Câu bị động là 1 trong những kết cấu cơ phiên bản không thể bỏ qua nếu bạn đang vào hành trình đoạt được những đỉnh cao mới trong TOEIC. Cùng Anh ngữ Ms Hoa bài viết liên quan cấu trúc này nhé.

Bạn đang xem: Các dạng câu bị động


Để giúp các bạn có ánh nhìn tổng quan lại về thể tiêu cực trong giờ Anh, hôm nay, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ kiến thức về công thức, giải pháp dùng câu tiêu cực một cách chuẩn xác tuyệt nhất nhé!

Unit 2: CÂU BỊ ĐỘNG ( Pasive Voice) | Anh ngữ Ms Hoa

I. Câu tiêu cực là gì?

Câu thụ động (Passive Voice) là câu được sử dụng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người sử dụng chịu tác động ảnh hưởng của hành động hơn là bản thân hành động đó. Thời của động từ sinh sống câu bị động đề nghị tuân theo thời của đụng từ nghỉ ngơi câu công ty động.

Cấu trúc câu bị động

Câu chủ động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của đụng từ “to be” + Động từ ngơi nghỉ dạng phân trường đoản cú 2)

Câu dữ thế chủ động ở dạng thì nào, bọn họ chia đụng từ “to be” theo đúng dạng thì đó. Bọn họ vẫn bảo đảm an toàn nguyên tắc chủ ngữ số nhiều, đụng từ lớn BE được phân chia ở dạng số nhiều... 

Ví dụ:

They planted a tree in the garden. (Họ đang trồng một cái cây ở vào vườn.)

S1 V O

➤ A tree was planted in the garden (by them). (Một cái cây được trồng ở vào vườn (bởi họ).) lưu ý: “By them” có thể bỏ đi vào câu.

S2 be V (PII)

Nếu là nhiều loại động từ tất cả 2 tân ngữ, mong muốn nhấn rất mạnh vào tân ngữ nào người ta chuyển tân ngữ kia lên thống trị ngữ nhưng thông thường chủ ngữ hợp lý và phải chăng của câu thụ động là tân ngữ gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book khổng lồ him = He was given a book (by me).

*** lưu ý chung:

1. Nếu S trong câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được vứt đi trong câu bị động

Ví dụ: Someone stole my motorbike last night. (Ai đó lấy trộm xe thiết bị của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe đồ vật của tôi đã bị đem trộm đêm qua.)

2. Nếu là bạn hoặc đồ trực tiếp tạo ra hành vi thì sử dụng "by", cơ mà gián tiếp tạo ra hành động thì sử dụng "with"

> Tham khảo thêm:

II. Thay đổi câu dữ thế chủ động sang bị động trong thì tiếng Anh (Tense)

Công thức gửi câu chủ động sang câu bị động chúng ta học theo bảng sau đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going to lớn + V-infi + O

S + am/is/are going khổng lồ + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

 

Dưới đó là cách gửi từ thể chủ động sang thể thụ động cho 12 dạng thì trong tiếng Anh. Ví dụ vận dụng với hễ từ "buy" (mua) đã giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan độc nhất vô nhị nhé:

Dạng thì

Thể công ty động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng to + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

 

 

Thì bây giờ đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì lúc này tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì lúc này hoàn thành

Have/has buying

Have/has been buying

Thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì vượt khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá máy tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ trả thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai hoàn thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai dứt tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

 

Các bước biến đổi từ câu dữ thế chủ động sang câu bị đông

Bước 1: xác định tân ngữ trong câu nhà động, đưa thành chủ ngữ câu bị động.

Bước 2: xác định thì (tense) trong câu dữ thế chủ động rồi hoạt động từ về thể bị động như hướng dẫn ở trên.

Bước 3: biến hóa chủ ngữ vào câu dữ thế chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những công ty ngữ không xác định chúng ta cũng có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona to his birthday party last night.

➤ Fiona was invented to John"s birthday buổi tiệc nhỏ last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

*** xem xét khi gửi sang câu bị động: 

1. Các nội cồn từ (Động từ không yêu cầu 1 tân ngữ nào) không được sử dụng ở bị động.

Ví dụ: My leg hurts.

2. Đặc biệt khi nhà ngữ phụ trách chính của hành động cũng không được gửi thành câu bị động.

The US takes charge (Nước Mỹ nhận lãnh trách nhiệm)

Nếu là tín đồ hoặc vật dụng trực tiếp gây ra hành động thì sử dụng by nhưng lại nếu là đồ gia dụng gián tiếp khiến ra hành động thì cần sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Trong một số trong những trường vừa lòng to be/to get + P2 hoàn toàn không với nghĩa bị động mà sở hữu 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, tình huống mà công ty ngữ đang chạm mặt phải.

Could you please kiểm tra my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy

The little boy gets dressed very quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

4. đông đảo sự đổi khác về thời với thể đều nhằm mục tiêu vào đụng từ to be, còn phân từ 2 duy trì nguyên.

to be made of: Được làm bằng (Đề cập đến gia công bằng chất liệu làm nên vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: Được tạo ra sự từ (đề cập mang đến việc vật liệu bị chuyển đổi khỏi trạng thái ban đầu để tạo nên sự vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: Được làm bởi (đề cập đến quá trình làm ra vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs và milk.

to be made with: Được làm cho với (đề cập mang đến chỉ một trong số nhiều làm từ chất liệu làm nên vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

5. Tách biệt thêm về phong thái dùng marry cùng divorce vào 2 thể: chủ động và bị động.

Khi không tồn tại tân ngữ thì tín đồ Anh ưa cần sử dụng get maried cùng get divorced vào dạng informal English.

Lulu & Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu & Joe married last week. (formal)

After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years they dovorced. (formal)

Sau marry với divorce là một trong những tân ngữ thẳng thì không tồn tại giới từ: To mary / divorce smb

She married a builder.

Andrew is going to lớn divorce Carola

To be/ get married/ to lớn smb (giới từ “to” là bắt buộc)

She got married khổng lồ her childhood sweetheart.

He has been married to lớn Louisa for 16 years & he still doesn’t understand her.

Nếu bạn có nhu cầu nhận tư vấn tham gia những khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp giảng dạy và giáo trình trường đoản cú biên soạn chuẩn theo format đề thi, cân xứng với từng trình độ của học tập viên. Các bạn Hãy đk ngay tại Đây nhé!

III. Những dạng vào câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi hai tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

 I gave him an apple. (Tôi đã mang lại anh ấy một trái táo.)

O1 O2

➤ An hãng apple was given to lớn him. (Một quả táo đã được trao cho anh ta.)

➤ He was given an táo by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một trái táo)

Ví dụ 2: He sends his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của những động trường đoản cú tường thuật

Các hễ từ trần thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: chủ ngữ; S": chủ ngữ bị động

O: Tân ngữ; O": Tân ngữ bị động

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S" + V" + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + to lớn V"

People say that he is very rich.→ He is said to lớn be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S" + V"

People say that he is very rich.→ It"s said that he is very rich.

Câu dựa vào vả với các động từ have, get, make có thể được đổi sang câu bị động với cấu trúc

3. Câu chủ động là câu dựa vào vả

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. (Thomas nhờ đàn ông mua 1 ly cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + khổng lồ V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made lớn cut by the hairdresser.(Suzy dựa vào thờ làm tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to lớn V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband to clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ ck dọn giúp nhà bếp)

 

4. Câu dữ thế chủ động là câu hỏi

- Thể thụ động của câu hỏi Yes/No

 

Câu nhà động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S" + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? → Is your room cleaned(by you)?(Con đang dọn phòng chưa đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S" + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook to lớn my desk?→ Can you notebook be brought to my desk?(Em có thể mang vở lên nộp mang lại tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S" + be + V3/-ed + by + O"?

Can you move the chair? → Can the chair be moved? (Chuyển mẫu ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S" + been + V3/-ed + by + O"?

Has she done her homework? → Has her homeworkbeen done (by her)? (Con bé nhỏ đã làm bài bác tập chấm dứt chưa?)

 

5. Tiêu cực với các động trường đoản cú chỉ quan lại điểm, ý kiến

Một số rượu cồn từ chỉ quan lại điểm chủ kiến thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi fan nghĩ anh ta mang cắp chi phí của mẹ anh ta.)

➤ It is thought that he stole his mother’s money.

➤ He is thought to lớn have stolen his mother’s money.

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan liêu là các động từ chỉ nhận thức của nhỏ người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai đó đang có tác dụng gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm những gì và chỉ thấy một phần của hành động hoặc 1 hành động đang ra mắt bị 1 hành vi khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ đang đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy sẽ đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó có tác dụng gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm cái gi từ đầu mang lại cuối.

Ví dụ:

- I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard khổng lồ cry. (Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây cây bút xuống)

- Thể che định:

Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: bởi not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy thành phầm này)

IV. Bài xích tập về câu bị động

Để rèn luyện kiến thức thể thụ động trong giờ Anh bọn họ đã học tập ở trên. Bây giờ các các bạn cùng làm một vài bài tập sau cùng hãy đánh giá lại đáp án bài xích tập đã làm ở phía dưới nhé! ( lưu lại ý: ko xem đáp án trước khi làm bài xích tập)

Bài 1: gửi câu sau sang câu bị động

1. John gets his sister to clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going lớn have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist kiểm tra my teeth.

7. She will have Peter wash her oto tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: đến dạng đúng của cồn từ trong ngoặc

1. Toshico had her oto (repair) .............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ..................her paper.

3. We got our house (paint) .................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ................... A composition.

5. Mark got his transcripts (send)................... Khổng lồ the university.

6. Maria is having her hair (cut) ......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)...........................his luggage lớn his car?

Đáp án

Bài 1: 

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going to have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her oto washed tomorrow.

Xem thêm: Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Pdf )

8. They have the story told again.

Bài 2:

1. Repaired

2. Lớn type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry

Nếu các bạn muốn học TOEIC nhớ rằng tham khảo những thông tin sau: 

 

*

 

NẾU BẠN QUAN TÂM ĐẾN CÁC KHÓA HỌC TOEIC, CẦN SỰ TƯ VẤN CỦA CÔ, HÃY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐÂY NHÉ: