Cho m gam lếu láo hợp có Na, Na2O, K2O vào H2O dư, thu được 50 ml hỗn hợp X với 0,02 mol H2. Cho 50 ml hỗn hợp HCl 3M vào X, nhận được 100 ml hỗn hợp Y bao gồm pH = 1. Cô cạn Y thu được 9,15 gam hóa học rắn khan. Quý giá của m ngay gần nhất với giá trị nào sau đây?


Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol các thành phần hỗn hợp X (gồm etyl axetat, metyl acrylat với hai hiđrocacbon mạch hở) nên vừa đủ 0,79 mol O2, tạo ra CO2 và 10,44 gam H2O. Nếu mang lại 0,26 mol X vào hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 bội nghịch ứng về tối đa là


Hỗn phù hợp E gồm amin X (no, mạch hở) với ankan Y, số mol X lớn hơn số mol Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol E cần dùng trọn vẹn 0,67 mol O2, thu được N2, CO2 cùng 0,54 mol H2O. Khối lượng của X vào 14,56 gam tất cả hổn hợp E là


Triglyxerit X được tạo vì chưng glixerol và bố axit béo có axit panmitic, axit oleic cùng axit Y. đến 49,56 gam E tất cả X với Y (tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong : 2) tính năng vừa đủ với dung dịch KOH, chiếm được glixerol và 54,88 gam muối. Khía cạnh khác, a mol hỗn hợp E chức năng vừa đầy đủ với Br2 vào dung dịch, thu được 63,40 gam thành phầm hữu cơ. Quý giá của a là


Cho trường đoản cú từ đến dư kim loại X vào dung dịch FeCl3, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y đựng hai muối. X là sắt kẽm kim loại nào sau đây?


Thủy phân 1,71 gam saccarozơ với hiệu suất 75%, thu được các thành phần hỗn hợp X. Cho toàn cục X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, đun nóng, sau khoản thời gian các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam Ag. Quý hiếm của m là


Hỗn thích hợp E đựng một axit RCOOH (X), một ancol 2 chức R’(OH)2 (Y) với một este nhị chức (R”COO)2R’ (Z), biết X, Y, Z rất nhiều no, mạch hở (X, Y, Z phần đông no, mạch hở). Đốt cháy trọn vẹn 0,09 mol E phải 10,752 lít khí O2 (đktc), sau bội nghịch ứng thấy trọng lượng của CO2 mập hơn trọng lượng của H2O là 10,84 gam. Nếu mang lại 0,09 mol E chức năng với hỗn hợp NaOH thì nên 4 gam NaOH nguyên chất. Phương diện khác, 14,82 gam E công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp KOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được m gam muối hạt khan và một ancol duy nhất là etylenglicol. Giá trị của m gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Câu 11:


Số nguyên tử oxi trong phân tử axit glutamic là


Câu 12:


Sản phẩm của bội phản ứng giữa sắt kẽm kim loại nhôm với khí oxi là


Câu 13:


Cho các este sau: etyl axetat, propyl axetat, vinyl axetat, metyl metacrylat. Gồm bao nhiêu este gia nhập phản ứng trùng hợp chế tạo ra thành polime?


Câu 14:


Tiến hành thí điểm sau: lấy bố ống nghiệm sạch, phân phối mỗi ống 2 ml nước cất, tiếp đến cho vào mỗi ống vài ba giọt anillin, rung lắc kĩ.

Bạn đang xem: Cặp chất nào sau đây cùng dãy đồng đẳng

- Ống nghiệm máy nhất: Để nguyên.

- Ống nghiệm thiết bị hai: nhỏ dại từng giọt dung dịch HCl đặc, nhấp lên xuống nhẹ.

- Ông nghiệm lắp thêm ba: nhỏ dại từng giọt dung dịch nước brom, lắc nhẹ.

Cho những phát biểu sau:

(a) Ở ống nghiệm vật dụng nhất, anilin phần lớn không tan với nổi bên trên nước.

(b) Ở ống nghiệm vật dụng hai, thu được dung dịch đồng nhất.

(c) Ở ống nghiệm lắp thêm ba, nước brom mất màu và bao gồm kết tủa trắng.

(d) phản nghịch ứng ở ống nghiệm thứ hai chứng tỏ anilin bao gồm tính bazơ.

Xem thêm: Đh Sư Phạm Tiếng Anh Khối A1 Thì Nên Học Trường Nào? Khối A1 Gồm Những Ngành Nào Lương Cao Năm 2021

(e) Ở ống nghiệm thứ ba, nếu cầm anilin bằng phenol thì thu được hiện tượng tương tự.

Số tuyên bố đúng là


Câu 15:


Khí X tạo nên trong quy trình đốt cháy xăng hóa thạch, khiến hiệu ứng nhà kính. Trồng những cây xanh sẽ làm giảm nồng độ khí X trong không khí. Khí X là


Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam