Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng ankin


1. Bí quyết phân tử của isopren là?2. Hóa học đầu dãy đồng đẳng Ankin là chất nào?3. Chất nào tiếp sau đây có đồng phân cấu taohA. C2H2B. C2H6C. C3H8D. C3H44. Cho những chất sau : Ch4,C2H6, C3H8 , C6H14 .Các hóa học trong hàng ở thể khí ở điều kiện thường là?5. Trong phòng xem sét , CH4 được điều chế trực tiếp từ hóa học nào A. CH3COONaB. CaC2C. C2H2D. C2H4
*

*


1. Số nguyên tử hiđrô trong phân tử propan là?2. Ở đk thường chất nào sau đây ở tâm lý khíA. C3H8B. C7H16C. C8H18D. C10H223. Chất nào dưới đây thuộc cùng dãy đồng đẳng etilenA. BenzenB. ButenC. IsoprenD. Axetilen4. Hóa học nào sau đấy là đồng phân của but - 1-en A. But-2-enB. But-2-inC. But-1-inD. Buta-1,3- dien
1. Từ bỏ CH4 ( những chất vô sinh , điều kiện cần thiết có đủ) viết pt phản ứng điều chếa) CH3CHBR2b) CH2Br-CH2Br
22. Chất nào là sản phẩm chính khi hidrat hoá but-1-en?23. Hóa học nào sau đây có đồng phân hình học?A. But-1-enB. But-2-enC. But-1-inD. But-2-in24. Buta-1,3 - dien bội nghịch ứng với HBr ( tỉ mol 1:1) theo kiểu 1,4 thu đc sản phẩm thiết yếu là?
20. Cracking 40 lít n - butan thu đc 56 lít các thành phần hỗn hợp A bao gồm H2, CH4 , C2H4 , C2H6 , C3H6 và C4H8 và 1 phần n - butan không bị cracking ( những thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Giả sử chỉ có những pư tạo nên các sản phẩm trên. Công suất pư tạo các thành phần hỗn hợp A là?
23. Cracking 8,8g propan thu được hỗn đúng theo A bao gồm H2,CH4 , C2H4 và C3H6 và một trong những phần propan chưa bị cracking. Biết công suất pư là 90%. Trọng lượng phân tử mức độ vừa phải của A là?
1.Hỗn thích hợp X ( có CH4 cùng C2H6) bao gồm tỉ khối so với không khí bằng 0,6. Đốt cháy trọn vẹn 3,36 lít X(đktc) rồi kêt nạp hết toàn bộ sản phẩm bởi dd Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Tính cân nặng kết tủa thu đc?
28. Cracking butan thu đc 35 mol hỗn hợp A bao gồm H2, CH4 ,C2H4 , C3H6 cùng C4H8 và 1 phần butan chưa bị cracking. Cho A qua bình nước brom dư thì thấy còn lại 20 mol khí . Hiệu suất pư tạo hỗn hợp A là


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Anonymous Nghĩa Là Gì, Anonymous Là Gì

25. Cracking ankan A thu đc hỗn hợp thành phầm B tất cả 5 hiđrocacbon. Biết tỉ khối hơi của B số cùng với hiđro là 18,125 cùng hiêun suất pư là 60%. Phương pháp phân tử của A