương III24 4546Ôn tập chương III (tt)Kiểm tra chương ... chương IIICHƯƠNG IVHÀM SỐ y = ax2 ( a ≠ 0) PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhì MỘT ẨN (2 4 TIẾT ) 25 47 48 Hàm số y = ax2 ( a ≠0 ) Luyện tập26 4950Đồ thò hàm số y = ax2 ( a ≠0 ) Luyện tập27 ... Tập23 47 48 Phương trình đựng ẩn nghỉ ngơi mẫuPhương trình đựng ẩn ở mẫu (tt)24 4950Luyện tậpGiải bài toán bằng cách lập phương trình 25 5152Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt)Luyện tập26...
tự khóa: phân phối chương trình toán 8 new nhấtphân phối lịch trình toán 8phân phối chương trình toán 8 2012phân phối chương trình toán 8 2013phân phối lịch trình toán 8 năm 2012phân phối công tác toán 8 bớt tảiphân phối lịch trình toán 8 năm 2013phân phối lịch trình lý 8 mớiphân phối lịch trình toán 8 năm 2014phân phối lịch trình toán 7 mớiphân phối lịch trình toán lớp 8phân phối công tác toán hình 8phân phối công tác toán học tập 9 mới nhấtphân phối chương trình toán 7phân phối chương trình toán 9Báo cáo quy trình mua sắm CT CP technology NPVchuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu giúp sự hình thành lớp đảm bảo an toàn và kỹ năng chống ăn mòn của thép bền tiết trời trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn phim trên nền giao thức HTTPNghiên cứu giúp vật liệu chuyển đổi (metamaterials) hấp thụ sóng năng lượng điện tử ngơi nghỉ vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng thắt chặt và cố định theo thời gian trên đường tàu việt namGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện nay diệp lục với carôtenôitPhát triển du lịch chắc chắn trên cơ sở đảm bảo an toàn môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ longNghiên cứu giúp về quy mô thống kê học sâu và vận dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu kỹ năng đo năng lượng điện bởi hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhấn dạng rui roKiểm gần kề việc giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và đề nghị khởi tố theo điều khoản tố tụng hình sự vn từ thực tế tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sống thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh tp sài gòn từ 2013-2015Đổi mới cai quản tài chính trong hoạt động khoa học tập xã hội trường thích hợp viện hàn lâm kỹ thuật xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu new đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng bà mẹ hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài bác tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài xích cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự cải cách và phát triển của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dở người van lop 8