Các dạng bài xích tập ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 gồm: Rút gọn, đối chiếu đa thức thành nhân tử, kiếm tìm số chưa biết, phân tách đa thức.

Bạn đang xem: Các dạng toán lớp 8 học kì 1

Và những bài tập hình học 8, những bài tập nâng cao dành mang lại học sinh lớp 8 tự giải nâng cấp kiến thức.

Dạng 1: Rút gọn và các câu hỏi phụ

Bài 1: Rút gọn những biểu thức sau:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2: mang đến biểu thức:

*

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá bán trị biểu thức khi

*

c) tra cứu để

*

Bài 3: mang đến biểu thức:

*

a) Rút gọn biểu thức

b) Tính giá chỉ trị của tại

*

c) tìm để

*

Dạng 2: đối chiếu đa thức thành nhân tử

Bài 4: so sánh thành nhân tử:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

Bài 5: Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

Bài 6: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Dạng 3: tìm kiếm số chưa biết

Bài 7: kiếm tìm biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

Dạng 4: phân tách đa thức, phân tách đơn thức

Bài 8: Thực hiện phép chia

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 9: Thực hiện phép chia

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 10: search

*
để phép phân chia là phép chia hết

a)

*
chia hết mang lại
*

b)

*
phân tách hết mang đến
*

c)

*
chia hết cho
*

d) phân tách hết mang đến

*

Bài tập hình học ôn thi giữa HK1

Bài 1: cho hình bình hành ABCD có

*
. Gọi E cùng F lần lượt là trung điểm của BC cùng AD.

a) Chứng minh

*

b) Chứng minh tứ giác BFDC là hình thang cân.

c) Lấy điểm M đối xứng A qua B. Chứng minh tứ giác BMCD là hình chữ nhật.

d) Chứng minh M, E, D thẳng hàng.

Bài 2: mang đến tam giác MNP, gọi E là trung điểm của NP. Gọi Q là điểm đối xứng của M qua N, D là giao điểm của QE và MP, gọi I là trung điểm của MD. Chứng minh rằng:

a) NI là đường vừa đủ của

*

b) DE // NI

c) MD = 2DP

Bài 3: cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AC. Gọi H là điểm đối xứng của N qua M.

a) Chứng minh những tứ giác BNCH với ABHN là hình bình hành.

b) Tam giác ABC thỏa mãn điều kiện gì để tứ giác BNCH là hình chữ nhật.

Xem thêm: Trọn Bộ 4 Mã Đề Thpt Quốc Gia 2020 Đợt 1, Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Toán 3 Năm Gần Đây

Bài 4: cho tam giác ABC cân tại A gồm hai đường trung tuyến BM và công nhân cắt nhau tại G. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của BG cùng CG.

a) Tứ giác BNMC là hình gì? do sao?

b) Chứng minh MN // PQ; MN = PQ

c) Chứng minh

*

d) Chứng minh MNPQ là hình chữ nhật

Bài 5: mang lại

*