Cấu trúc Be used to, Used khổng lồ V, Get used lớn trong giờ Anh có kết cấu khá tương tự nhau cần thường bị nhầm lẫn khi làm những bài tập ngữ pháp. Bài viết dưới đây sẽ giúp đỡ bạn dễ dàng phân biệt 3 cấu trúc trên.

Bạn đang xem: Cấu trúc used to ving

CẤU TRÚC Be used to, Used khổng lồ V, Get used to lớn TRONG TIẾNG ANH


*

You are used to vì something, tức thị bạn đã từng làm việc gì đó rất nhiều lần hoặc đang có tay nghề với việc đó rồi, vị vậy nó không hề lạ lẫm, mớ lạ và độc đáo hay trở ngại gì với bạn nữa.
Used khổng lồ + verb có một thói quen, một hành vi thường xuyên xẩy ra trong thừa khứ và bây giờ không còn nữa. Nó thường chỉ được sử dụng ở thừa khứ đơn.
a) Thói quen trong quá khứ: You used to vì something, nghĩa là chúng ta đã thao tác làm việc đó trong một khoảng thời gian ở vượt khứ, nhưng các bạn không còn làm việc đó nữa.
b) triệu chứng / tâm lý trong quá khứ: Used to lớn còn bộc lộ tình trạng trong quá khứ nhưng không hề tồn tại nữa được thể hiện bằng những cồn từ biểu hiện trạng thái sau: have, believe, know cùng like.
He got used khổng lồ American food : I got used to lớn getting up early in the morning. Tôi đã dần dần quen với việc thức dậy sớm vào buổi sáng
- I didn"t understand the accent when I first moved here but I quickly got used to lớn it. ( Lần trước tiên chuyển cho đây, tôi đã thiếu hiểu biết nhiều được tiếng nói ở vùng này tuy vậy giờ tôi đã lập cập quen dần với nó)
- She has started working nights & is still getting used to lớn sleeping during the day. ( Cô ấy ban đầu làm việc vào đêm tối và dần dần quen với câu hỏi ngủ trong cả ngày)
- I have always lived in the country but now I"m beginning lớn get used to living in the city. ( Tôi luôn luôn sống sinh sống miền quê nhưng giờ đây tôi bắt đầu dần thân quen với câu hỏi sống sinh hoạt thành phố)

BÀI TẬP CẤU TRÚC Be used to, Used khổng lồ V, Get used lớn trong giờ đồng hồ Anh

BÀI TẬP 1: Sử dụng cấu tạo used to lớn + + a suitable verb để dứt các câu dưới đây.


1. Diane don"t travel much now. She used lớn travel a lot, but she prefersto stay at trang chủ these days.
6. It only takes me about 40 minutes to lớn get to lớn work now that the new roadis open. It .... More than an hour.
1. European drivers find it difficult khổng lồ _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.
3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they bởi things round here.
4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.
5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.
6. I can"t believe they are going lớn build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.
8. Whenever all my friends went khổng lồ discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.
When Max went to live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very open minded person.

Xem thêm: Bộ Đề On Tập Toán Lớp 7 Có Đáp An, Tài Liệu Môn Toán Lớp 7


Trên đây là những kiến thức cơ phiên bản nhất về cấu trúc Be used to, Used to lớn V, Get used khổng lồ trong tiếng Anh. Hi vọng bài viết này sẽ có ích cho bạn.
*

*

*

*

*

Thần Tốc tiếng Anh là trong những website bao gồm lượng tài liệu miễn phí những nhất vào cả nước! contact quảng cáo: sakymart.com