Toán lớp 3 tìm x là dạng toán khá hay, có sự kết hợp, linh hoạt giữa các phép nhân phân tách cộng trừ. Những con cùng sakymart.com tò mò bài học tập này nhé!Để học giỏi toán lớp 3 tra cứu x, các em nên nắm chắc hầu như kiến thức, nguyên tắc của phép nhân, chia, cộng, trừ tự đó vận dụng vào giải các bài toán.Thường xuyên ôn tập và củng vậy kiến thức. Đây đã là gốc rễ để các em chinh phục môn toán sinh hoạt bậc học tiếp theo.

Bạn đang xem: Cách làm bài tìm x

1. Reviews về dạng toán lớp 3 tìm x

1.1 kiếm tìm x là gì?

Tìm x là dạng toán đi tìm kiếm giá trị của ẩn x vào phép tính.

Ví dụ: tìm x biết

a) x + 5035 = 7110

x = 7110 - 5035

x = 2075

b) x : 27= 63

x = 63x 27

x = 1701

1.2 những kiến thức đề nghị nhớ

*

2. Các dạng bài bác tập toán lớp 3 tìm x

2.1. Dạng 1: tìm kiếm x vào tổng, hiệu, tích, mến của số rõ ràng ở vế trái - số nguyên sống vế phải.

2.1.1. Phương thức làm:Bước 1: lưu giữ lại quy tắc, thứ tự của phép cộng, trừ, nhân, chiaBước 2: thực thi tính toán2.1.2. Bài xích tập

Bài 1: tìm giá trị của x biết

a) 1264 + x = 9825

b) x + 3907 = 4015

c) 1521 + x = 2024

d) 7134 - x = 1314

e) x - 2006 = 1957

Bài 2: tìm giá trị của X biết

a) X x 4= 252

b) 6 x X = 558

c) X : 7 = 103

d) 256 : X = 8

2.1.3. Bài xích giảiBài 1

a) 1264 + x = 9825

x = 9825 - 1264

x = 8561

b) x + 3907 = 4015

x = 4015 - 3907

x = 108

c) 1521 + x = 2024

x = 2024 - 1521

x = 503

d) 7134 - x = 1314

x = 7134- 1314

x = 5820

e) x - 2006 = 1957

x = 1957 + 2006

x = 3963

Bài 2

a) X x 4= 252

X = 252 : 4

X = 63

b) 6 x X = 558

X = 558 : 6

X = 93

c) X: 7 = 103

X = 103x 7

X = 721

d) 256 : X = 8

X = 256 : 8

X = 32

2.2. Dạng 2: việc có tổng, hiệu, tích, yêu thương của một số ví dụ ở vế trái - biểu thức ngơi nghỉ vế phải

2.2.1. Phương pháp làm:Bước 1: ghi nhớ lại quy tắc thực hiện phép tính nhân, chia, cộng, trừBước 2: thực hiện phép tính cực hiếm biểu thức vế đề xuất trước, kế tiếp mới triển khai bên tráiBước 3: Trình bày, tính toán2.2.2. Bài bác tập

Bài 1: tra cứu x biết:

a) x : 5 = 800: 4

b) x : 7 = 9 x 5

c) X x 6 = 240 : 2

d) 8 x X = 128 x 3

e) x : 4 = 28 + 7

g) X x 9 = 250 - 25

Bài 2: tìm x biết

a) x + 5 = 440: 8

b) 19 + x = 384 : 8

c) 25 - x = 120 : 6

d) x - 35 = 24 x 5

2.2.3. Bài bác giải

Bài 1

a) x : 5 = 800: 4

x : 5 = 200

x = 200x 5

x = 1000

b) x : 7 = 9 x 5

x : 7 = 45

x = 45 x 7

x = 315

c) X x 6 = 240 : 2

X x 6 = 120

X = 120 : 6

X = 20

d) 8 x X = 128 x 3

8 x X = 384

X = 384 : 8

X = 48

e) x : 4 = 28 + 7

x : 4 = 35

x = 35 x 4

x = 140

g) X x 9 = 250 - 25

X x 9 = 225

X = 225 : 9

X = 25

Bài 2:

a) x + 5 = 440: 8

x + 5 = 55

x = 55 - 5

x = 50

b) 19 + x = 384 : 8

19 + x = 48

x = 48 - 19

x = 29

c) 25 -x = 120 : 6

25 - x = 20

x = 25 - 20

x = 5

d) x- 35 = 24 x 5

x - 35 = 120

x = 120 +35

x = 155

2.3. Dạng 3: search x tất cả vế trái là biểu thức nhì phép tính với vế buộc phải là một trong những nguyên.

2.3.1. Cách thức làm:Bước 1: nhớ lại kiến thức và kỹ năng phép cùng trừ nhân chiaBước 2: triển khai phép cộng, trừ trước rồi mới thực hiện phép phân tách nhân sauBước 3: Khai triển cùng tính toán2.3.2. Bài bác tập

Bài 1: kiếm tìm x, y biết

a) 403 - x : 2 = 30

b) 55 + x : 3 = 100

c) 75 + X x 5 = 100

d) 245 - X x 7 = 70

2.3.3. Bài giải

Bài 1

a) 403 - x : 2 = 30

x : 2 = 403 - 30

x : 2 = 373

x = 373x 2

x = 746

b) 55 + x : 3 = 100

x : 3 = 100 - 55

x : 3 = 45

x = 45 x 3

x = 135

c) 75 + X x 5 = 100

X x 5 = 100 - 75

X x 5 = 25

X = 25 : 5

X = 5

d) 245 - X x 7 = 70

X x 7 = 245 - 70

X x 7 = 175

X = 175 : 7

X = 25

2.4.Dạng 4: tìm x có vế trái là 1 biểu thức hai phép tính - vế cần là tổng hiệu tích mến của nhì số.

2.4.1. Phương pháp làm:Bước 1: lưu giữ quy tắc thống kê giám sát phép cộng trừ nhân chiaBước 2: đo lường và thống kê giá trị biểu thức vế đề xuất trước, tiếp đến rồi tính vế trái. Ở vế trái ta cần giám sát trước so với phép cùng trừBước 3: Khai triển cùng tính toán2.4.2. Bài bác tập

Bài 1:Tìm x biết

a) 375 - x : 2 = 500 : 2

b) 32 + x : 3 = 15 x 5

c) 56 - x : 5 = 5 x 6

d) 45 + x : 8 = 225 : 3

Bài 2: tìm y biết

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

2.4.3. Bài bác giải

Bài 1

a) 375 - X : 2 = 500 : 2

375 - X : 2 = 250

X : 2 = 375 - 250

X : 2 = 125

X = 125 x 2

X = 250

b) 32 + X : 3 = 15 x 5

32 + X : 3 = 75

X : 3 = 75 - 32

X : 3 = 43

X = 43 x 3

X = 129

c) 56 - X : 5 = 5 x 6

56 - X : 5 = 30

X : 5 = 56 - 30

X : 5 = 26

X = 26 x 5

X = 130

d) 45 + X : 8 = 225 : 3

45 + X : 8 = 75

X : 8 = 75 - 45

X : 8 = 30

X = 30 x 8

X = 240

Bài 2

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

125 - X x 5 = 50

X x 5 = 125 - 50

X x 5 = 75

X = 75 : 5

X = 15

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

350 + X x8 = 550

Xx 8 = 550 - 350

Xx 8 = 200

X = 200 : 8

X = 25

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

135 - X x3 = 30

Xx 3 = 135 - 30

Xx 3 = 105

X = 105 : 3

X = 35

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

153 - X x 9 = 126

X x 9 = 153 - 126

X x 9 = 27

X = 27 : 9

X = 3

2.5. Dạng 5: search x tất cả vế trái là một biểu thứccó vệt ngoặc đối chọi - vế cần là tổng, hiệu, tích, yêu thương của nhì số.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương Số Phức Trắc Nghiệm, Kiểm Tra Giải Tích 12 Chương 4

2.5.1. Phương pháp làmBước 1: nhớ lại quy tắc so với phép cộng trừ nhân chiaBước 2: tính toán giá trị biểu thức vế đề nghị trước, tiếp nối mới triển khai các phép tính mặt vế trái. Sinh sống vế trái thì triển khai ngoài ngoặc trước trong ngoặc sau2.5.2. Bài bác tập

Bài 1: tìm x biết

a) (x - 3) : 5 = 34

b) (x + 23) : 8 = 22

c) (45 - x) : 3 = 15

d) (75 + x) : 4 = 56

Bài 2: Tìm y biết

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

2.5.3. Bài bác giải

Bài 1

a) (x - 3) : 5 = 34

(x - 3) = 34 x 5

x - 3 = 170

x = 170 +3

x = 173

b) (x + 23) : 8 = 22

x + 23 = 22 x 8

x + 23 = 176

x = 176 - 23

x = 153

c) (45 - x) : 3 = 15

45 - x = 15 x 3

45 - x = 45

x = 45 - 45

x = 0

d) (75 + x) : 4 = 56

75 + x = 56 x 4

75 + x = 224

x = 224 - 75

x = 149

Bài 2

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

(X - 5) x 6 = 48

(X - 5) = 48 : 6

X - 5 = 8

X = 8 + 5

X = 13

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

(47 - X) x 4 = 124

47 - X = 124 : 4

47 - X = 31

X = 47 - 31

X = 16

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

(X + 27) x 7 = 252

X + 27 = 252 : 7

X + 27 = 36

X = 36 - 27

X = 9

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

(13 + X) x 9 = 378

13 + X = 378 : 9

13 + X = 42

X = 42 - 13

X = 29

Học tốt toán lớp 3 tra cứu x để giúp đỡ các em có chức năng tư duy tốt. Là nền tảng quan trọng giúp các em học tập toán ở những bậc học cao hơn. Ngoài ra phụ huynh, học viên có thể tham khảo thêm các khóa đào tạo toán tại vuhoc.vn để rứa chắc con kiến thức, hiểu bài và nhớ dài lâu đối với các dạng toán.