Khái niệm tia là gì?

1. Vào hình 1 ta chú ý, Oy là một phần của đường thẳng xy bị phân chia bởi điểm O; Oy được gọi là một tia có gốc là O (còn gọi là nửa đường thẳng gốc O ).

Bạn đang xem: Cách vẽ tia đối

2. Vào hình 1:

– nhì tia Ox cùng Oy tạo thành đường thẳng xy.

– hai tia Ox và Oy tất cả chung gốc O, nhị tia đó được gọi là nhị tia đối nhau.

– hai tia Ay cùng AO được gọi là nhì tia trùng nhau.

Cách vẽ tia. Nhận biết tia đối nhau, tia trùng nhau

Phương pháp:

1. Bí quyết vẽ tia

– Kẻ một đường thẳng;

– bên trên đường thẳng lấy một điểm bất kì gọi là điểm gốc.

2. Biện pháp đọc (hay viết) một tia

Đọc ( xuất xắc viết) tên gốc trước rồi đến điểm thứ hai.

3. Giải pháp chỉ ra nhì tia đối nhau

Để chỉ ra 2 tia đối nhau ta phải chứng tỏ hai tia đó nằm trên cùng một đường thẳng, bao gồm chung gốc với hai điểm còn lại ở nhị phía đối nhau của điểm gốc.

4. Giải pháp chỉ ra nhì tia trùng nhau

Để chỉ ra 2 tia trùng nhau ta phải chứng tỏ nhị tia đó nằm trên thuộc một đường thẳng, gồm chung gốc và hai điểm còn lại của nhì tia ở cùng một phía của điểm gốc.

Bài tập tất cả lời giải

Bài 1: trong các câu sau, hãy cho biết câu như thế nào đúng, câu làm sao sai. Do sao?

1) nhì tia Ox với Oy tầm thường gốc thì đối nhau.

2) nhị tia Ox cùng Ay nằm trên thuộc một đường thẳng thì đối nhau.

3) nhị tia Ox cùng Oy nằm bên trên đường thẳng xy và chung gốc O được gọi là nhị tia đối nhau.

Giải

Hai tia được gọi là nhì tia đối nhau phải thỏa mãn :

(1) hai tia đó tạo thành một đường thẳng;

(2) bao gồm chung gốc thuộc đường thẳng đó.Vậy:

Câu 1) sai, bởi vì chỉ thỏa mãn điều kiện (2) ( thông thường gốc);

Câu 2) sai, vì chưng chỉ thỏa mãn điều kiện (1) ( không tầm thường gốc);

Câu 3) đúng, vì thỏa mãn cả nhì điều kiện trên.

Bài 2: Vẽ nhì đường thẳng xy với mn cắt nhau tại O.

1) Kể tên những tia đối nhau.

2) bên trên tia On lấy điểm A, bên trên tia Oy lấy điểm B. Kể tên những tia trùng nhau

3) Biết điểm O nằm giữa nhì điểm B và C. Tìm vị trí những điểm C trên hình vẽ (Hình 2).


*

Hình 2


*

Hình 3


1) những tia đối nhau là :

– Tia Ox là tia đối của tia Oy;

– Tia Om là tia đối của tia On.

2) các tia trùng nhau là :

– Tia OA trùng tia On;

– Tia OB trùng tia Oy.

3) Muốn bao gồm điểm O nằm giữa hai điểm B với C, thì tía điểm O, B, C phải thẳng hàng. Mà

– O với B nằm trên đường thẳng xy, vậy C phải nằm trên đường thẳng xy.

– O nằm giữa B với C, phải C phải thuộc tia đối của tia OB. Vậy C phải nằm trên tia Ox.

Từ đó suy ra cách tìm điểm C là điểm bất kì trên tia Ox (Hình 2).

Xem thêm: Bài Văn Tả Búp Bê Lớp 4 Hay Nhất, Please Wait

Bài 3: Cho bố điểm M, N, phường thẳng mặt hàng theo thứ tự đó.