Từ cấu hình electron của nhôm ta hoàn toàn có thể biết được điều gì về vị trí và tính chất nguyên tố nhôm? nội dung bài viết sau đây để giúp đỡ các em trả lời câu hỏi trên.

Bạn đang xem: Cấu hình e của al

Quảng cáo

1. Thông số kỹ thuật electron nguyên tửnhôm(Z = 13)

-Nhômcó số hiệu nguyên tử là 13⇒nguyên tử Al có 13 electron.

- thông số kỹ thuật electron nguyên tửnhômlà 1s22s22p63s23p1.

Viết gọn: 3s2 3p1.

2. Quan hệ giữa thông số kỹ thuật electron với địa chỉ trong bảng tuần hoàn và tính chất nguyên tố

- địa chỉ Al vào bảng tuần hoàn:

+ Từ thông số kỹ thuật electron của Al là 1s22s22p63s23p1 ta xác minh được nguyên tử Al gồm 13 electron, phân bố trên 3 lớp electron cùng số electron phần ngoài cùng bằng 3.

⇒Vậynhômở ô vật dụng 13 (do Z = 13); chu kì 3 (do gồm 3 lớp electron), đội IIIA (do tất cả 3 electron hóa trị, yếu tắc p).

- đặc điểm nguyên tố:

+ Al thuộc nhóm IIIA, là kim loại mạnh.

+ phương pháp oxit: Al2O3 (là oxit lưỡng tính)

+ công thức bazơ tương ứng: Al(OH)3 (là hiđroxit lưỡng tính)

Quảng cáo

3. Ví dụ

Câu 1:Nguyên tử của yếu tố R có electron sau cùng điền vào phân lớp p. Tổng số electron trên phân lớp phường là 7. Thông số kỹ thuật electron của nguyên tử R là

A. 1s22s22p63s23p1.

B.1s22s22p53s23p2.

C. 1s22s22p63s13p1.

D. 1s22s22p53s13p2.

Lời giải:

Đáp án A

Nguyên tử của nhân tố R tất cả electron sau cuối điền vào phân lớp p.

⇒Nguyên tố R là nhân tố p.


Tổng số electron bên trên phân lớp p là 7

⇒Cấu hình electron nguyên tử X là 1s22s22p63s23p1.

Câu 2: Cation X3+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p6. Trong bảng tuần hoàn hóa học, nguyên tố X thuộc

A. ô 11, chu kì 3, nhóm IA.

B. ô 11, chu kì 3, đội IIIA.

C. ô 13, chu kì 3, đội IA.

D. ô 13, chu kì 3, team IIIA.

Lời giải:

Đáp án D

X⟶X3+ + 3e

Cation X3+ có thông số kỹ thuật electron phân phần ngoài cùng là 2p6.

⇒Cấu hình electron của nguyên tử X là1s22s22p63s23p1.

⇒Nguyên tử X bao gồm 13 electron, phân bổ trên 3 lớp electron cùng số electron phần ngoài cùng bằng 3.

⇒ yếu tắc X thuộc ô 13, chu kì 3, team IIIA.

Quảng cáo

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


*

*

*

Câu D là sai.

Lớp quanh đó cùng là 3s23p1có 3 electron

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên tử bao gồm Z = 11 thuộc các loại nguyên tố:

A. S.

B. P.

C. D.

D. F.

Chọn lời giải đúng.

cấu hình electron nguyên tử nào dưới đây của lưu hoàng (Z = 16):

A. 1s22s22p53s23p5

B. 1s22s22p63s23p6

C. 1s22s22p63s23p4

D. 1s22s22p63s23p3

Chọn đáp án đúng.

bao gồm bao nhiêu electron ở phần bên ngoài cùng vào nguyên tử của các nguyên tố gồm số hiệu nguyên tử lầnl ượt bằng 3, 6, 9, 18?

Tổng số phân tử proton, notron với electron vào nguyên tử của một yếu tắc là 13.

Xác định nguyên tử khối.

Viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử các cặp nguyên tố nhưng hạt nhân nguyên tử có số proton là:

a) 1, 3.

b) 8, 16.

c) 7, 9.

Những nguyên tố làm sao là kim loại? là phi kim? bởi vì sao?


Tổng số phân tử proton, notron cùng electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.

Viết cấu hình electron nguyên tử của yếu tố đó.

(Cho biết: các nguyên tố bao gồm số hiệu nguyên thủng thẳng 2 mang lại 82 trong bảng tuần hoàn thì)


*


Cấu hình electron của nguyên tử Al (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. Hoàn toàn có thể kết luận rằng

Lớp electron kế bên cùng của nguyên tử nhôm có 1 electronLớp electron quanh đó cùng của nguyên tử nhôm tất cả 3 electronLớp thứ hai (lớp L) của nguyên tử nhôm có 2 electronLớp máy 3 (lớp M) của nguyên tử nhôm gồm 6 electron

cho biết thông số kỹ thuật e của Al (Z=13) là

A. 3s1

B. 3s2

C. 3s23p1

D. 3s23p2

Cho thông số kỹ thuật electron của Al (Z = 13): 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p. 1 . Hỏi Al thuộc nhiều loại nguyên tố gì?

A. Nhân tố d.

B. Yếu tắc s.

C. Nguyên tố f.

D. Thành phần p.

Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nằm trong chu kì 3.

Xem thêm: Định Nghĩa Hình Hộp Đứng Là Gì, Hình Hộp Đứng Là Gì

Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13), đê mê (Z = 14), p (Z = 15), S (Z = 16), C1 (Z = 17).