Trong bài viết dưới đây, shop chúng tôi sẽ tổng hợp các chủ đề bài tập toán lớp 1 cơ bản từ học tập kỳ 1 mang lại học kỳ 2 có những bài tập minh họa sẽ giúp các con có thể hệ thống lại kiến thức, bên cạnh đó kèm theo những phiếu bài tập để những con cùng luyện tập nhé


Các dạng bài tập toán lớp 1 học kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số tương thích vào địa điểm chấm.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 1 học kỳ 2

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích phù hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >,

Dạng 2: Viết dãy số và sắp tới xếp những số

Bài 1. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo máy tự từ bé đến lớn: …………………………………………………….

– Theo trang bị tự từ khủng đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo lắp thêm tự từ nhỏ bé đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo trang bị tự từ bé nhỏ đến lớn: ……………………………………………..

– Theo máy tự từ mập đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo vật dụng tự từ bé nhỏ đến lớn: ……………………………………………

– Theo thứ tự từ bự đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết những số theo trang bị tự từ bé nhỏ đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo vật dụng tự:

– Từ bé nhỏ đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ to đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: kiếm tìm số lớn nhất và số nhỏ bé nhất

Bài 1: Số tròn chục nhỏ xíu nhất tất cả hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số nhỏ xíu nhất trong các số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số mập nhất: 15 ; 20 ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số bé bỏng nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số lớn nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: các phép cộng, trừ trong phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số phù hợp vào chỗ trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải câu hỏi có lời văn

Bài 1: Hồng tất cả 8 que tính, Lan bao gồm 2 que tính. Hỏi cả đôi bạn có bao nhiêu que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: trên bờ có 20 con vịt, bên dưới ao bao gồm 3 chục nhỏ vịt. Hỏi có tất cả bao nhiêu con vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính thích hợp hợp.

a) Có:13 cái kẹo

Có tất cả: …. Loại kẹo?

b) Có: 8 bé lợn

Bán: 7 nhỏ lợn

Còn lại: ….. Con lợn?

Bài 4: Viết phép tính say mê hợp.

a, Có: 5 quả cam

Cho đi: 4 quả cam

Tất cả có: …. Trái cam?

b. Có: 10 loại kẹo

Đã ăn: 4 cái kẹo

Còn lại: ….. Mẫu kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: mon trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả nhị tháng Hà được toàn bộ bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A gồm 40 học sinh, lớp 1B gồm 3 chục học sinh. Hỏi cả nhì lớp có bao nhiêu học tập sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học sinh

Cả hai lớp :… học sinh?

Đổi: 3 chục học viên = ……… học tập sinh

Tổng đúng theo phiếu bài xích tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, từ là một đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, trường đoản cú 10 đến 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng:

1, Số to nhất trong những số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ nhắn nhất trong các số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số lập tức trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số tức thì sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, các bạn Lan tất cả 2 cái bút chì, chị em mua thêm vào cho Lan 3 cái cây bút chì nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cái bút chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây viết chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây viết chì).

2. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp xếp những số vẫn cho

a, Theo vật dụng tự từ nhỏ bé đến lớn: …………………………………………….

b, Theo máy tự từ mập đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một trong những biết rằng lấy số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được kết quả bằng 3?

Số buộc phải tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học kỳ 2

Chủ đề 1: những số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số từ bỏ 89 mang lại 100 :

b) Viết số vào địa điểm chấm:

Số ngay tức khắc trước của 99 là …… ; 70 bao gồm …… chục và … đối kháng vị

Số ngay tắp lự sau của 99 là ……… ; 81 gồm ……chục và … đối chọi vị

Chủ đề 2: Độ dài và đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn trực tiếp theo những số đo sau:

Đoạn AB dài 4cm: ……………………

Đoạn AC nhiều năm 6cm: ……………………

Đoạn BC lâu năm 10cm:……………………

Đoạn AB dài 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào nơi trống:

a, Số 15 bao gồm …. Chục với …. 1-1 vị.

Số 20 gồm …. Chục với …. đối kháng vị.

Số 17 gồm …. Chục với …. đơn vị.

Số 9 có …. Chục cùng …. đối chọi vị.

b, Số ….gồm 1 chục với 0 đơn vị.

Số ….gồm 1 chục và 8 đối kháng vị.

Số ….gồm 1 chục với 2 đối chọi vị.

Số ….gồm 2 chục và 0 1-1 vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ không nhớ không tính phạm vi 100

Phần có thể nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng xuất xắc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: kết quả của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng tuyệt sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số bắt buộc điền vào vị trí chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ gồm 19 trái táo, Hạ cho Ngọc 2 trái và cho Lan 3 quả. Hỏi Hạ sót lại bao nhiêu quả táo?

A. 10 trái B. 12 trái C. 13 quả D. 14 quả

Phần tự luận

bài 1: thực hiện phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – 20 + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền vết hoặc số phù hợp vào nơi chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + 20 … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: nhị gà mẹ ấp nở ra được tổng cộng 24 con kê con, biết rằng gà mẹ thứ nhất ấp nở được số con kê con bởi số nhỏ tuổi nhất có hai chữ số. Hỏi gà bà mẹ thứ hai ấp nở được bao nhiêu gà con?

Lời giải:

Cây bưởi sót lại số trái là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 quả bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ đeo tay rồi phát âm giờ.

Trên mặt đồng hồ thời trang có kim ngắn chỉ giờ cùng kim nhiều năm chỉ phút.Khi kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số làm sao thì đồng hồ đeo tay đang chỉ giờ đồng hồ đó.

Ví dụ: Đồng hồ sau đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 buộc phải ta nói đồng hồ đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút và để được giờ ưng ý hợp

Em vẽ thêm hoặc quay các kim đồng hồ đeo tay để được giờ say mê hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ thời trang chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang xuất hiện kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào tiên phong hàng đầu thì sẽ là một trong những giờ.

Em yêu cầu vẽ thêm kim đồng hồ như sau:

*

Dạng 3: khẳng định giờ ứng với các chuyển động trong ngày.

Tùy vào từng chuyển động cho trước, em xác định đồng hồ tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: tự 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng em sẽ dậy, tiến công răng, cọ mặt, bữa sớm rồi đi học.

Từ 7 giờ mang đến 10 giờ, em đang học bài bác trên lớp.

Giờ trưa: từ 11 giờ mang lại 1 giờ đồng hồ chiều, em nạp năng lượng trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 tiếng chiều em thâm nhập thể thao, tắm gội.

Xem thêm: Chuyên Đề Rút Gọn Biểu Thức Và Các Bài Toán Về Rút Gọn Biểu Thức Lớp 9

Giờ tối: từ bỏ 6 giờ đồng hồ tối, em bắt đầu ăn tối, học bài hoặc coi TV.

Hy vọng cùng với những tin tức mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp những nắm được các chủ đề bài tập toán lớp 1 cơ bạn dạng từ học tập kỳ 1 mang lại học kỳ 2 nhé