Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết, những dạng bài xích tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. Lý thuyết & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài tậpI. định hướng & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài tậpToán 8 Tập 1I. Kim chỉ nan & trắc nghiệm theo bài bác họcII. Những dạng bài xích tập
Cách phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử tầm thường
Trang trước
Trang sau

Cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

A. Phương thức giải

+ Khi toàn bộ các số hạng của nhiều thức tất cả một vượt số chung, ta để thừa số bình thường đó ra phía bên ngoài dấu ngoặc () để gia công nhân tử chung.

Bạn đang xem: Cách tìm nhân tử chung

+ các số hạng bên phía trong dấu () gồm được bằng phương pháp lấy số hạng của nhiều thức phân tách cho nhân tử chung.

Chú ý: các khi để gia công xuất hiện tại nhân tử tầm thường ta buộc phải đổi dấu những hạng tử

( lưu ý tính chất : A = - (-A)).

B. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Phân tích nhiều thức thành nhân tử: -8x4 + 12x2y4 + 20x3y4

A. 4x2(-2x2 + 3y4 + 5xy4)

B. -4x2(2x2 + 3y4 + 5xy4)

C. 4x2(-2x2 - 3y4 - 5xy4)

D. -4x2(2x2 + 3y4 - 5xy4)

Lời giải

Ta có:

-8x4 + 12x2y4 + 20x3y4

= 4x2(-2x2 + 3y4 + 5xy4)

Chọn A.

Ví dụ 2. Phân tích nhiều thức sau thành nhân tử: a3x2y - 2a3x4 + 2a4x2y

A. A3x2(y - 2x + 2ay)

B. A3x2(y - 2x2 - 2y)

C. A3x2(-y + 2x2 + 2a)

D. A3x2(y - 2x2 + 2ay)

Lời giải

a3x2y - 2a3x4 + 2a4x2y = a3x2(y - 2x2 + 2ay)

Chọn D

Vì dụ 3. Phân tích đa thức thành nhân tử 3x2(2x - 3z) - 15x(2y - 3z)2

Ví dụ 4. Phân tích nhiều thức thành nhân tử 4x2y2 + 8xy2 + 12x2y - 20xy

C. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 6x( 2x + y) - 3y(y + 2x).

A. (6x + 3y). (2x + y)

B. (6x -3y). (2x + y)

C. (- 6x+ 3y). (2x+ y)

D. (2x + y).(y +2x)

Hiển thị đáp án

Câu 2. Phân tích đa thức thành nhân tử a2(x - 5) - 4(x - 5)

A. (x- 5)(2a – 4)

B. (a + 2).(a-2)(x+ 5)

C. (x-5).(a+ 2).(a-2)

D. Đáp án khác

Hiển thị đáp án

Câu 3. Phân tích đa thức thành nhân tử 3x2y + 9xy + 3y

A. 3y(x2 + 3x + 1)

B. 3y(x2 + x + 1)

C. 3y(3x2 + 9x + 1)

D. Y(3y2 + 9x + 1)

Hiển thị đáp án

Câu 4. Phân tích nhiều thức thành nhân tử 3x2y - 8xy2

A. Xy(3x – 8xy)

B. Xy(8x- 3y)

C. Xy(3x+ 8y)

D. Xy(3x – 8y)

Hiển thị đáp án

Câu 5. Phân tích nhiều thức thành nhân tử 2x2y(x - z) + xy(x - z) - xy2(z - x)

A. Xy(z- x).(2x + 1- y)

B. Xy(x- z). (2x +1+ y)

C. Xy.(z- x)(2x+ 1+ y)

D. Xy.(x- z).(2x + 1- y)

Hiển thị đáp án

2x2y(x - z) + xy(x - z) - xy2(z - x)

= 2x2y(x - z) + xy(x - z) + xy2(x - z)

= xy(x - z)(2x + 1 +y)

Chọn B.


Câu 6. Phân tích nhiều thức thành nhân tử 5x. (x- y) + 3(x – y)

A. (x- y).(5x+ 3)

B. (x+ y).(5x- 3)

C. (x- y).(3- 5x)

D. (y-x).(3+ 5x)

Hiển thị đáp án

Câu 7. Phân tích đa thức thành nhân tử x2 + 4x + 4 - 5x(x + 2)

A. ( x+ 2). (2x- 5)

B. (x+ 2).(2- 5x)

C. (x+ 2).(2- 4x)

D. Đáp án khác

Hiển thị đáp án

Câu 8. Phân tích nhiều thức thành nhân tử 4x.(a- b) -9y.(a- b)

A.(a- b). (4x + 9y)

B.(a+ b). (4x + 9y)

C.(a+ b)(4x- 9y)

D.(4x – 9y).(a- b)

Hiển thị đáp án

Câu 9.

Xem thêm: Sau Hope Là Gì - Cấu Trúc Hope, Cách Dùng Động Từ Hope (Chính Xác)

Phân tích nhiều thức thành nhân tử 12x2y - 6xy2 - 15xy

A. 3xy.(4x – 2y – 5)

B. 3xy( 12x – 6y – 15)

C. Xy. (12x – 6y- 15xy)

D. Đáp án khác

Hiển thị đáp án

Câu 10. Phân tích nhiều thức thành nhân tử 4(x - 1)2 + 3(x - 1)

A. (x- 1). (2x – 1)

B. (x+ 1).(4x – 1)

C. (x- 1).(4x- 1)

D. ( x- 1). (4x + 2)

Hiển thị đáp án

Ta có:

4(x - 1)2 + 3(x - 1) = 4(x - 1)(x - 1) + 3(x - 1)

= (4x - 4)(x - 1) + 3(x - 1)

= (x - 1)(4x - 4 + 3)

= (x - 1)(4x - 1)

Chọn C


Giới thiệu kênh Youtube sakymart.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, sakymart.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa học lớp 8 mang đến con, được tặng miễn mức giá khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đk học demo cho nhỏ và được tư vấn miễn phí. Đăng cam kết ngay!