Hướng dẫn giải bài bác Ôn tập Chương I. Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong phương diện phẳng, sách giáo khoa Hình học 11. Nội dung bài trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học tập 11 bao gồm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập hình học tất cả trong SGK sẽ giúp các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 11.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 hình học 11

Lý thuyết

1. §1. Phép đổi thay hình

2. §2. Phép tịnh tiến

3. §3. Phép đối xứng trục

4. §4. Phép đối xứng tâm

5. §5. Phép quay

6. §6. Khái niệm về phép dời hình cùng hai hình bằng nhau

7. §7. Phép vị tự

8. §8. Phép đồng dạng

Dưới đó là phần gợi ý trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học tập 11. Chúng ta hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Câu hỏi trắc nghiệm chương I

sakymart.com trình làng với chúng ta đầy đủ phương pháp giải bài xích tập hình học 11 kèm câu trả lời chi tiết thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học tập 11 của bài bác Ôn tập Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết câu vấn đáp từng câu hỏi chúng ta xem bên dưới đây:

*
Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học 11

1. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 trang 35 sgk Hình học 11

Trong các phép biến đổi hình sau, phép nào chưa hẳn là phép dời hình?

(A) Phép chiếu vuông góc lên một con đường thẳng;

(B) Phép đồng nhất;

(C) Phép vị trường đoản cú tỉ số $(-1)$;

(D) Phép đối xứng trục.

Trả lời:

Trong các phép vươn lên là hình bên trên thì phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng chưa phải phép dời hình do nó ko bảo toàn khoảng cách giữa nhị điểm bất kỳ.

⇒ lựa chọn đáp án: (A).

2. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 2 trang 35 sgk Hình học tập 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai”

(A) Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng tuy nhiên song hoặc trùng cùng với nó;

(B) Phép đối xứng trục biến đổi đường trực tiếp thành đường thẳng tuy vậy song hoặc trùng cùng với nó;

(C) Phép đối xứng tâm biến hóa đường thẳng thành đường thẳng tuy vậy song hoặc trùng cùng với nó;

(D) Phép vị tự thay đổi đường thẳng thành mặt đường thẳng tuy nhiên song hoặc trùng cùng với nó.

Trả lời:

Phép đối xứng biến hóa đường thẳng thành con đường thẳng tuy vậy song hoặc trùng cùng với nó chỉ khi đường thẳng đó tuy nhiên song với trục.

Vậy đáp án (B) là sai.

⇒ chọn đáp án: (B).

3. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 3 trang 35 sgk Hình học 11

Trong mặt phẳng $Oxy$ đến đường thẳng $d$ bao gồm phương trình (2x – y + 1 = 0.) Để phép tịnh tiến theo vectơ (vec v) phát triển thành $d$ thành chủ yếu nó thì (vec v) nên là vectơ nào trong những vectơ sau?

(A) (vec v = (2;,,1)) ; (B) (vec v = (2;,, – 1));

(C) (vec v = (1;,,2)) ; (D)(vec v = ( – 1;,,2)).

Trả lời:

Phép tịnh tiến (T_v) trở thành d thành chủ yếu nó lúc vectơ tịnh tiến (vec v) là 1 trong vectơ chỉ phương của $d$.

⇒ chọn đáp án: (C).

4. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 4 trang 36 sgk Hình học 11

Trong phương diện phẳng toạ độ $Oxy$, mang đến (vec v = (2; – 1)) với điểm (M( – 3;2).) Ảnh của điểm $M$ qua phép tịnh tiến theo vecto (vec v) là vấn đề có toạ độ nào trong những toạ độ sau?

$(A) (5;3) ; (B) (1; 1);$

$(C) (-1; 1) ; (D) (1; -1).$

Trả lời:

Gọi $M’(x’; y’)$ là ảnh của $M$ qua (T_v) ta có: (overrightarrow MM’ = vec v)

(left{ eginarraylx’ + 3 = 2\y’ – 2 = – 1endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx’ = – 1\y’ = 1endarray ight.) tốt M’(-1; 1)

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

5. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 5 trang 36 sgk Hình học 11

Trong phương diện phẳng toạ độ $Oxy$ cho đường trực tiếp $d$ gồm phương trình: (3x – 2y + 1 = 0.) Ảnh của mặt đường thẳng $d$ qua phép đối xứng trục $Ox$ bao gồm phương trình là:

(A) (3x + 2y + 1 = 0) ; (B) ( – 3x + 2y + 1 = 0);

(C) (3x + 2y – 1 = 0) ; (D) (3x – 2y + 1 = 0).

Trả lời:

(Mleft( a;frac3a + 12 ight) in d,) gọi $M’$ là ảnh của $M$ qua phép đối xứng qua trục $Ox$, khi đó

(left{ eginarraylx’ = a\y’ = – frac3a + 12endarray ight. Leftrightarrow 2y’ = – (3x’ + 1) Leftrightarrow 3x’ + 2y’ + 1 = 0)

Do đó $d’$ là ảnh của $d$ thì (d’:3x + 2y + 1 = 0)

⇒ lựa chọn đáp án: (A).

6. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 6 trang 36 sgk Hình học tập 11

Trong phương diện phẳng toạ độ $Oxy$ mang đến đường trực tiếp $d$ tất cả phương trình: (3x – 2y – 1 = 0.) Ảnh của mặt đường thẳng $d$ qua phép đối xứng trung tâm $O$ tất cả phương trình là:

(A) (3x + 2y + 1 = 0) ; (B) ( – 3x + 2y – 1 = 0) ;

(C) (3x + 2y – 1 = 0) ; (D) (3x – 2y – 1 = 0).

Trả lời:

(M(1;1) in d,) điện thoại tư vấn $M’$ là ảnh của $M$ qua Đo, lúc đó:

(left{ eginarraylx’ = – 1\y’ = – 1endarray ight.) xuất xắc M’(-1; -1) và tuy vậy song với d, cho nên (d’:3(x + 1) – 2(y + 1) = 0)

( Leftrightarrow – 3x + 2y – 1 = 0.)

⇒ chọn đáp án: (B).

7. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 7 trang 36 sgk Hình học 11

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A) bao gồm một phép tịnh tiến biến chuyển mọi điểm thành thiết yếu nó;

(B) tất cả một phép đối xứng trục thay đổi mọi điểm thành chủ yếu nó;

(C) gồm một phép quay đổi mới mọi điểm thành bao gồm nó;

(D) có một phép vị tự đổi mới mọi điểm thành thiết yếu nó.

Trả lời:

Mọi điểm đối xứng trục chỉ biến hóa mỗi điểm trên trục thành bao gồm nó.

Vậy giải đáp (B) sai.

⇒ lựa chọn đáp án: (B).

8. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 8 trang 36 sgk Hình học tập 11

Hình vuông có mấy trục đối xứng?

(A) 1; (B) 2; (C) 4; (D) Vô số.

Trả lời:

Hình vuông tất cả trục đối xứng là nhị đường chéo cánh và hai tuyến phố thẳng trải qua hai trung điểm của cặp cạnh đối diện.

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

9. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 9 trang 36 sgk Hình học 11

Trong những hình sau, hình nào tất cả vô số tâm đối xứng?

(A) hai tuyến đường thẳng giảm nhau;

(B) Đường elip;

(C) hai tuyến đường thẳng song song;

(D) Hình lục giác đều.

Trả lời:

Hai đường thẳng tuy vậy song tất cả vô số trung khu đối xứng nằm trên phố thẳng tuy vậy song giải pháp đều hai đường thẳng đó.

⇒ lựa chọn đáp án: (C).

10. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 10 trang 36 sgk Hình học 11

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A) hai tuyến phố thẳng ngẫu nhiên luôn luôn luôn đồng dạng;

(B) hai đường tròn ngẫu nhiên luôn đồng dạng;

(C) nhì hình vuông ngẫu nhiên luôn đồng dạng;

(D) hai chữ nhật bất kỳ luôn đồng dạng.

Trả lời:

Cho nhì hình chữ nhật lần lượt có các kích cỡ là $a; b$ với $a’; b’$

*

Nếu (fracaa’ e fracbb’) thì ko tồn tại phép đồng dạng nào trở nên hình này thành hình kia, cần hai hình chữ nhật có size như bên trên là ko đồng dạng.

Vậy câu trả lời (D) sai.

Xem thêm: Tuyển Tập Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Cô Si (Cauchy) Và Bài Tập Áp Dụng

⇒ chọn đáp án: (D).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 11 với trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học 11!