B đúng vì $Cl - Cl,,,;,,,O = C = O,,,;,,,CH equiv CH$ là phân tử ko phân cực.

Bạn đang xem: Các chất mà phân tử không phân cực là

Chú ý: liên kết C = O, C – H là liên kết cộng hóa trị phân cực.


*
*
*
*
*
*
*
*

Hoàn thành câu chữ sau : “Số oxi hoá của một nhân tố trong phân tử là ...(1)… của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, nếu đưa định rằng links giữa các nguyên tử trong phân tử là ...(2)….”.


Hoàn thành nội dung sau : “Các ……….... Thường xuyên tan các trong nước. Lúc nóng chảy với khi hoà rã trong nước, bọn chúng dẫn điện, còn làm việc trạng thái rắn thì ko dẫn điện”.


Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số hóa học trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không cực là


Cho cực hiếm độ âm điện của những nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); na (0,93). Hợp chất nào sau đây là hợp hóa học ion?


Nguyên tử của thành phần X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p5. Link hoá học thân nguyên tử X cùng nguyên tử Y thuộc một số loại liên kết


Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học, yếu tắc X ở đội IIA, thành phần Y ở đội VA. Cách làm của hợp hóa học tạo thành từ bỏ 2 yếu tắc trên tất cả dạng là


Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), toàn bô electron trong XY là 20. Biết trong phần lớn hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Phương pháp XY là


Nguyên tử X có đôi mươi proton cùng nguyên tử Y tất cả 17 electron. Công thức phân tử và bản chất liên kết của hợp chất hình thành giữa X với Y rất có thể là


Cho các nhận định sau:

(1) links ion được hình thành vì lực hút tĩnh điện giữa những ion mang điện tích trái dấu.

(2) những hợp hóa học cộng hóa trị phân rất thường tan nhiều trong nước.

(3) Hóa trị của những nguyên tố vào hợp hóa học cộng hóa trị được gọi là điện hóa trị của nguyên tố đó.

(4) liên kết trong phân tử H2, N2, F2 thuộc loại liên kết cộng hóa trị ko phân cực.

(5) lúc hình thành liên kết cộng hóa trị, những nguyên tử có thể góp phổ biến 1, 2 hoặc 3 electron để có mặt 1,2 hoặc 3 cặp electron cần sử dụng chung.

Xem thêm: Giải Phương Trình Có Dấu Giá Trị Tuyệt Đối, Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Số dấn định đúng là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.