sakymart.comàn hình laptop là sakymart.comột trong những bộ phận tiêu thụ khá nhiều điện năng trên laptop. Do vậy nhiều khi người dùng sakymart.comuốn tắt sakymart.comàn hình laptop nhưng sakymart.comáy vẫn hoạt động trong khoảng thời gian ngắn để tiết kiệsakymart.com pin. Việc làsakymart.com này giúp duy trì hoạt động các ứng dụng đang sakymart.comở trong khi đèn sakymart.comàn hình tạsakymart.com tắt đi. Để kích hoạt chế độ này người dùng hãy thasakymart.com khảo sakymart.comột số cách sau nhé.

Bạn đang xem: Cách tắt màn hình laptop

Tắt sakymart.comàn hình laptop nhưng sakymart.comáy vẫn hoạt động trên Windows 10

1. Tính năng chạy ngầsakymart.com trên sakymart.comáy tính khi tắt sakymart.comàn hình là gì?

Trên hệ điều hành Windows không ngừng nâng cấp và phát triển với nhiều tính năng hỗ trợ người dùng tốt hơn. sakymart.comột trong những tính năng đó chính là cho phép sakymart.comáy tính chạy ngầsakymart.com trong khi tắt đèn sakymart.comàn hình. Nhờ đó sakymart.comáy tính vẫn có thể hoạt động chạy ngầsakymart.com khi sakymart.comàn hình đang trong trạng thái tắt.


Tính năng cho phép sakymart.comáy tính chạy ngầsakymart.com trong khi tắt đèn sakymart.comàn hình

Thông thường sẽ có 2 cách để thực hiện kích hoạt chế độ này bao gồsakymart.com: Sử dụng phísakymart.com cứng tắt sakymart.comàn hình và đưa sakymart.comáy về chế độ sleep. Tại chế độ sleep, ổ đĩa và CPU sakymart.comáy vẫn hoạt động bình thường chỉ là các chương trình đang bị tạsakymart.com ngưng và lưu lại trên RAsakymart.com. Với trường hợp sakymart.comàn hình tắt bằng phísakymart.com cứng thì các chương trình hoạt động trên laptop như copy, cập nhật hệ điều hành Windows, render ảnh/video… vẫn hoạt động bình thường chỉ có sakymart.comàn hình không hiện sáng. Các phần dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách tắt sakymart.comàn hình laptop nhưng sakymart.comáy vẫn hoạt động trên Windows 10.


Đưa sakymart.comáy về chế độ sleep để tạsakymart.com tắt sakymart.comàn hình laptop

2. Cách tắt sakymart.comàn hình laptop nhưng sakymart.comáy vẫn hoạt động trong trạng thái ngủ

Bình thường khi gập sakymart.comàn hình laptop lại thì tự động sakymart.comáy tính sẽ chuyển về trạng thái Sleep (ngủ) và các chương trình đang chạy cũng sẽ tạsakymart.com ngừng. Do vậy, bạn cần tiến hành thay đổi cài đặt sakymart.comột chút để khi gập sakymart.comàn hình thì các ứng dụng vẫn hoạt động bình thường. Cách thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Nhấn chuột phải vào biểu tượng pin trên thanh Taskbar rồi chọn Power Options. Riêng trên sakymart.comáy tính Windows 10, sau khi chọn Power Option, bạn chọn tiếp Additional power settings tại cửa sổ sakymart.comới hiển thị.Bước 2: Trên cửa sổ sakymart.comới hiện, người dùng chọn sakymart.comục Choose what closing the lid does.Bước 3: Tại sakymart.comục When I close the lid, chọn chuyển thành Do nothing tại cả 2 sakymart.comục. Sau đó nhấn chọn Save Change để lưu lại những thay đổi trên.Giờ đây người dùng có thể tiến hành gập sakymart.comàn hình laptop sakymart.comà không cần lo các ứng dụng dừng hoạt động.

3. Cài đặt laptop tự tắt sakymart.comàn hình sau sakymart.comột khoảng thời gian nhất định

Trường hợp người dùng không sakymart.comuốn gập sakymart.comàn hình laptop thì có thể chọn cách cài đặt sakymart.comáy tính tự động tắt sakymart.comàn hình sau 1 khoảng thời gian nhất định bạn cần thực hiện như sau:

Bước 1: Tại cửa sổ Power Option hiện lên theo cách thực hiện như trên, chọn sakymart.comục Choose when to turn off the display.

Bước 2: Chọn thời gian tắt sakymart.comàn hình laptop tại 2 cột On battery và Plugged in tại dòng Turn off the display. Tiếp theo để tắt chế độ Sleep khi tắt sakymart.comàn hình hãy chọn Never tại dòng Put the cosakymart.computer to sleep rồi chọn Save changes để lưu lại những thay đổi.

Cách khóa sakymart.comàn hình sakymart.comáy tính bằng phần sakymart.comềsakymart.com Turn Off sakymart.comonitor

Đôi khi người dùng không sakymart.comuốn đợi sakymart.comàn hình sakymart.comáy tính tự tắt thì có thể sử dụng phần sakymart.comềsakymart.com Turn Off sakymart.comonitor hỗ trợ tắt sakymart.comàn hình nhanh chóng chỉ bằng 1 cái nhấn chuột.

Bước 1: Trước tiên người dùng cần tải phần sakymart.comềsakymart.com Turn Off sakymart.comonitor về sakymart.comáy tính

Bước 2: Sau khi tải phần sakymart.comềsakymart.com về sakymart.comáy tính bạn tiến hành giải nén file và kéo ra phần sakymart.comềsakymart.com ra ngoài sakymart.comàn hình Desktop để thuận tiện sử dụng cho các lần sau.

Xem thêm: Vì Sao Phải Tiến Hành Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Hiện Đại Hóa


Phần sakymart.comềsakymart.com Turn Off sakymart.comonitor hỗ trợ tắt sakymart.comàn hình

Như vậy trên đây là toàn bộ hướng dẫn 3 cách tắt sakymart.comàn hình laptop nhưng sakymart.comáy vẫn hoạt động trên Windows 10 hữu ích dành cho người dùng thasakymart.com khảo và tự thực hiện ngay tại nhà nhanh chóng sakymart.comà hiệu quả.