Khi 2 mặt đường thẳng d với d" giảm nhau thì tất cả 2 phép đối xứng trục vươn lên là đường trực tiếp này thành mặt đường thằng kia.

Bạn đang xem: Cho 2 đường thẳng cắt nhau d và d

Trục đối xứng là 2 con đường phân giác của 2 góc tạo bởi vì 2 mặt đường thẳng đang cho.


Phép biến chuyển hình nào sau đây không gồm tính chất: ”Biến một con đường thẳng thành đường thẳng tuy nhiên song hoặc trùng cùng với nó”?


Cho bốn đường thẳng a, b, a’, b’ trong những số đó a//a’, b//b’, a cắt b. Gồm bao nhiêu phép tịnh tiến đổi mới a cùng b theo thứ tự thành a’ cùng b’.


Cho hai tuyến đường thẳng song song d cùng d’.Có từng nào phép vị trường đoản cú với tỉ số k=100 biến chuyển d thành d’?


Cho hai đường thẳng d với d’song song. Bao gồm bao nhiêu phép đối xứng trục biến chuyển đường trực tiếp (d) thành đường thẳng (d’) :


Số phát biểuđúng là:

a) Phép tịnh tiến biến chuyển đường thẳng thành con đường thẳng song song hoặc trùng với nó

b) Phép đổi mới hình biến đường tròn thành đường tròn có bán kính bằng nó là phép tịnh tiến

c) Phép tịnh tiến biến đổi tứ giác thành tứ giác bằng nó

d) Phép tịnh tiến biến đổi đường tròn thành thiết yếu nó

e) Phép đồng bộ biến phần đa hình thành chủ yếu nó

f) Phép dời hình là một trong những phép vươn lên là hình ko làm ráng đồi khoảng cách giữa nhì điểm bất kì

g) Phép chiếu khởi thủy thẳng ko là phép dời hình

h) Với bất kì 2 điểm A, B và ảnh A’, B’ của chúng qua 1 phép dời hình, ta luôn có A’B = AB’.

i) ví như phép dời hình F biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ thì giữa trung tâm tam giác ABC trở thành trọng trung ương tam giác A’B’C’.

k) Phép tịnh tiến theo vectơ là phép đồng nhất.

Xem thêm: Ơi Con Chim Chiền Chiện Hót Chi Mà Vang Trời

l) ví như phép dời hình biến chuyển điểm A thành điểm B ( B≠A ) thì nó cũng biến điểm B thành A

m) giả dụ phép dời hình phát triển thành điểm A thành điểm B và phát triển thành điểm B thành điểm C thì AB = BC


Câu 12:


Giả sử qua phép đối xứng trục Đa (a là trục đối xứng) con đường thẳng d trở thành đường thẳng d’. Hãy lựa chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.


Câu 13:


Trong những mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?


Câu 14:


Trong những hình sau đây, hình nào bao gồm bốn trục đối xứng


Câu 15:


Cho B là điểm nằm thân A với C. A’,B’,C’ lần lượt là hình ảnh của A,B,C qua phép tịnh tiến. Xác định nào sau đây đúng:


Hỏi bài
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam